Annonce
Fredericia

458 grundejere håber embedsmænd og politikere vil lytte til kritik

De 458 grundejere under de fem grundejerforeninger i Nordbyen er blevet enige om et fælles høringssvar til den lokalplan, der skal regulere højden på bebyggelse, materialevalg til carporte, hække eller plankeværk, osv. Det har været et stort arbejde at få udarbejdet et svar, som alle har kunnet bakke op om, men det er lykkedes, og derfor forventer man også, at embedsmænd og politikere vil lytte. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
De fem grundejerforeninger i Nordbyen har fået lov til at aflevere et fælles høringssvar over lokalplanforslag, som grundejerne har en række kritikpunkter til. Grundejerne opfordrer blandt andet til, at kommunen overtager vedligeholdelsen af samtlige veje i kvarteret.

Nordbyen: Efter en del tovtrækkeri med Fredericia Kommune har grundejerforeningerne i Nordbyen fået lov til at aflevere et fælles høringssvar til det lokalplanforslag, som er en modernisering af de regler, der har været gældende, siden rækkehuse og parcelhuse blev opført.

- Vi har ventet i flere uger på at få grønt lys til at indlevere et stort høringssvar fra alle fem grundejerforeninger i Nordbyen, men nu er det lykkedes, og på baggrund af 458 grundejere bag de fem grundejerforeningers bestyrelser, vil det være et høringssvar, som kommunen ikke kan sidde overhørig, mener Jacob Schmidt, formand for Grundejerforeningen Anchersvej.

De fem grundejerforeningers bestyrelser har været samlet for at udarbejde det fælles høringssvar, og det har kostet kræfter.

- Det har været et stort arbejde at samle alle fem grundejerforeninger og i fællesskab at sætte ord på lokalområdets syn på lokalplanforslaget. Det er derfor med en god portion stolthed, at vi har kunnet fremsende det til kommunen, siger Jacob Schmidt, som afleverede høringssvaret fredag.

Annonce

Vi har ventet i flere uger på at få grønt lys til at indlevere et stort høringssvar fra alle fem grundejerforeninger i Nordbyen, men nu er det lykkedes, og på baggrund af 458 grundejere bag de fem grundejerforeningers bestyrelser vil det være et høringssvar, som kommunen ikke kan sidde overhørig.

Jacob Smidt, formand for Grundejerforeningen Anchersvej

Kommunen skal overtage veje

Embedsmændene skal nu ind at se nærmere på de høringssvar, der er kommet til lokalplanforslaget. De skal eventuelt bygges ind i den endelige lokalplan, som byrådet skal godkende.

Høringssvaret fra de fem grundejerforeninger fylder adskillige sider. Foreningerne havde på forhånd ønsket, at det i lokalplanen skal indgå, hvem der skal have ansvaret for vedligeholdelse af de mange små og store veje i området. Grundejerne peger på, at der er forskel fra den ene vej til den næste, og man ønsker ensrettede regler.

- Det er grundejernes holdning, at hele vejnettet klassificeres som kommunalt, fremgår det af høringssvaret.

Det vil betyde, at kommunen fremover pålægges ansvar for at vedligeholde vejnettet, hvor der er i dag er tale om private fællesveje og kommunale veje i en sammenblanding.

Trafik og etager

Trafiksikkerheden omkring Treldevej har grundejerforeningerne sat højt på deres høringssvar. Foreningerne har været i dialog med kommunen omkring trafiksituationen og havde gerne set, at det var indgået i lokalplanen.

- Det kan undre os, hvorfor kommunen i sit samlede arbejde med lokalplanen ikke har draget nytte af de forslag, der er stillet fra grundejerne, skriver grundejerne i høringsvaret.

Svaret rummer desuden kommentarer til lokalplanforslagets indhold omkring hegn, bebyggelsesprocenter, skilte og bygningshøjder.

Forslaget om, at der i visse dele af det gamle boligkvarter må bygges en ekstra etage på, forudser grundejerforeningerne, vil ende i nabostridigheder.

I forhold til trafiksikkerhed omkring Treldevej, som grundejerne har haft fokus på i høringssvaret, er kommunen gået i gang. Det er netop besluttet at anlægge en række vejbump mellem Kaltoftevej og Nordre Kobbelvej. Målet er at gøre det trygt at krydse vejen. Bumpene skal erstatte de chikaner, som tidligere har fungeret som hastighedsdæmpning.

- Det er fint, men det er vigtigt, at de også husker de store forgreningsveje, som går ind i området, som vi har påpeget i vores høringssvar, siger Jacob Schmidt.

Nye vejbump skal erstatte chikaner på Treldevej, og det skal imødekomme ønsker om højere trafiksikkerhed, som også indgår i høringssvaret fra grundejerne. Arkivfoto: Thomas Nedergaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Live: FN-klimatopmøde udskudt på grund af coronavirus

Annonce