Annonce
Fredericia

Åbner i november 2020: Første spadestik taget til et meget bedre smuthul til motorvejen

Det store motorvejskryds 59 lægges om. Krydset i Snoghøj er et dobbelt-kryds med til- og afkørsler til motorvej E20 både i retning mod Fyn og i retning mod Kolding. Foto: Peter Leth Larsen
Onsdag blev første spadestik til et 40 millioner kroner dyrt projekt ved motorvejskryds 59 taget. Det vil lette trafikanter, som kommer fra Fredericia by og havn, og som skal videre mod Kolding. Også i den anden retning bliver forholdene bedre.

Snoghøj: Fra november 2020 bliver det meget lettere at komme på motorvejen for at køre i retning mod Kolding fra motorvejskryds 59 ved Snoghøj.

Første spadestik til en ny rampe blev taget onsdag, og ved spaden var både borgmester Jacob Bjerregaard (S) og Steen Wrist Ørts (S), der er formand for by-og planudvalget.

Begge Fredericia-politikere glædede sig over, at trafik-forholdene bliver bedre.

- Det er Danmarks vigtigste kryds. Forbedringerne er vigtige, og vi har arbejdet på det i mange år. Nu betaler kommunen lidt under 20 millioner, og staten betaler lidt over 20 millioner for, at forholdene bliver bedre, sagde borgmesteren.

Steen Wrist Ørts havde også en melding, inden han sammen med borgmesteren greb om spaden.

- Trafikken er stigende. Det gælder også på de områder, som hører under kommunen. Det er vigtigt at forbedre forholdene.

Jacob Bjerregaard konstaterede, at det er aftalt, at de nye anlæg kan tages i brug af bilisterne i november 2020.

- Men man må gerne være færdig før. Det er helt nødvendige ændringer og forbedringer, som bliver gennemført. Det kommer til at betyde meget for trafikken fra Fredericia by, fra havnen og fra arbejdspladserne i området, at man kan komme lettere på motorvejen mod Kolding og Europa, sagde han.

Annonce

Firmaer

Anlægsarbejdet indledes i maj med rydning og indretning af arbejdsplads og skal være færdigt inden udgangen af november 2020.

Især firmaet Kølkær Entreprenør skal stå for ombygningen. Ændringer af signalanlæg skal dog udføres af ITS Teknik.

Fra motorvejen

Om morgenen er der især problemer med at få afviklet trafikken fra motorvejen, og om eftermiddagen mandag til fredag opstår der kø i retning mod motorvejen.

- Men nu bliver det sådan, at når man kommer fra Fredericia by og fra havnen og skal mod Odense, så kan trafikken afvikles på to venstrespor i stedet for et enkelt, som det er tilfældet nu.

- Også det bliver en stor forbedring, og alene det samlede beløb på cirka 40 millioner antyder, at det er et større projekt, nævnte Jacob Bjerregaard ved 1. spadestik onsdag.

Skattekroner og tid

Især Vejdirektoratet ser frem til, at risikoen for såkaldt tilbage-stuvning på motorvejen mindskes med projektet, når det sydlige rampekryds bliver udbygget med et ekstra svingspor på den sydlige tilkørselsrampe.

For den enkelte, som kommer til skade og måske bliver invalid, og for samfundsøkonomien bliver det også en gevinst, når risikoen for trafikulykker på grund af tilbagestuvning på motorvejen mindskes.

Dertil skal lægges, hvad det koster samfundsøkonomisk, når mange bilister venter i kø.

Maskiner og ansatte er i gang. Her anlægges en ny tilkørelses-rampe for bilister, som skal fra Fredericia by og havn og via Snoghøj Landevej ned på motorvejen mod Kolding. Foto: Peter Leth-Larsen

Også fodgængere

Vejdirektoratets projektleder Peter Sveistrup Kristensen forventer, at ombygningen af motorvejskryds 59 vil lette afviklingen af trafikken meget.

- I det nordlige rampekryds vil den helt nye tilkørelsesrampe mod Kolding betyde, at trafikanterne ikke længere skal holde i kø på Snoghøj Landevej for at kunne dreje til venstre ud på rampesøjlen og videre på motorvejen.

Efter ombygningen kan bilisterne i stedet dreje til højre.

Han tilføjer, at også fodgængere får bedre forhold.

- Der etableres fodgængerfelter to steder, så fodgængere kan komme sikkert over, nævner han.

Første spadestik blev taget onsdag, og maskiner er i gang med at forbedre forholdene med ny tilkørselsrampe og flere vejbaner, når man skal på motorvejen og videre mod Middelfart og resten af Fyn. Foto: Peter Leth-Larsen
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia

Ungt plejefirma afviser dumping: - Vi lægger en pris, så vi kan drive en virksomhed

112

Så du noget?: Vidner til indbrud søges

Læserbrev

Vi mennesker er slet ikke ufejlbarlige - og E-coli kommer fra byspildevand

Læserbrev: Hver gang emnet er vandmiljø, kigger man på de marker, der skråner ned mod bæltet/fjorden og siger "uha", for de marker får mindst én gang om året gødning, der passer til de afgrøder, samfundet høster for at overleve. Kigger man så ved siden af markerne bare ved Lillebælt, ligger der noget, der svarer til en grisestald med 50.000 grise, Fredericia. Hvor mange toiletskyl om dagen? Der er rensningsanlæg, ja, og det synes utopisk at overdimensionere dem så meget, at de kan omsætte 100 pct. Hvor mange procents omsætning er acceptabelt ved daglig drift, ved spidsbelastninger? Der er ingenting, der "bare" forsvinder, og renset kloakvand er ikke kemisk rent vand! Man kan dyrke bakterier og ændre kemiske forbindelser, men intet forsvinder - alt er et eller andet sted i kredsløbet. Det her gælder ikke kun vores nærområde, det er fælles endestation. Nogle steder separerer man kloak og regnvand, en god idé, men sjovt nok er man begyndt at bruge forskellig farve rør til de to ting, og rørfarven i sig selv hindrer ikke fejlkobling eller retter op på gamle fejl. Vi mennesker er slet ikke ufejlbarlige - og E-coli kommer fra byspildevand. Hvor tager man prøver af vandet - ude i det fri vand, ud for rensningsanlægget, i åen eller i drænrørene på marken?? Ud over at tænke sig bare lidt om kan man også kigge med, når der dumpes slam i Lillebælt ud for Trelde Næs. Den "fint" farvede og lange hale fra dumpningen viser, at slammet ikke bare graver sig selv ned i bunden - det er sikkert også bare landbrugets skyld, eller...

112

Dramatisk påkørsel ender med udvisningsdom: 29-årig med afghanske rødder anker

Fredericia For abonnenter

Hjemmepleje i udbud: Derfor har kommunen valgt nyt selskab

Annonce