Annonce
Erhverv

Advokat får endnu en bøde for ikke at betale gamle bøder til tiden

Kolding-advokat Gert Verner Jørgensen, der har specialiseret sig i boligretten, har fået endnu en bøde af Advokatnævnet. Denne gang får han en bøde på 80.000 kroner, fordi han ikke har betalt fem tidligere bøder på i alt 190.000 kroner til tiden. Arkivfoto: Jacob Schultz
Advokat Gert Verner Jørgensen har fået endnu en bøde af Advokatnævnet for igen at have handlet i strid med god advokatskik. Denne gang fik Kolding-advokaten en bøde på 80.000 kroner for ikke at have betalt fem bøder, som han har fået i Advokatnævnet til tiden.
Annonce

Kolding: 11 gange siden 2007 har Advokatnævnet idømt advokat Gert Verner Jørgensen sanktioner. Senest har nævnet givet advokaten en bøde på 80.000 kroner, fordi han ikke har betalt de seneste fem bøder fra Advokatnævenet på samlet 190.000 kroner til tiden, hvilket er i strid med god advokatskik.

Advokaten, der er specialiseret inden for boligret, har flere gange fået bøder, efter klienter har klaget til Advokatnævnet, men i den seneste sag er det Advokatrådet, der er bestyrelsen i Advokatsamfundet, som alle advokater skal være medlem af, der har rejst en sag mod Gert Verner Jørgensen.

Advokatnævnet er en uafhængig klageinstans, der er nedsat i medfør af retsplejeloven, og ved seneste ændring af loven blev maksimumbøden hævet til 600.000 kroner fra 300.000 kroner, og nævnet fik sine beføjelser udvidet, så det betinget og midlertidig kan frakende advokater retten til at udøve advokatvirksomhed.

Kort om Advokatnævnet

Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, der er oprettet af Advokatsamfundet. Advokatnævnet kan ikke tage stilling til, om en advokat skal betale erstatning. Nævnet kan tage stilling til størrelsen af en advokats salær og til, om en advokat har tilsidesat god advokatskik.

Fra 1. januar 2019 blev retsplejeloven ændret så maksimumbøden blev hævet fra 300.000 til 600.000 kroner, og nævnet fik mulighed for betinget og midlertidig at frakende retten til at udøve advokatvirksomhed.

Annonce

Ingen kommentarer

I november blev Advokatrådet af Civilstyrelsen gjort opmærksom på, at advokaten ikke havde betalt de bøder, han fik mellem 2014 og 2017 i Advokatnævnet. Advokaten har i den periode fået bøder for tilsidesættelse af god advokatskik på 20.000, 30.000, to gange 40.000 og 60.000 kroner. Samlet havde advokaten fået bøder på 190.000 kroner.

Advokatrådet rejste derfor sagen i Advokatnævnet i januar med den begrundelse, "at manglende betaling af en disciplinær bøde i sig selv udgjorde en tilsidesættelse af gode advokatskik", og at der ville blive indledt en disciplinærsag mod ham, hvis han ikke betalte efter ti dage.

Af kendelsen fra Advokatnævnet fremgår det, at Gert Verner Jørgensen først betalte bøderne på 190.000 kroner den 13. marts. Nævnet skriver i kendelsen, at advokaten ikke har svaret i forbindelse med sagen. Advokaten ønsker heller ikke overfor JydskeVestkysten at kommentere den nyeste kendelse, der pålægger ham en bøde på 80.000 kroner.

Annonce

Advokatrådet er tilfreds

Advokatnævnet skriver i sin afgørelse, at nævnet finder, at advokaten har handlet i strid med god advokatskik, fordi han ikke har betalt bøderne på samlet 190.000 kroner, inden for den frist han fik, da han fik bøderne. Han betalte heller ikke bøderne på samlet 190.000 kroner inden for den frist, som advokatnævnet satte i starten af 2019, efter at Advokatrådet havde rejst sagen. Nævnet skriver i sin afgørelse, at der også er lagt vægt på, at advokaten er tidligere idømt kendelser i nævnet.

Advokatrådet, der rejste sagen om de manglende betalinger, er godt tilfreds med, at nævnet har pålagt advokaten en bøde.

- Fra Advokatrådets side har vi indbragt sagen for Advokatnævnet, fordi vi mener, Gert Verner Jørgensen har tilsidesat god advokatskik. Vi noterer os derfor med tilfredshed, at Advokatnævnet har ikendt Gert Verner Jørgensen en skærpet disciplinær bøde på 80.000 kr. for at have tilsidesat advokatpligterne, skriver Martin Lavesen, der er formand for regel- og tilsynsudvalget i Advokatrådet, i en mail til JydskeVestkysten.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce