Læserbrev: Derfor er fredning af Trelde Skov vigtig


Læserbrev: Derfor er fredning af Trelde Skov vigtig

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Per A. Moos Laursen, Randalsvej 56, Fredericia, formand for SF Fredericia
Peter Leth-Larsen
Fredericia Debat. 

Læserbrev: SF i Fredericia bakker op om ønsket om at frede de dele af skovene ud mod Trelde Næs, der endnu ikke er omfattet af fredning. Alle fredericianere og gæster ude fra er med rette begejstrede for den fredede kommunale skov på Trelde Næs, som ikke kun er et skønt rekreativt område at færdes i; men som også giver levesteder for et rigt dyre- og planteliv. Vi har brug for mere fri natur generelt i Danmark - og her i Fredericia Kommune. Insekter, fugle, dyr og planter er i tilbagegang i disse år - både i antal og i arter. I sidste ende handler en høj biodiversitet om menneskehedens overlevelse. Derfor er Danmarks Naturfredningsforenings og Fredericia Kommunes indstilling til Naturstyrelsen om, at styrelsen også freder de private skovarealer derude, en vigtig sag at bakke op om.

Her mener vi fra SF's side, at hensynet til skovejernes økonomiske interesser i énsidig skovdrift med få "lønsomme" træarter må vige for almenvellets interesse i ikke kun at bevare natur - men også at udvide naturområderne. I øvrigt bliver lodsejerne jo økonomiske kompenseret for deres eventuelle tab, hvis fredningen bliver gennemført og lægger begrænsninger på skovdriftens form.

Skovejernes og nogle byrådsmedlemmers modstand mod fredningssagen forekommer for SF noget uforståelig. Der er jo ikke tale om at Staten vil tage ejendomsret fra nogen, men derimod sikre områdets tilgængelighed for alle via anlæg af en sti - og sikre mangfoldigheden af arter i Trelde for fremtiden.

Læserbrev: Derfor er fredning af Trelde Skov vigtig

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce