Annonce
Fredericia

Økonomi- og personalechef fritaget for tjeneste indtil videre -  politikere orienteret på hasteindkaldte møder

Rådhusets svingdør har været i gang igen. Tirsdag er personale- og økonomichef Tommy Abildgaard (til højre) blevet hjemsendt. 5. januar overgik samme skæbne kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe, mens borgmester Jacob Bjerregaard stoppede ved årsskiftet. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Fredericia Kommune har 23. februar 2021 besluttet at fritage økonomi- og personalechefen for tjeneste indtil videre. Beslutningen er truffet administrativt og politikerne orienteret.
Annonce

Fredericia: I forlængelse af arbejdet med den igangværende advokatundersøgelse, og sideløbende interne undersøgelser, har Fredericia Kommune fundet det hensigtsmæssigt at fritage økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard for tjeneste indtil videre.

- Vi er i forbindelse med egne undersøgelser, sideløbende med advokatundersøgelsen, blevet opmærksomme på forhold indenfor økonomiområdet, der skal undersøges yderligere. Derfor kan økonomi- og personalechefen ikke være på arbejde imens. Vi drager pt. ingen konklusioner, men afventer det samlede resultatet af undersøgelserne, siger fungerende kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal i pressemeddelelsen fra Fredericia Kommune.


Vi er i forbindelse med egne undersøgelser, sideløbende med advokatundersøgelsen, blevet opmærksomme på forhold indenfor økonomiområdet, der skal undersøges yderligere.

Fungerende kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal


Byrådet og økonomiudvalget er ifølge Fredericia Dagblads oplysninger blevet haste-orienteret om hjemsendelsen i dag og taget den til efterretning. Det er koncernledelsens ansvar at ansætte og afskedige medarbejdere på ledelsesniveau.

Da der er tale om en igangværende advokatundersøgelse og personalemæssige forhold, har Fredericia Kommune ikke yderligere kommentarer til sagen.

Tommy Abildgaard har været økonomichef i Fredericia Kommune i en årrække. Han har desuden været den øverst personale-ansvarlige.

Fredericia Dagblad har bedt om en kommentar til hjemsendelsen fra økonomichefen, men det har han ikke ønsket, lader han meddele via sin fagforening Djøf.

- Vi er inde over den nye sag om hjemsendelse i Fredericia Kommune, men hverken vi eller Tommy Abildgaard har kommentarer til sagen på nuværende, siger pressechef for Djøf Torben Gross.

Borgmestersagen i datoer

8. december 2020: Jacob Bjerregaard meddeler, at han trækker sig som borgmester 1. februar 2021. Til den tid skal han tiltræde job som rådgiver ved konsulentfirmaet Advice.

9. december: Partifællen Steen Wrist siger ja til at overtage borgmesterkæde og ansvar.

10.december: Jacob Bjerregaard meddeler, at han alligevel ikke skal begynde i det nye job.

11. december: Karsten Byrgesen (Nye Borgerlige) stiller krav om en ekstern undersøgelse af forløbet. Samme dag beslutter økonomiudvalget at gennemføre en intern undersøgelse af sagen. Advokater vurderer, at viceborgmester Susanne Eilersen kan stå i spidsen for undersøgelsen uden at være inhabil.

12. december: Ansættelsen af borgmesterens hustru i ADP A/S for et par år siden får nyt liv i Ekstra Bladet. ADP igangsætter en undersøgelse af sagen.

14. december: Redegørelse viser, at der ikke er noget at komme efter i forhold til borgmesterens hustrus ansættelse. ADP lukker sagen.

15. december: Ankestyrelsen beder Fredericia Kommune om en redegørelse over omstændighederne ved borgmesterens grundkøb.

15. december: Økonomiudvalget ændrer undersøgelsen til at være en ekstern undersøgelse. Kommunens embedsmænd skal finde dokumenter frem, som skal vurderes af eksterne advokater.

18. december: Ny beslutning om undersøgelsen. Den skal nu foretages helt eksternt af advokatfirmaet Horten.

30. december: Jacob Bjerregaard meddeler, at han alligevel forlader posten 1. januar. Byrådet indkaldes til virtuelt møde, hvor borgmesterkæden overdrages til Steen Wrist.

5. januar: Økonomiudvalget samles. Advokatfirmaet har fundet en række forhold, som betyder, at politikerne beslutter at hjemsende kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe øjeblikeligt. Det er hverken muligt for borgere eller hendes fagforening DJØF at få en forklaring. Der er tale om en personalesag. Koncerndirektør Camilla Nowak siger ja til at være fungerende kommunaldirektør på ubestemt tid.

11. januar: Nyt møde i økonomiudvalget, som afløses af et hasteindkaldt byrådsmøde. Horten-advokaterne har behov for at kunne udvide undersøgelsen fra kun bilag til interview med nuværende og tidligere ansatte, som kan belyse en række forhold.

12. januar: Det er stadig uklart, hvad advokatundersøgelsen skal munde ud i. Det står dog klart, at undersøgelsen ikke vil ligge klar før slut februar. Her vil Ankestyrelsen også blive orienteret.

13. januar: Kommunaldirektørens advokat er gået til modangreb på kommunen fordi hverken hun, advokaten eller Djøf har fået grundlaget for hjemsendelsen.

23. januar: Sydøstjyllands Politi modtager en politianmeldelse i forhold til en byggesag i Fredericia Kommune. Sydøstjyllands Politi kan ikke uddybe sagen, men kigger ind i den.

23. februar: Økonomiudvalg og byråd orienteres om, at man på baggrund af den eksterne advokatundersøgelse har valgt at hjemsende kommunens økonomichef Tommy Abildgaard.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia

Kribler i butikkerne, men forvent ikke køtilbud: Handelen i Fredericia forsøger kontrolleret genåbning mandag

Debat

Klumme: Forår og lysere tider på vej

Annonce