Annonce
Fredericia

Beredskabs første regnskab ender i rødt

Branden på havnen i Fredericia var hård ved køretøjerne hos TrekantBrand. Flere er skrottet, mens andre har været skilt ad og samlet igen. Beredskabsmester Henrik Søndergaard hentede torsdag den sidste tankvogn hos Scania. Den er blevet tjekket igennem på stationen i Fredericia og derefter kørt til Middelfart. Henrik Søndergaard var selv med under indsatsen på Fredericia Havn sidste år. Foto: TrekantBrand

Der skal findes besparelser i alle afdelinger i TrekantBrand for at opsuge et millionunderskud fra driften i 2016. Der blev blandt andet kørt for lidt i bus i Fredericia.

Annonce

Trekantbrand: Der er røde tal på bundlinjen af årsregnskabet for Trekantområdets Brandvæsen, og årsagerne luer i Fredericia. Her presser både den store brand ved Dangødning og et mindre forbrug af buskørslen i selskabet indtægterne. Desuden har det samlet set været dyrt at etablere det nye fælleskommunale selskab.

TrekantBrands årsregnskab bliver i den kommende tid præsenteret for politikerne i de seks kommuner. Regnskabet viser et underskud på godt tre mio. kroner ud af et drifstsbudget på 89 mio. kr. Beredskabskommissionen har godkendt regnskabet, som nu er sendt til godkendelse i de seks ejer-kommuner.

I forhold til regnskabet har selskabets bestyrelse noteret sig, at der er fremsendt erstatningskrav til firmaerne DanGødning og Nagro på 2,7 mio. kr. vedr. hændelsen på Fredericia Havn i begyndelsen af februar 2016. Erstatningskravet er ikke medtaget på balancen, og kommer pengene hjem bringer det selskabets egenkapital i balance. Egenkapitalen er i minus på en halv mio. kr. ved udgangen af 2016.

Første regnskab

Trekantområdets Brandvæsen blev en realitet 1. januar 2016.Seks kommuner er sammen om driften, og målet var blandt andet at opnå en besparelse på stordriften.

Besparelsen er pålagt samtlige kommunale beredskaber og har ført til fusioner landet over.

Kommunerne bidrager til det fælles brandvæsen efter indbyggertal.

Fredericia 16.351 mio. kr.

Kolding 22.672 mio. kr.

Middelfart 9.194 mio. kr.

Billund 6.654 mio. kr.

Vejen 10.640 mio. kr.

Vejle 22.854 mio. kr.

Sammen med øvrige indtægter nåede indtægterne op på 101,5 mio. kr.

Driftsudgifterne endte på 105,5 mio. kr.

Egenkapitalen i selskabet endte i minus, men forventes rettet op, når selskabet forventligt får udbetalt en erstatning på 2,7 mio. kr. i forbindelse med storbranden på havnen i Fredericia, hvor der blev ødelagt materiel.

Gødning og palmeolie i forening var en hård cocktail for beredskabets køretøjer den 3. og 4. februar. Arkivfoto
Annonce

For få bus-ture

Årsregnskabet viser også, at de forventede indtægter fra bl.a. buskørsel i Fredericia Kommune ikke har levet op til forventningerne.

- Det konkrete regnskab for drift af bustjenesten udviser et mindreforbrug. Mig bekendt er der ikke sket nogle ændringer i driften, der kan begrunde hele mindreforbruget. Derfor skal vi have drøftet, hvordan afregningen med Fredericia Kommune fremover skal være, oplyser Søren Ipsen fra TrekantBrand.

Aftalen mellem kommunerne og selskabet er, at der sker en efterregulering, når året er omme. I Fredericias tilfælde skal kommunen ifølge regnskabet have en mio. kroner retur.

Annonce

Budget afventer

Beredskabsdirektør Lars Nordahl oplyser, at driftsunderskuddet er indarbejdet i budget 2017 primært ved generel nedskæring i selskabets afdelinger, hjemtagning af opgaver fra Falck og ændring på leasingkontrakter med køretøjer.

Beredskabskommissionen godkendte regnskabet i maj, mens budgetvedtagelsen er udskudt. Bestyrelsen i selskabet har ønsket, at budget 2017 og selskabets egenkapital bliver drøftet på et kommende møde i beredskabskommissionen.

Men regnskabet er nu sendt videre til godkendelse i kommunerne, og budgettet for 2018 skal ifølge vedtægterne være godkendt inden 1. juli.

Annonce

Fire mio. for alarmer

Selskabets driftsudgifter endte på 105 mio kr. og indtægterne på godt 101.5 mio. kr. Kommunerne betaler bidrag på i alt 88,3 mio. kr. plus 2,6 mio. kr. i sideaktiviteter.

Beredskabet har desuden øvrige indtægter på 13 mio. kr, hvoraf der alene kommer fire mio. kr. i kassen, når der bliver slået blind alarm.

Halvdelen af udgifterne går til løn på 50 mio. fordelt mellem administrative opgaver og de operative afdelinger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia

Efter badeulykke på Østerstrand: Badegæster siger ja tak til mere skiltning

Fredericia

Sikkerhed ved Østerstrand: Forbud mod hovedspring skærpes

Annonce