Annonce
Fredericia

Affald under jorden lugter ikke - flere anlæg på vej

Efterhånden som beboerne rykker ind i Kanalbyen, bliver der også behov for plads til affald. Det har miljø- og teknikudvalget taget konsekvensen af og besluttet, at der skal etableres nedgravede containere med plads til sortering af affald. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Læser undrer sig over, hvorfor Fredericia Kommune etablerer nedgravede affaldscontainere. Kommunen er klar til at grave yderligere affaldsspande i jorden. I Sønderparken og Korskærparken fungerer systemet fint, i Øgadekvarteret sætter flere spørgsmålstegn ved ordningen, som optager p-pladser og giver længere gåture med affaldet. Udvalgsformand fastholder, at ideen er god.

Fredericia: Hvorfor synes Fredericia Kommune, at det er en god ide med underjordiske affaldscontainere? Nogenlunde sådan lød spørgsmålet fra en af vores læsere, Tanja Jensen, der stillede spørgsmålet til Fredericia Dagblad som led i vores projekt, "Byen spørger - vi svarer".

En af de ting, Tanja Jensen havde svært ved at forstå var, hvordan det kunne karakteriseres som udvikling, at man flyttede skraldespande fra gården til nedgravede på gaden som eksempelvis i Falstersgade.

Og svaret kom nærmest af sig selv, for netop i denne uge besluttede politikerne i miljø- og teknikudvalget at etablere yderligere underjordiske affaldscontainere.

- For vi mener, at det er en god løsning. Dels slipper man for lugten fra affald, fordi beholderne er gravet så dybt ned, at der er køligt, dels er det langt mere effektivt at tømme beholderne, siger Christian Bro.

- Men folk beklager sig over, at der er længere at gå med affaldet, og at anlægget optager p-pladser?

- Det er rigtigt, at man skal gå lidt længere, men vi bestræber os på, at der højest må være 80 meter at gå. Det kan blive en rutine på vej ned i byen eller til bilen, siger Christian Bro, som for flere år siden så anlægget praktiseret i Spanien og allerede da fandt ideen god.

Annonce

Fem kubikmeter under jorden

Der anvendes typisk nedgravede beholdere med en kapacitet på fem kubikmeter til dagrenovation.

Det svarer til behovet for ca. 30 lejligheder/boligenheder, når beholderne tømmes hver 14. dag.

Nedgravede beholdere kan etableres med indbygget skillevæg, så dagrenovationen kan sorteres i restaffald og madaffald.

Etablering af en nedgravet beholder på fem kubikmeter koster ca. 60-100.000 kr.

Hidtil har det som nævnt været ejer, der har skullet afholde alle omkostninger i forbindelse med etableringen af de nedgravede beholdere, samt være ansvarlig for systemets funktion, vedligehold og renhold. Det har bl.a. været Boligkontoret Fredericia og Boli.nu.

Kilde: Affald og Genbrug

Flere anlæg

Øgadekvarteret er det første sted, man praktiserer de nedgravede beholdere. Her giver de ifølge udvalgsformanden særlig god mening.

- I flere af opgangene er der ikke en port, så når der skal tømmes affald, skal man have beholderne ud gennem hoveddøren. Det er ikke hensigtsmæssigt. Ved at samle det i en fælles beholder i kvarteret slipper man også for at have containere stående i baggården, hvor de optager plads. Og så er det korrekt, at det optager lidt plads i gaden til gengæld, siger Christian Bro.

Han mener, at problemerne er til at overse, og at vejen frem er at etablere flere nedgravede anlæg. Næste stop bliver Kanalbyen.

- Vi skal hurtigt have etableret et anlæg eller flere nu, da boligerne skyder op, og folk flytter ind. Det er lige i sidste øjeblik, og derfor har vi også besluttet at få sikret plads til fremtidige anlæg, siger Christian Bro.

Effektiv system

Affaldsanlæggene er allerede etableret i de store boligområder i Korskærparken og Sønderparken. De er udstyret med en chip, som viser, hvornår beholderne er fyldte.

- Det er med til at gøre det ekstra effektivt, for i dag kan man i teorien køre ud at tømme en container, som viser sig kun at være halvt fyldt, siger Christian Bro.

Er der noget, du undrer dig over eller ønsker at stille spørgsmål til, når det gælder Fredericia Kommunes byudvikling? Så kan du stille det i formularen herunder.

Annonce
Forsiden netop nu
112

Rally-bil kørte ind i et træ

Læserbrev

Et kup i Sanddal

Læserbrev: Selv om der efterhånden er gået en rum tid, er der stadig mange beboere i Sanddal, der ikke kan glemme, hvad der skete på den ordinære generalforsamling i Sanddal Haveforening af 1930 tilbage i slutningen af marts. Her blev de vidne til ikke mindre end et regulært kup. Haveforeningen tager sig af pleje og vedligeholdelse af stier, skrænt og strandareal. De 52 medlemmer er fordelt på Carl Roses Vej, Kampmannsvej, Sauersvej, Sanddalvej, Fredericiavej og den lille Sanddal Strandsti. Nogle få beboere på strandstien har i flere år forsøgt at få lov at fælde træer på fællesarealet, fordi de generede deres havudsigt. Hver gang er forslaget blevet nedstemt på generalforsamlingen. Et af husene fældede for tre år siden et par træer i den tro, at de stod på deres areal. De gjorde de ikke. Sagen endte i retten, og grundejeren måtte betale en erstatning til foreningen på ca. 100.000 kr. Andre træer på fællesarealet er der blevet hamret søm i, ligesom tre træer med en motorsav fik skåret en ring rundt om barken for at få dem til at visne. Godt tre uger før generalforsamlingen i marts blev dagsorden udsendt, og heraf fremgik det, at der ikke var indkommet forslag. Ingen tænkte nærmere over, at vedtægterne tillader, at forslag først kan indsendes kun otte dage før. Den mulighed udnyttede et par af beboerne på Sanddal Strandsti. De udarbejdede et forslag om at fjerne de sidste træer på skråningen, og det blev personligt lagt i formandens postkasse præcis otte dage før. Formanden nåede kun at alarmere et par medlemmer. I forvejen har generalforsamlinger aldrig været noget tilløbsstykke i foreningen, så kun en snes medlemmer mødte op i Erritsø Hallen. Dirigenten indledte mødet med at fortælle, at der efter udsendelsen af dagsorden lovligt var indkommet et forslag om træfældning. Medlemmerne skulle altså stemme om et forslag, som de ikke havde set på skrift. Normalt ville forslaget blive nedstemt, som det var sket så ofte før. Magtforholdet var da 15 mod 4 i træernes favør. Men ved afstemningen chokerede forslagsstilleren forsamlingen, da han lagde ikke færre end 18 fuldmagter på bordet. Fuldmagterne var blevet indhentet i dagene før hos medlemmer, der var ligeglade eller var tilhænger af træfældning. Forslagsstilleren forsvarede sig med, at der i vedtægterne intet står om fuldmagter, og når det ikke er ulovligt, må det altså være lovligt! Dermed var kuppet en realitet. Forslaget blev vedtaget med 22 mod 15 stemmer. Et par medlemmer forlod generalforsamlingen i vrede – og efterfølgende nedlagde alle fem bestyrelsesmedlemmer deres poster. Der blev valgt en ny bestyrelse med beboere fra forslags-gruppen. Til ny formand blev valgt advokat Mads Thejl Hansen, der også er kendt som klummeskribent i Fredericia Dagblad. Kuppet blev ført ud i livet allerede næste morgen, hvor anlægsgartnerfirmaet Tefax mødte frem med motorsave. Nogle få dage efter generalforsamlingen indsendte en beboer et læserbrev til Fredericia Dagblad om, hvad der var sket, men læserbrevet kom af uransagelige grunde aldrig i avisen. Jeg blev i sommer bekendt med sagen under et middagsselskab i Sanddal. Jeg og flere medlemmer fra den afgående bestyrelse, har i flere måneder forsøgt at få avisen til at skrive om denne helt usædvanlige historie. Men det er ikke lykkedes.

Fredericia

Bredt forlig på plads: Flere upopulære spareforslag blev pillet af bordet

Fredericia

Lettelse i Ungdommens Hus efter droppede spareplaner: - Vi var bange for, at ånden på stedet ville dø

Annonce