Læserbrev: Fredericia Kommune vil gerne i dialog om fredning


Læserbrev: Fredericia Kommune vil gerne i dialog om fredning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Fredericia Debat. 

Læserbrev: Naturfredningsforeningen arbejder på at rejse en fredningssag for skovene på Trelde halvøen. De har inviteret Fredericia Kommune til at deltage, og et flertal har på byrådsmødet 5. marts sagt ja.

Når kommunen deltager, kan vi få direkte indflydelse på den sag, der rejses - både på benyttelse, beskyttelse og økonomi. Kommunen kan som medrejser sikre de kommunale interesser og en ønskværdig hensyntagen til og inddragelse af lodsejerne.

Læserbreve og avisannoncer antyder for tiden at Fredericia Kommune og Danmarks Naturfredningsforening søger at undgå en dialog med de berørte skovejere. Intet kunne være længere fra sandheden. Jeg tænker derfor et uddrag af det seneste brev sendt til Skovejerforeningen kan medvirke til at nuancere debatten:

"I korthed er baggrunden for, at vi har valgt at optage dialog med samtlige private skovejere på nuværende tidspunkt, at I (Skovejerforeningens bestyrelse) ikke har fundet det muligt leve op til aftalerne på vores seneste dialogmøde med jer. Det gælder både, hvad angår forslag fra jer om mulige stiforløb og om det aftalte møde ultimo august. Disse aftaler havde jo netop til formål at inddrage jer og give jer indflydelse på idéoplægget.

I jeres henvendelse af 18. august tilføjer I, at mandatet fra jeres medlemmer alene går på at minimere fredningen og dens ulemper generelt. At I således ikke har mandat til at forhandle en konkret løsning, bestyrker os i, at kommunen og Danmarks Naturfredningsforening har truffet den rigtige beslutning, nemlig at igangsætte den inkluderende proces, som alle berørte private lodsejere er blevet stillet i udsigt lige fra sagens start."

Vi fortsætter brevet med: "Den åbne dialog, som vi lægger op til nu, sker både af hensyn til den enkelte lodsejer og under hensyn til offentlighedens interesse i sagen. Derfor er der både inviteret til lodsejermøde og til offentligt møde om det kommende fredningsforslags indhold. At vi både afholder et lodsejermøde og et offentligt møde har hele tiden været planen, og den har vi gjort jer bekendt med på vores dialogmøde 21. juni."

Jeg kan tilføje at Skovejerforeningen ikke (indtil nu) har oplyst hvilke skovejere de repræsenterer. Det står heller ikke klart hvem der tegner foreningen udadtil. I brevveksling med kommunen f.eks. bidrager forskellige medlemmer af foreningens bestyrelse - med forskellige grader af lødighed.

Jeg håber ovenstående tjener til en bedre forståelse for den proces vi nu prøver at genstarte.

Læserbrev: Fredericia Kommune vil gerne i dialog om fredning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce