Annonce
Debat

Anbragte unge skal ikke sættes bagud fra starten

Unge: Dansk Folkeparti fremsatte i Folketinget i maj et forslag om, at kommuner ikke skal kunne inddrage dele af et anbragt barns eller ungt menneskes løn fra et fritidsjob som del af egenbetaling for anbringelsen.

Man kan undres og spørge, om der virkelig er kommuner, som gør det. Ja, det er der faktisk en del, der gør, viser en undersøgelse fra Ankestyrelsen. Helt op til 15.000 kr. i 2017 inddrages pr. ung, viser en rundspørge blandt landets kommuner. Ikke meget i et kommunalt regnskab, men for den anbragte unge et ikke ubetydeligt beløb.

For mig virker det småligt, at en kommune vælger denne løsning.

I forvejen ved vi, at mange anbragte unge har det sværere end andre jævnaldrende, og de på flere parametre klarer sig dårligere i voksenlivet. Så mon ikke det, på mange måder, er en uklog beslutning, at inddrage en del af pengene? Det mener jeg. Det at have et fritidsjob, inden for rimelighedens grænser selvfølgelig, er givende, lærerigt og med til at udvikle et ungt menneske. Den unge føler sig nyttig, får ansvar og på sigt en bevidsthed om at tilknytning til arbejdsmarkedet er godt og også nødvendigt.

Anbragte børn og unge skal ikke sættes bagud fra starten. De skal have de samme betingelser og muligheder i livet som ikke-anbragte, når de har et fritidsjob. At de får det, sikrer Dansk Folkeparti nu ved at få ændret reglerne i lovgivningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Lokalafdelingen i DN burde have stukket fingeren i jorden inden anke

Læserbrev: Så kom afgørelsen fra Klagenævnet, og Klagenævnet stadfæstede Kystdirektoratets afslag med den mindst mulige margin med stemmerne tre mod to. Fakkegrav Badehotel nedbrændte for syv år siden, og et ønske om at opføre boliger på stedet har været igennem flere instanser. Politikerne i Hedensted Kommune gav tilladelse til, at der kunne opføres boliger på stedet, og den beslutning bakkede vi op om i Stouby og Omegns Lokalråd. En dispensation, der lå lige til højrebenet, for hvem kunne byggeriet genere, og den største del af byggeriet, Pakhuset, havde i forvejen været ombygget til ejerlejligheder. Endvidere bliver der uændret adgang for offentligheden til at benytte den private parkeringsplads på Fakkegravgrunden, hvorfra der er en sti ned til den fineste badestrand. Imidlertid fandt lokalafdelingen i Danmarks Naturfredningsforening (DN) sig kaldet til at indklage kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, efter at Kystdirektoratet havde givet en dispensation, og dette igangsatte en proces, der er årsag til, at hotellet på syvende år henligger som en brandtomt, der skæmmer vores flotte naturområde ved Vejle Fjord. DN er høringsberettiget, men Stouby og Omegns Lokalråd, der repræsenterer hele Stouby-området, har ingen høringsret, selv om vi vel er de nærmeste til at blive spurgt. Det er så let at trykke på knappen og indklage en afgørelse, og i denne sag er lokalafdelingen i DN helt ude af trit med de ønsker, som kommunens politikere og et stort flertal af lokalbefolkningen har. Lokalafdelingen i DN burde have stukket fingeren i jorden og drøftet kommunens tilladelse med politikerne, lokalrådet og bygherren for at afsøge et kompromis, inden man indklagede afgørelsen. Jeg fornemmer, at lokalforeningen i DN gerne ville have været denne sag foruden, men der er ingen vej tilbage, efter at formanden for DN har udtalt, at hun helt bakker op om lokalafdelingens beslutning. Visuelt vil et byggeri af boliger på Fakkegravgrunden ikke ændre noget i forhold til de nu nedbrændte bygninger, idet der er lagt op til, at boligerne opføres på eksisterende sokkel, og man kan undre sig over, at den ene by efter den anden kan få dispensation til at bygge højhuse langs havne, der er til gene for naboer. Som formand for lokalrådet og som lokal turistguide møder jeg rigtig mange borgere og turister, der er meget forundrede over, at Fakkegrav fortsat ligger som en ruin. Når jeg er ude ved Træskohage Fyr med turister i Salatfadet (traktortrukkket persontransportvogn), er der et stort ønske om at se ruinen, og jeg kører gerne forbi Fakkegrav med fortællingen om, hvorfor Fakkegrav fortsat ligger som en ruin.

Annonce