Annonce
Fredericia

Aktindsigt i aftale: Skal der graves hurtigere i Vesterbrogade bliver det dyrere

Entreprenørselskabet Per Aarsleff A/S har siden 2011 haft ansvaret for vedligehold af kommunens kloaksystem. Selskabet vandt i 2011 et udbud om en såkaldt partneringsaftale med Fredericia Spildevand og Energi. Selskabet vandt igen udbuddet, da det blev sendt i licitation i 2017. Det betyder, at selskabet frem til udgangen af 2021 skal udføre kloakrenoveringer og lægge nye rør, som det blandt andet er tilfældet i klimatilpasningen af Nørrebrogadekvarteret. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Fredericia Dagblad har fået aktindsigt i den aftale, Fredericia Spildevand og Energi har indgået med entreprenøren Per Aarsleff A/S om at vedligeholde og udbygge kommunens kloakker. Partneraftalen indeholder kun krav om arbejde inden for normal arbejdstid, så aften- og natarbejde vil koste.
Annonce

Fredericia: Det kommer til at koste ekstra, hvis der skal arbejdes om natten, så Vesterbrogade kan blive rørlagt hurtigere end planlagt. Virksomhederne langs Vesterbrogade har ønsket at arbejdet kan gennemføres hurtigere og eventuelt om natten, så man kan undgå afspærring af den store indfaldsvej i længere tid end absolut nødvendigt.

Fredericia Spildevand og Energi (FRSE) indgik i 2017 en partneringsaftale med entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S om kloakarbejder fra 1. januar 2018 til 31. december 2021. Fredericia Dagblad har fået aktindsigt i aftalen, som blandt andet omfatter, at entreprenørarbejdet udføres indenfor normal arbejdstid.

- Anlægsarbejdet bliver dyrere, hvis der skal arbejdes uden for normal arbejdstid, for det er ikke defineret i partnering-udbuddet. Det betyder, at der ligesom i alle andre anlægsopgaver vil skulle opnås enighed om, hvad arbejdet udført under andre forudsætninger end det udbudte koster, lyder det i et skriftligt svar fra jurist ved Fredericia Spildevand og Energi Liselotte Hauugaard Jensen til Fredericia Dagblad.

Hvad ekstra-arbejdet skal koste, bliver ifølge juristen besluttet i samarbejde med FRSE, som vurderer om prisen er sammenlignelig med tilsvarende arbejder.

- Havde vi sendt opgaven i et særskilt udbud, ville udgangspunktet også have været, at det skulle udføres inden for normal arbejdstid, pointerer afdelingsleder i spildevandselskabet Jakob Rasmussen.

Hvor meget højere regningen vil afhænge helt af, hvor hurtigt arbejdet skal presses igennem.

Havde vi sendt opgaven i et særskilt udbud, så ville udgangspunktet også have været, at det skulle udføres indenfor normal arbejdstid.

Afdelingsleder hos Fredericia Spildevand og Energi Jakob Rasmussen

Annonce

Aarsleff med til 2022

Det samlede anlægsarbejde i Nørrebrogadekvarteret er vurderet til at beløbe sig til 200 millioner kroner fordelt over ti år. De første etaper frem til 2022 vil være omfattet af den aftale, FRSE har indgået med Per Aarsleff A/S.

Aftalen er fireårig og omhandler opgravning og lægning af nye rør, som det man er i gang med på Indre Ringvej, Jernbanegade og efter årsskiftet Vesterbrogade.

Efter en prækvalifikationsrunde i maj 2017 blev der indbudt til den endelige licitation, som blev vundet af Per Aarsleff A/S. Fredericia Dagblad har haft adgang til at gennemlæse udbudsmateriale og udkast til en stribe aftaleforhold. Aftalen er bundet op på en rammeaftale omkring priser på de enkelte arbejder.

Med aftalen er FRSE bundet af de priser, som udbuddet blev vundet på, og de øvrige rammeaftaler, som ligger i partnerskabsaftalen.

Den samlede entreprisesum for de fire år afhænger af omfanget af antallet af anlægsarbejder, som FRSE og Aarsleff bliver enige om.

- Vi har i forudsætningerne sagt, at arbejdet vil have en værdi, der ligger over de 41 mio. kroner, der er grænsen for EU-udbud. Men vi har ikke forpligtet os til, at der bliver arbejder for et fast beløb årligt. I realiteten kan der være år, hvor vi ikke udfører anlægsarbejder, siger Jakob Rasmussen.

Annonce

Giver besparelse

Spildevandsselskabet indgik tilbage i 2011 den første partneringsaftale. Den var seks-årig og blev vundet af Per Aarsleff A/S. Den betød blandt andet, at medarbejdere fra Fredericia Spildevand blev virksomhedsoverdraget til Per Aarsleff. I løbet af 2016-2017 besluttede selskabet at fortsætte den kurs med en ny udbudsrunde om en partneringsaftale.

- Hvad var begrundelsen for det?

- Vi havde i løbet af de seks år erfaret, at det fungerede rigtig godt. Vi sparer penge på at skulle lave udbudsmateriale og sende arbejde i licitation hver gang, der opstår nye opgaver. Desuden får vi et tæt samarbejde med entreprenøren, og vi får lavet løsninger, som både er effektive og økonomisk kloge, vurderer Jakob Rasmussen.

- Hvis man udbyder opgaverne løbende vil priserne tilpasse sig markedet, og der kunne måske spares penge?

- Der kunne måske være en enkelt opgave, som blev underbudt af en sulten entreprenør, men det kunne meget vel også blive dyrere, fordi entreprenørerne har travlt. Vi har i udbuddet indbygget et effektiviseringskrav, der betyder, at de faste priser bliver justeret ned med to procent årligt, så vores vurdering er, at aftalen både økonomisk og teknisk er en fordel, siger Jakob Rasmussen.

Det skal der ske

Nedgravning af en ny kraftig regnvandsledning vil betyde, at Vesterbrogade skal være spærret fra Indre Ringvej til Luthersvej fra januar 2020 og seks-otte måneder frem. Den sidste etape af Vesterbrogade vil foregå om en syv-otte år.
Den nyeste trafiktælling, Fredericia Dagblad har kunnet finde frem til, er fra 2014 og viste, at der var en trafikbelastning på 8600 biler i døgnet.
Vesterbrogade rummer en række butikker og virksomheder. I dagligvarekategori Wetches Bageri, filial af Axeltorvs Apotek og Sy og Stofcentret. Dertil kommer fotograf Helle S. Andersen, som har atelier i gaden, vikarfirma, kiropraktor, m.fl.
Indtil videre er det kun virksomheder mellem Indre Ringvej og Luthersvej, der med Business Fredericia som mellemmand har været kaldt til informationsmøde ved Fredericia Spildevand og Energi for at blive orienteret om gravearbejdet. De virksomheder, som ligger efter Luthersvej vil blive indkaldt senere.
Projektet er led i den omfattende optimering af afvandingen af Nørrebrogadekvarteret. I dag sker der alt for ofte overbelastning af ledningsnettet og derfor udledning af urenset spildevand til Lillebælt.

12. august er der i kølvandet på kritik fra både virksomheder, Fredericia Shopping og Business Fredericia indkaldt til møde om projektet for at forsøge at finde en mere optimal køreplan.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Navne

Ruth og Vagn har holdt sammen i 70 år

Fredericia

Her er dagens corona-smittetal fra Fredericia: Flere nye smittede end de seneste dage

Annonce