Annonce
Fredericia

Bevaringsværdig gård skal rives ned: Udvalg begejstret for kystnært projekt

De otte boliger kan opføres så de stort set giver det samme fodaftryk på området, som det eksisterende, lyder vurderingen fra embedsmændene. Tegning: Bilag fra sagsfremstillingen
Et projekt for boliger ved Gl. Færgevej får tommelfingeren op hos politikerne i by- og planudvalget. Projektet vil give plads til otte attraktive boliger med udsigt. Bevaringsværdig gård skal rykkes ned, men det er udvalget parat til.

Snoghøj: Hvis det står til politikerne i by- og planudvalget, skal en investor have mulighed for at opføre otte tæt-lave boliger på Gl. Færgevej 43. I dag udgøres bebyggelsen af en gård, som er vurderet bevaringsværdig, men kan rives ned, hvis byrådet godkender det.

- Det er et super-godt projekt, og et af dem vi rigtig gerne vil bakke op om. Det ligger kystnært, men kan realiseres ved, at det ikke påvirker området mere, end det gør i dag, siger Steen Wrist Ørts (S), formand for by- og planudvalget.

- Men det vil betyde, at der skal nedrives en bevaringsværdig gård?

- Det er korrekt, men det kan vi godt være med til. Vi har haft andre sager, hvor bevaringsværdige ejendomme udgør en del af en helhed som eksempelvis i Vejlby. Det er ikke tilfældet her, siger Steen Wrist.

Udvalget var derfor enigt om, at embedsmændene i teknik- og miljøafdelingen skal sætte gang i at få udarbejdet en lokalplan, som gør det muligt at realisere byggeriet.

Annonce

Vi har haft andre sager, hvor bevaringsværdige ejendomme udgør en del af en helhed, som eksempelvis i Vejlby. Det er ikke tilfældet her.

Formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts

Top og bund

Teknik og Miljø har vurderet projektet ud fra de principper, som udvalget tidligere har vedtaget omkring byfortætning.

Projektet får topkarakterer både i geografisk placering, attraktivitet, tæthed, byggeriets højde, opholdsarealer, grønne områder, trafikbetjening og regnvandshåndtering.

Til gengæld scorer projektet lavt på støj. Den tætte beliggenhed i forhold til den gamle Lillebæltsbro betyder, at opholdsarealer vil skulle støjafskærmes på grund af jernbanestøj, lyder vurderingen fra forvaltningen.

Nedrivningen af de bevaringsværdige bygninger vil også ændre områdets karakter, konstaterer man.

- Men vi har set tegninger af, hvordan projektet vil komme til at tage sig ud, og det, synes jeg, tegner godt, siger Steen Wrist.

Det er også vurderingen fra embedsmændene, at der med projektet er tale om en tilstrækkelig afvejning i forhold til natur- og landskabsinteresserne.

Nedrivning i høring

Med udvalgets ja til at sætte et lokalplansarbejde i gang har man også sagt ja til at sætte en høring i gang af nedrivningen af de bevaringsværdige bygninger. Det skal i høring i otte uger, og først når høringen er overstået, går man videre med arbejdet omkring forslaget til lokalplan.

Der skal også udarbejdelse et kommuneplantillæg for området, fordi der bliver tale om tæt-lav bebyggelse. I den forbindelse skal der holdes en offentlig høring med indkaldelse af ideer og forslag, og forvaltningen peger specifikt på en dialog med Hotel Trinity, som bliver genbo til de nye boliger.

- Hvornår vil man eventuelt kunne sætte spaden i jorden?

- Det tør jeg ikke sige. Der skal udarbejdes et lokalplanforslag, og forvaltningen har i forvejen mange lokalplaner i gang. Vi tager planerne i den rækkefølge, vi kan, siger Steen Wrist.

Gl. Færgevej 43 er i dag bebygget med i alt 966 kvadratmeter - en længe med beboelse og resten driftsbygninger, som i dag er autoværksted og bilhandel. En del af gården er registreret som bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 4, så det kræver høring og efterfølgende byrådets godkendelse at rive ned. Nedrivningen skal gøre det muligt at opføre otte huse i en tæt lav bebyggelse. Tegning: Bilag til sagen

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

I stedet for en ny bro skal der anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro

Læserbrev: Det er helt forkerte betragtninger, der ligger til grund, når der lægges op til en ny Ny Lillebæltsbro og dermed til yderligere at lægge beslag på naturværdier til fordel for gigantiske bro- og vejprojekter på bekostning af reel livskvalitet. Hvor bliver klimaudfordringerne af i denne debat? Der går desværre fortsat alt for megen monumentalisme og "se-mig-her-projekter" i politikerne: "Se JEG har været. De bygger et monument for mig". Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der i stedet sættes fokus på kvalitet frem for kvantitet - livskvalitet frem for vækst. Og det ud fra den simple betragtning, at det er vi nødt til, hvis menneskeheden skal overleve blot et par generationer endnu. "Det er", med Steen Hildebrandts ord (professor emeritus og adjungeret professor, red.), "ikke længere nok med en retningsændring. Det er nødvendigt med en total reorganisering af det samfund, den vestlige verden har indrettet sig på." Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der tænkes mere i mindre, simplere og nærværende projekter. Vi bliver nødt til at skære ned på vores forbrug, slagte den hellige ko "vækst", fjerne pseudoarbejde, nedsætte arbejdstiden og fordele arbejdet på alle ressourcekompetencer som et skridt i en ny retning og tankegang. Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der som led i en ny strategi i stedet for overvejelser om en ny broforbindelse anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro, vel vidende at den ikke væsentligt vil kunne aflaste fremtidens forventede trafikstigning. Det skal den heller ikke: Den trafikstigning skal vi helt undgå at skabe. Giv dig tid. Brug din cykel, gå, benyt toget og nyd samvær med nye mennesker og vær med til at højne fysisk og psykisk folkesundhed.

Annonce