Annonce
Fredericia

63.000 kvadratmeter stort areal: Upasset port til Fredericia indrettes som nyt godsområde

Hvis et meget stort område ud Indre Ringvej, Strandvejen og Holstensvej skal indrettes til gods- og trailerhåndtering, kræver det et støjværn ud til Strandvejen. I op til 12 meters højde. Arkitekterne har forsøgt at skabe en skærm med variationer i udtrykket. Illustration: Årstiderne Arkitekter, fra forslag til Lokalplan 348, Fredericia Kommune
Havn ønsker at udvikle 63.000 m2 ud til Indre Ringvej, Strandvejen og Holstensvej. Plan giver mulighed for trailere, oplag, værksted og garager.
Annonce

Fredericia: Et stort delvist ubrugt område ved nogle af de vigtigste indfaldsveje til Fredericia ændrer nu udseende.

Endda markant, når man kommer og skal ind til byen.

Byrådets by- og planudvalg har på seneste møde sendt et forslag til en lokalplan og en ledsagende miljørapport for i alt 63.000 kvadratmeter ud til Indre Ringvej, Strandvejen og Holstensvej i offentlig høring, og tirsdag eftermiddag blev forslaget godkendt af byrådet.

Delområder medvirker til, at de mest miljøtunge aktiviteter placeres længst væk fra boliger. Der fastlægges også bestemmelser for omfang og udseende af nødvendig støjafskærmning.

Fra forslaget til Lokalplan 348, Fredericia Kommune

Annonce

Gods og trailere

Lokalplanen gør det muligt for havnen at udvide med en åben plads til håndtering af gods, til trailerparkering, oplag af løsvarer og stykgods.

Ved trailerparkering forstås RoRo "Roll on-roll off", hvor stykgods fra eksempelvis lastbiltrailere lastes og lodses.

Derudover tillader lokalplanen, at der kan opføres en mandskabs-, værksteds- og garagebygning på op til 16 meter i højden. Der stilles krav til bygningens ydre fremtoning, så den passer ind.

Holstensvej går - ligesom i dag - gennem området. Trafikken ind til de arealer, havnen altså nu ønsker at udvikle, kommer til at ske ad Holstensvej, Centerhavnsvej og Vesthavnsvej, kan man læse i lokalplanforslaget. Dermed anlægges der ingen nye veje.

Annonce

Meget stort støjværn

Hvis det nye store areal skal realiseres, kræver det et massivt støjværn.

Det fastslår miljørapporten, der ledsager forslaget til lokalplanen.

Støjberegninger afgør, at den del af de 63.000 kvadratmeter, der indrettes til trailere og håndtering af gods, skal afskærmes ud mod Strandvejen for at tilgodese de nærmeste boliger.

Der bliver tale om en op til 12 meter høj skærm. Lokalplanen stiller krav om skærmens udtryk og om de materialer, den bygges af, samt om de planter, der skal gro op af støjværnet. Der er dog ikke behov for 12 meter langs hele strækningen, der skal beskyttes. Andre steder er fire meter tilstrækkeligt, hedder det.

Delområde 1, 2 og 3 udgør det cirka 63.000 m2 store område ud til Indre Ringvej, Strandvejen og Holstensvej, som ønskes indrettet til gods og trailere. Samt til værksted og garager. Forslag til lokalplan er i offentlig høring nu. Kort: Fra forslag til Lokalplan 348, Fredericia Kommune
Annonce

også grønne bælter

Lokalplanen giver om nødvendigt mulighed for en tilsvarende støjskærm andre steder end i det såkaldte Delområde 1 ud til Strandvejen.

Nemlig mellem Delområde 2 og Holstensvej. Her skal der bygges mandskabs-, værksteds- og garagebygning.

Delområde 3 op mod Indre Ringvej udlægges til grønt område og regnvandshåndtering.

Endelig bestemmer den kommende lokalplan, hvordan alle de nærmeste bælter ud til Indre Ringvej, Strandvejen og Holstensvej skal beplantes, så det ser pænt ud for de ankomne til til Fredericia og værner yderligere mod støj og støv.

Annonce

Formand tilfreds

- Da det jo er en af største indfaldsveje, har vi stillet krav om, at det skal laves pænt, og det synes jeg også, at det bliver.

Sådan lyder meldingen fra formanden for Fredericia Kommunes by- og planudvalg, Steen Wrist Ørts (S):

- Det er ikke bare en lang og ensformig motorvejsafskærmning, der lægges op til, men en skærm med variation i udseendet.

Annonce

Otte uger i høring

Alle med interesse kan kommentere forslaget til Lokalplan 348 de næste otte uger.

Herefter vedtages det med eventuelle ændringer som endelig plan i byrådet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Lad os gå sammen om at redde Lillebælt

Annonce