Annonce
Kolding

Arbejdstilsynet: Ansatte på privat plejehjem i fare for psykisk og fysisk vold

Plejecentrets ledelse har ikke styr på at få registreret de episoder, hvor de ansatte har været udsat for vold af beboerne, hvoraf nogle er meget udadfarende og aggressive. Derfor kender man ikke det reelle omfang af krænkelser og overgreb på personalet, fremgår det af Arbejdstilsynets påbud.Arkivfoto: Mads Hansen
Det privatdrevne plejecenter Vonsildhave har fået to alvorlige påbud fra Arbejdstilsynet. Tilsynet har konstateret, at de ansatte udsættes for fysisk og psykisk vold, og at centret ikke har styr på registrering og forebyggelse.

Kolding: Plejepersonalet på Attendo-plejecentret Vonsildhave færdes på en arbejdsplads, hvor risikoen for at blive udsat for psykisk og fysisk vold fra beboerne er alt for stor, og hvor deres sikkerhed og sundhed er i fare, fordi ledelsen ikke har planlagt deres arbejde, så det er forsvarligt.

Plejecentret har heller ikke styr på at få registreret de episoder, hvor de ansatte har været udsat for vold. Derfor kender man ikke det reelle omfang af krænkelser og overgreb på personalet.

Nogle ansatte fortæller, at de kun sjældent eller aldrig registrerer det, når de har været udsat for en voldsom episode - enten fordi de er i tvivl om, hvorvidt hændelsen var voldsom nok til at registrere, eller "fordi de så ikke kan foretage sig andet, hvilket betyder, at der er en klar underregistrering af hændelser med vold".

Denne dystre beskrivelse af arbejdsmiljøet på Vonsildhave fremgår af to påbud, som plejecentret for nylig har fået af Arbejdstilsynet.

I det ene påbydes Vonsildhave at forebygge risikoen for fysisk og psykisk vold i forbindelse med arbejdet med beboerne og pårørende på Vonsildhave. Senest 1. februar 2020 skal virksomheden have sikret, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt - og senest 8. februar 2020 skal Vonsildhave give Arbejdstilsynet besked om, hvordan plejecentret har efterkommet påbuddet.

I det andet påbydes Vonsildhave at sikre, at "høje følelsesmæssige krav i arbejdet med beboere på Attendo Vonsildhave Plejecenter ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed". Dette påbud skal være efterkommet senest 1. juli næste år.

Annonce

Vonsildhave

  • Plejecentret Vonsildhave ejes af det private, svenske plejefirma Attendo.
  • Kolding Kommune har indgået en 20-årig kontrakt med centret, som åbnede i 2015.
  • Centret har 60 boliger, hvoraf de tre er til ægtepar.
  • Der var i alt 53 ansatte fordelt på sygeplejersker, social- og sundhedspersonale, fysioterapeut, køkkenpersonale, administration og rengøring, da Arbejdstilsynet var på besøg i december 2018. Nu er der en håndfuld fuldtidsansatte mere.
  • Arbejdstilsynets påbud omhandler den personalegruppe, som varetager de daglige kontakt-, pleje og omsorgsopgaver hos plejecentrets beboere. Denne gruppe er inddelt i dagvagter, aftenvagter og nattevagter.
  • I løbet af dagen er der i dag typisk 15-20 på arbejde, aftenvagten svinger mellem 9-12 personer, og der er to nattevagter.

Ikke ens

De to påbud fra Arbejdstilsynet har været undervejs siden december sidste år, hvor Arbejdstilsynet dels holdt møder med plejecentrets virksomhedschef, kvalitetsudvikler, kvalitetssygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant og dels afviklede to gruppesamtaler med i alt 11 ansatte. På møderne blev de samme emner drøftet.

Efterfølgende har Vonsildhaves ledelse haft Arbejdstilsynets observationer og vurderinger i høring - og på baggrund af de samlede oplysninger har Arbejdstilsynet nu truffet sin afgørelse om at udstede de to påbud. For "det er Arbejdstilsynets vurdering, at der med høringssvaret ikke fremkommer nye oplysninger, som i væsentlig grad og samlet set ændrer det grundlag, hvorpå vores vurdering er truffet", hedder det.

Af Arbejdstilsynets referater af møderne fremgår det, at ledelsen og de ansatte ikke altid oplever virkeligheden på samme måde.

Mens for eksempel "ledelsen og nogle ansatte" oplyste, at der er er udarbejdet en definition af vold og trusler, så fortalte flere ansatte, at de slet ikke kender voldspolitikken, og at de derfor heller ikke ved, hvilken adfærd de skal acceptere fra beboerne, hedder det i Arbejdstilsynets påbudsskrivelse.

Og mens ledelsen oplyste til tilsynet, at virksomheden har et registreringsværktøj til hændelser med fysisk og psykisk vold, så fortalte nogle ansatte, at de ikke anede, at den slags skal registreres. Derfor "er det ikke muligt for ledelsen at have et egentligt kendskab til den reelle forekomst af fysisk og psykisk vold", står der i Arbejdstilsynets begrundelse for at udstede de to påbud.

Flere er ansat

Af Arbejdstilsynets skrivelse fremgår det, at Vonsildhave siden tilsynets besøg har gjort alle medarbejdere bekendt med voldspolitikken og instrueret dem i, hvornår og hvordan relevante papirer skal udfyldes.

Det fremgår også, at der er ansat to teamledere og en sygeplejerske, og at et uanmeldt besøg tilsyn fra Kolding Kommune i januar 2019 viste et andet og meget fint billede af plejecentrets dokumentation, som ifølge det kommunale tilsyn "i meget høj grad" lever op til kravene.

Ingen af Vonsildhave-ledelsens bemærkninger har fået Arbejdstilsynet til at ændre sin vurdering.

- Arbejdstilsynets besøg lå, før jeg tiltrådte, og kun kort efter, at Vonsildhaves nuværende virksomhedsleder tiltrådte. Så jeg kender ikke situationen, som den var i 2018. Men jeg ved, hvad der er sket siden, og vi har selvfølgelig iværksat en plan, der skal udbedre de forhold, som Arbejdstilsynet har givet påbud om, siger direktør i Attendo Danmark, Søren Andersen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112 For abonnenter

Rickey opdagede brand: Frygtede sovende beboere i tidligere bordel

Annonce