Annonce
Fredericia

13.500 skraldespande til grønt og sort venter på at rykke ind på villavejene

Der bliver plads til 240 liter affald i de nye spande - denne spand er fra Middelfart Kommune. 60 procent af pladsen er reserveret til restaffald og 40 procent til det grønne. Når affaldet skal hentes hver 14. dag, skal spanden rulles ud til skel. Foto: Nana Hanghøj
Fra 1. juli skal køkkenaffaldet sorteres i grønt og sort. Nye skraldespande med to kamre bliver rullet ud til husstandene i ugerne op til. Nyt renovationsfirma overtager opgaven til sommer og er klar med biler, der kan fordele affaldet i to. Genbrugsordning fortsætter som i dag.

Fredericia: Om fire måneder skal man huske at smide sit kaffefilter, kartoffelskrællerne og pølserester i rummet til madaffald i skraldespanden. Men forinden skal hele arsenalet af nye to-kammer spande rulles ud til hr og fru Fredericia.

- Vi sætter gang i leveringen midt i maj, så vi har alle de nye spande klar til, at affaldsordningen træder i kraft 1. juli, siger formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S).


Spandene er større end dem, husstandene har i dag, så vi har vurderet, at 240 liter burde række til langt de fleste.

Christian Bro (S) formand for miljø- og teknikudvalget


Alle husstande får en spand på 240 liter. Spanden har to kamre - et til restaffald og et til alt det grønne fra køkkenet.

- Principielt kan man også selv anvende sit grønne affald til kompost, hvis man ønsker det. Præcis som i dag, siger Christian Bro.

- Bliver der plads nok til det "sorte" affald i spandene - børnefamilier med bleer har måske et større behov?

- Det skulle der gerne i kraft af, at der skal sorteres mere. Spandene er større end dem, husstandene har i dag, så vi har vurderet, at 240 liter burde række til langt de fleste, siger Christian Bro.

Skulle der vise sig udfordringer med pladsen, er man hos Affald og Genbrug i gang med at skrue en løsning sammen.

- Selv om der er tale om en ordning, som i princippet kun adskiller sig fra den gamle ved, at man skal sortere grønt og sort affald, så er vi i gang med at forberede en større informationskampagne, så vi er sikre på, det kommer til at gå så let som muligt, siger specialkonsulent for Affald og Genbrug Poul Møller.

Politikere og embedsmænd i Fredericia Kommune havde frygtet, at den nuværende og gammelkendte ordning med genbrugsaffald i poser skulle erstattes af løsning med spande. Det er imidlertid ikke blevet virkelighed, så fredericianerne skal fortsætte med at sortere som hidtil i poser fra Affald og Genbrug. Arkivoto: Søren Gylling
Annonce

Madaffald i det grønne rum

Fredericianerne skal i lighed med resten af Danmark fra 1. juli sortere det grønne affald fra. Det skal ske i almindelige plasticposer, som smides i den store spand. Poserne med grønt affald bliver samlet og kørt til Holsted, hvor de bliver revet fra hinanden. Affaldet ender som en sødligt lugtende suppe - pulp - der bl.a. bruges som tilsætning til processen i biogasanlæg.

- Alt plastic bliver sorteret fra, så der ikke er rester tilbage af det i pulpen, forsikrer Poul Møller.

Sådan behandles dit bio-affald, når du har smidt det i plasticposer i din nye affaldsbeholder til sommer. Affaldet koges til en suppe-agtig substans - pulp. Grafik: Mikkel Damsgaard Petersen, jfm-grafik

Alt affald skal efter den nye ordning sorteres i ti fraktioner, men Christian Bro kan konstatere, at det ikke kommer til at blive et problem for fredericianerne.

- Vi har sorteret i så mange fraktioner i årevis, så det gør ingen forskel. Vi får heldigvis stadig lov at sortere i klare poser, som i dag. Det betyder, at folk bare skal blive ved med at være så gode til sortering, som de er i dag, siger Christian Bro.

Der er indkøbt 13.500 skraldespande for i alt 5,4 mio. kroner. Spandene bliver leveret til husstandene fra midt i maj frem til 1. juli.

Byrådet skal godkende affaldsregulativet, som erstatter det eksisterende.

Mad og restaffald

Forskellen på det nuværende regulativ fra 2011 er primært i forhold til den nye opdeling af dagrenovationen i madaffald og restaffald.

Madaffald er alle former for madrester, både rå og tilberedte, herunder kød og kødben, fisk, ris og pasta, grøntsager, frugt, brød, pålæg, æg, nødder og te- og kaffegrums og –filtre.

Restaffald er ”det der bliver tilbage”, når madaffald, genanvendeligt affald og farligt affald er sorteret fra, og som sendes til forbrænding.

Restaffald er eksempelvis cigaretskod, bleer og hygiejnebind, snavset og vådt papir og pap, snavset plast og støvsugerposer.

Madaffald og restaffald opsamles i 240 liter affaldsbeholdere, med et rum til madaffald (40% af beholderen) og et rum til restaffald (60% af beholderen).

Beholderne leveres af og tilhører Fredericia Kommune.

For etageboliger og lignende kan der vælges beholdere til udelukkende madaffald eller restaffald.

Beholderne tømmes hver 14. dag og skal stilles frem til skel på tømningsdagen. Der er mulighed for tilkøb af afhentningen af beholderen op til 45 m fra skel.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia

Stilhed før storm: Restauratører forventer større rykind i weekenden

Danmark

Få overblikket over de nye rejseregler her: Hvornår må vi grænsehandle og rejse på ferie?

Annonce