Annonce
Fredericia

Alvorlig kritik af Fredericia Gymnasium: Har overtrådt persondataloven med overvågningsprogram

Ligesom en række andre gymnasier har Fredericia Gymnasium brugt computerprogrammet Examcookie, men skolen havde ikke i tilstrækkelig grad vurderet om programmet lå indenfor reglerne om persondata. Det mener Datatlisynet, der udtaler alvorlig kritik af gymnasiet. På baggrund af afgørelsen er brugen af programmet blevet suspenderet. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Omkring 30 gymnasier har ifølge GDPR-lovgivningen ikke lov til ubetinget at overvåge elevernes færden på nettet under eksamener. Det slår Datatilsynet fast og udtaler alvorlig kritik af Fredericia Gymnasium. Gymnasiets dataansvarlig erkender ikke at have informeret eleverne tilstrækkeligt, men mener det ærgerligt, at den hidtidige fremgangsmåde ikke er lovlig.

Fredericia: Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af Fredericia Gymnasium, der ligesom 30 andre gymnasier har brugt et computerprogram for at tjekke, hvorvidt elever har brugt ulovlig hjælp under eksamener.

Datatilsynet skriver i en afgørelse, at tilsynet ikke mener, gymnasiet i tilstrækkelig grad har redegjort for, at behandlingen af de indsamlede oplysninger var relevant og begrænset til, hvad der var nødvendigt i forhold til formålet om at forhindre snyd.

Gymnasiet har i forbindelse med eksamenerne sidste år ved hjælp af programmet Examcookie kunnet overvåge elevernes færden på nettet under eksamener. Det er sket ved, at et program, som eleverne selv har skulle installere, har registreret, hvilke hjemmesider de har besøgt under eksamen. Eksempelvis er det ikke tilladt for eleverne at skrive med andre, mens eksamen er i gang.

Datatilsynet konkluderer i afgørelsen, at Fredericia Gymnasium ikke har redegjort for, at de indsamlede personoplysninger har været nødvendige for at opfylde formålet med at opdage og forebygge snyd.

Desuden finder Datatilsynet det kritisabelt, at eleverne kun har fået det, tilsynet kalder ”en generel introduktion” til programmet.

Annonce

Vi sidder på vores hænder, indtil der kommer noget, der er blevet godkendt. Vi vil ikke stå i den her situation igen. Det har på ingen måde været vores intention.

Morten Veng Christensen, uddannelsesleder og dataansvarlig på Fredericia Gymnasium

Har lagt sig op ad gymnasieloven

Morten Veng Christensen er udover at være uddannelsesleder titel som dataansvarlig på Fredericia Gymnasium. Han erkender, at eleverne burde være informeret bedre.

- Alle eleverne fik en mundtlig information omkring Examcookie, og hvad programmet kunne, og hvor deres data lå. De skulle have haft noget skriftlig information med, at de kunne få deres oplysninger ved at rette henvendelse. Det ligger i oplysningspligten, som er en del af persondataforordningen. Den ligger på os. Ingen tvivl om, at det er en fejl, siger Morten Veng Christensen.

Til gengæld mener Morten Veng Christensen, at gymnasiet med overvågningen har lagt sig op ad den lovgivning, der fremgår af gymnasieloven. Desuden synes han ikke, at gymnasiet kunne tage højde for, hvis en eller flere elever skulle finde på at gå på netbank eller tjekke sundhedsoplysninger under eksamen. Det er netop i sådanne situationer, at gymnasiet ville overtræde GDPR-lovgivningen, fordi disse oplysninger er af særlig følsom karakter. Også selvom det er en overtrædelse af eksamensreglerne, hvis eleverne tjekker disse ting.

Undervisningsministeriets eget nyudviklede overvågningsprogram, Den Digitale Prøvevagt, blev udskudt i foråret, og i stedet anbefalede ministeriet, at institutionerne selv tog andre programmer i brug. Men kort inden dette års eksamener blev Examcookie sat i bero på baggrund af Datatilsynets afgørelse. Derfor har programmet heller ikke været i brug under årets eksamener. Det er dog en udfordring, da det dermed er blevet lettere at snyde, mener Morten Veng Christensen.

- Først og fremmest havde det en præventiv effekt. Vi har brugt programmet til at afklare, om der har været intentionelt snyd, og hvis vi havde en mistanke om, at nogle havde snydt, var det meget let tjekke, siger han.

Sidder på hænderne

Morten Veng Christensen ærgrer sig over, at programmet Examcookie for nu er fortid, og han fortæller, at gymnasiet ikke har tænkt sig at indføre en lignende sikkerhed, før et eventuelt program er godkendt af alle relevante myndigheder.

- Vi sidder på vores hænder, indtil der kommer noget, der er blevet godkendt. Vi vil ikke stå i den her situation igen. Det har på ingen måde været vores intention, siger Morten Veng Christensen

Examcookie

Til flere eksamener i gymnasiet har eleverne lov til at gå på internettet for eksempelvis at bruge elektroniske ordbøger.

Der er dog en række ting, de ikke må. Eksempelvis må de ikke kommunikere med andre via sider som Google eller Facebook.

For at kunne undersøge eventuel snyd indførte en række gymnasiet brugen af programmet Examcookie. Det er et program, som eleverne selv installerer på deres computere inden eksamen. Programmet registrerer, hvilke hjemmesider eleverne besøger under eksamen, og eventuel snyd kan derfor dokumenteres.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

'Dybt bekymrende': Øget arveafgift er gift for små og mellemstore virksomheder

Læserbrev: Tirsdag 22. oktober forhandlede vi i Folketinget det finanslovsforslag, som regeringen har fremsat for 2020. Et af de emner, der blev grundigt debatteret, var det forfærdelige forslag fra de røde partier om at tredoble generationsskiftebeskatningen af danske familieejede virksomheder. Det er godt for Danmark, at vi har mange veldrevne familieejede virksomheder. Det er faktisk ikke en dårlig ting, sådan som venstrefløjen ellers gerne vil have det til at lyde, når de gang på gang påstår, at "det drejer sig om rige godsejere". Fakta er nemlig, at det overvejende drejer sig om små og mellemstore virksomheder - iværksættere, servicevirksomheder, blikkenslagere, tømrermestre, snedkere osv. Produktion, service og erhverv, altså en helt central del af dansk erhvervslivs dna. Således er det ikke grever, baroner og milliardærer, som vil nyde glæde af succesfuld generationsskifte. 23.000 virksomheder med 300.000 ansatte står foran et generationsskifte inden for de næste 10 år. Det er kun godt, at en lav arveafgift har øget sandsynligheden for, at disse virksomheder kan bevares på den enkelte families hænder i forbindelse med generationsskifte. Selvfølgelig har vi også Lego og Danfoss og et par håndfulde godsejere, som nyder godt af afgiftsnedsættelsen på lige fod med alle andre. Men det er faktisk heller ikke nogen dårlig ting. Danmark ville være et fattigere sted uden Lego og Danfoss - også i kroner og ører! Derfor er det dybt bekymrende, at regeringen nu lægger op til at øge skatten med over en mia. kr. Det er dårligt nyt for dansk erhvervsliv og ikke mindst de 800.000, som er ansat i de familieejede virksomheder. Det er en kortsigtet beslutning, som måske nok på kort bane kan skaffe finansiering til alle de milde gaver, som regeringen og deres røde støttepartier ønsker at tilgodese udvalgte grupper, eksempelvis 300 mio. kr. til overvejende herboende udenlandske børnefamilier på passiv forsørgelse. Naturligvis skal der finde en rimelig beskatning sted, når virksomhedsejere udlodder dele af virksomhedens værdier via aktieudbytte eller alt muligt andet til virksomhedens ejere. Det er kun ret og rimeligt. Men det svarer til at save i den gren, man selv sidder på, når man vil gøre generationsskifte så meget dyrere for familieejede virksomheder.

Annonce