En skovejers bemærkninger til forslag om fredning af Trelde Skov


En skovejers bemærkninger til forslag om fredning af Trelde Skov

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Kristian Hansen, Enggaard Trelde, Østerbyvej 12, Fredericia, skovejer i Trelde Skov i 46 år
Billede
Fredericia Debat. 

Læserbrev: I et indlæg her i bladet fremfører formand for DN Fredericia Karsten Enggaard i forbindelse af forslag om fredning af Trelde Skov, at der foreligger en aktuel trussel mod værdier i skoven.

Han anfører tillige , at der inden for de sidste 50 år som følge af, hvad der betegnes som moderne skovdrift, er sket en ændring af skoven, og at store områder af den angiveligt ellers så fantastiske skov er ryddet og dyrkes som monokultur.

Dette billede, som formanden tegner af uheldig udvikling i driften af skoven gennem det angivne antal år, som han mener at kunne dække, har jeg med den næsten lige så lange erfaring som skovejer svært ved at genkende, ligesom jeg ikke forstår, hvilke forhold han mener, der truer sjældne arter og andre værdier i skoven aktuelt.

Der har gennem de år, der peges på, i naturligt omfang og efter forstlig anvisning været foretaget renafdrift af skovstykker eller dele heraf. Når renafdrift har været foretaget, er det ofte i forbindelse med de store stormfald, vi har oplevet navnlig i granbevoksninger.

I modsætning til tidligere, hvor det ofte var sitkagran, der blev genplantet, har der gennem de senere mange år typisk været foretaget hegnet genplantning med eg med iplantning af andre træarter for at skabe variation.

Selvforyngelse af eg er, som følge af vildtet, ikke en mulighed.

Trelde Skov, som den fremstår i dag, er resultatet af århundreders skovforekomst på stedet og skovejernes pleje og hugst gennem årene.

Med skovfogeders vejledning, anvisninger og praktiske træudvisninger er skabt den arts- og aldersvariation og biodiversitet, der kendetegner skoven og nu har bragt denne fokus som et af Danmarks mest værdifulde skovområder med hensyn til diversitet.

Med hensyn til beskyttelse af de unikke forhold ved udskridningszonen og skrænten mod Lillebælt, der er den mest spektakulære og betydningsfulde biotop i Trelde Skov, finder jeg, at der er intet, der taler for, at ansvaret for pleje og beskyttelse af dette område ikke fortsat bør påhvile skovejerne, der altid har hæget om denne lokalitet.

Etablering af andre stiforbindelser i området end den nuværende bærersti (som stien rettelig hedder) bør opgives, og et øget publikumspres på dette sårbare område bør undgås.

Det er min opfattelse, at der, som da DN for år tilbage tidligere rejste spørgsmålet, ikke foreligger behov eller indikationer af nogen art for, at DN formynderisk går ind og vil regulere og styre tingene ved de forskellige tiltag, der har været annonceret.

Tværtimod finder jeg, at flere af disse tiltag vil være negative for den diversitet og mangfoldighed, der er udviklet gennem årene, og at tiltagene i øvrigt vil medføre en betydelig hæmsko for driften generelt.

En skovejers bemærkninger til forslag om fredning af Trelde Skov

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce