Annonce
Læserbrev

Arbejdsmarkedet: Den lille egoisme truer velfærden

Måske kommer der pludselig dårlige tider, uheld eller lavkonjunktur, som smider medlemmer af ”de attraktive grupper” ud i arbejdsløshed. Hvad sker der så?

Læserbrev: Nu vil Arbejdsløshedskassen for selvstændige erhvervsdrivende (ASE) kræse for dem, som sjældent har problemer, ved at give dem bedre vilkår end andre. I et nyt tilbud, som blev lanceret for få dage siden, tilbyder ASE en arbejdsløshedsforsikring, som giver en bedre dækning og stiller færre krav til den enkelte. Problemet er, at det kun er grupper, der i forvejen har lav ledighed, som får tilbuddet.

ASE taler til den lille egoisme for at vinde markedsandele og vil lade andre betale prisen. Dem, som tog ”den forkerte” uddannelse med højere ledighed. Dem, som uden egen skyld bliver opsagt på grund af dårlig ledelse, strukturelle ændringer eller lignende. Dem, der ikke er som egoisterne.

Det er en meget kortsigtet handlemåde. Ikke blot underminerer det den danske model ved ikke at bidrage til vores kollektive system, men deltagerne spiller desuden hasard med deres egen fremtid. For hvem ved, hvor længe man kan leve på solsiden? Måske kommer der pludselig dårlige tider, uheld eller lavkonjunktur, som smider medlemmer af ”de attraktive grupper” ud i arbejdsløshed. Hvad sker der så?

Fordelen ved det nuværende system er, at det gælder for alle, ligesom brandforsikringen. Alle betaler en smule, så de få, der bliver ramt, ikke lider for meget. Jeg synes, at det nuværende dagpengesystem giver en alt for dårlig dækning, ja, men lad os løse den opgave i fællesskab i stedet for at vælge egoismens vej. I HK har vi som flere andre fagforeninger valgt at give nogle medlemmer mulighed for at supplere dagpengene med en lønforsikring, og den er ligeså solidarisk som dagpengene.

Annonce
Ole Kjær.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Finansloven indeholder en ny og positiv retning i bekæmpelsen af social dumping

Læserbrev: Når mennesker fra andre lande hører om, at vi danskere har adgang til gratis skole og uddannelse og fri og lige adgang til sundhedsvæsnet, så kikker de undrende. Og når man så fortæller, at man som dansker også kan få dagpenge og kontanthjælp, løn under barsel og sygdom, ja, at vi har ret til minimum fem ugers ferie, og seks ugers ferie, hvor der er en overenskomst, så kikker de mistroisk på en (Har hun drukket? Er han ved sine fulde fem?) Den danske arbejdsmarkedsmodel og velfærdsmodel er unik. Vi danskere er enige med hinanden om, at vi alle betaler ind til velfærden over skatten og til dagpenge gennem a-kassen. Vi er enige om, at det er din fagforening, der gennem overenskomsterne forhandler dine rettigheder. Den dag, du har brug for hjælp, træder fællesskabet til. Desværre ser vi ofte, at lidt for griske spekulanter har ansat udenlandsk arbejdskraft uden at følge danske løn- og arbejdsvilkår. Vi husker alle billederne fra Padborg, hvor arbejdere levede under slavelignende forhold. Og vi ser jævnligt arbejdspladser, eksempelvis byggepladser, restaurationskøkkener og gartnerier, hvor grådige og kyniske arbejdsgivere importerer udenlandsk arbejdskraft til en løn langt under den, der er aftalt i overenskomsterne i Danmark. Det truer den danske arbejdstager, og det truer også fundamentet for vores velfærdssamfund. Velfærdssamfundet består alene, fordi vi har en høj levestandard med ordentlige lønninger, hvor vi alle betaler til den fælles velfærd. Derfor er vi meget glade for, at regeringen og dens støttepartier nu med aftalen om finansloven gennemfører en række initiativer, der skal modvirke social dumping. For blot at nævne nogle af de nye tiltag: Der indføres skærpet bødestraf for virksomheders brug af illegal arbejdskraft. Der skal sikres danske lønvilkår via lovgivning for chauffører fra udenlandske transportvirksomheder, der udfører cabotagekørsel eller kombinerede transporter i Danmark. Der indføres skærpet kontrol at tungsvognsområdet, blandt andet af køre- og hviletidsreglerne, kontrollen af leverandørers overholdelse af statslige arbejdsklausuler skærpes, og endelig indføres der forsøg med ID-kort på byggepladser. Den danske velfærdsmodel og den danske arbejdsmarkedsmodel består kun, hvis vi hele tiden tilpasser den virkeligheden. Tak til regeringen og støttepartierne for en ny og positiv retning med finansloven.

Annonce