Annonce
Fredericia

Baghaver reddet: Støjværn langs motorvej rykkes

På 660 meter langs E20 i Taulov rejses et støjværn. Det skal sænke støjbelastningen for ikke mindst beboere på Vesterled og Elborg. Kort: Vejdirektoratet

Ekspropriation undgås. Til gengæld forhøjes skærm på et 660 meter langt stykke af E20 med en meter. Værnet kommer særligt beboere på Vesterled og Elborg til gode.

Taulov: Når Vejdirektoratet i 2018 og 2019 projekterer og opfører 660 meter støjværn langs E20 ved Taulov, sænkes larmen. Men freden sikres tillige for stauder og småkravl i baghaverne på Vesterled, som grænser op til den travle motorvej.

Vejdirektoratet undgår nemlig af ekspropriere fire meter af haverne, fordi værnet rykkes helt ud til nødsporet. Der ejer staten selv jorden.

Fartbegrænsning?

Nødsporet på Motorvej E20 inddrages til opførelsen af støjværnet på en 660 meter lang strækning ved Taulov.Om der også må hastighedsbegrænsning på 80 kilometer i timen til i anlægsperioden i 2019, er endnu uvist.

Værnet er af stål og beklædes med trælameller som disse. Det rejser sig i fem meters højde - en meter mere end planlagt. Men på den måde kan støjværnet rykkes tættere på motorvej og skåne store bidder af folks baghaver. Foto: Vejdirektoratet

Brug for plads

Til gengæld forhøjes støjværnet fra fire til fem meter.

Det oplyser projektleder i Vejdirektoratet i Middelfart, Dorthe Hvid, til Fredericia Dagblad. På den måde er den udregnede dæmpende effekt sikret.

- Men vi har brug for noget midlertidig arbejdsplads, og det håber vi at kunne indgå frivillige aftaler om med lodsejerne, lyder det fra Dorthe Hvid og Vejdirektoratet.

I udbud til efteråret

Direktoratet sender anlægsopgaven i udbud til september.

Det er dog ikke sikkert, gravemaskinerne kommer i gang i år. Det afgør vejret. Planen er at, støjværnet er rejst og færdigt i 1. halvår 2019.

Som sagt bliver det fem meter højt. Værnet er en sandwich af stålplader med isolering imellem. Ud mod E20 beklædes det med trælameller. Træets levetid er mindst 15 år.

Støjdæmpningen står i 14,6 millioner kroner bevilget af regeringen og Dansk Folkeparti i en landsdækkende pulje til formålet afsat i partiernes forlig om finansloven for 2018.

Sådan dæmpes der

Beregninger viser, at 12 huse på Vesterled og Elborg i dag plages af stærk støj. Det vil sige mellem 68 og 73 decibel.

Med værnet reduceres dette antal til 0. Andre 23 boliger på de to veje kommer til at ligge i spektret 63-68 decibel. I dag er der 38 boliger i denne gruppe.

Omvendt stiger antallet af hjem på Vesterled og Elborg, som i snit vil mærke støj på mellem 58 og 63 decibel - fra 63 huse i dag til 77, når støjskærmen er rejst.

Der sker med andre ord en forskydning, så færre plages af slem larm, mens flere må leve med moderat støj.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

Annonce