Annonce
Fredericia

Borgmester er klar til at lytte: Hvordan bliver Fredericias folkeskoler førstevalget?

Skolereformen har fokus mere bevægelse i skoletiden. Det har Kirstinebjergskolen i Fredericia løftet ved at spille dansemusik i skolegården i det store frikvarter. Den ide og andre gode ideer, som kommunens folkeskoler har haft succes med skal deles for at gøre Fredericias folkeskoler til Danmarks bedste. Foto: Peter Leth-Larsen

Jacob Bjerregaard håber at få hele Fredericia til at spille med, når der skal træffes beslutninger for, hvordan byens folkeskoler bliver det naturlige førstevalg. Konference torsdag er startskuddet til en temperaturmåling, der skal vise, hvad der skal til.

Fredericia: Det skal være den lokale folkeskole, som skal stå som det naturlige førstevalg, når forældre beslutter, hvilken skole de vil vælge til deres børn. Det er med den ambition, borgmester Jacob Bjerregaard på torsdag sætter skub i det arbejde, der skal udmøntes i initiativer de kommende skoleår. Startskuddet tages med en storstilet konference i MesseC torsdag fra kl. 16.30-20 for alle interesserede.

- Jeg håber, at vi kan få indspark fra både dem, der naturligt er en del af folkeskolerne, og fra erhvervslivet, fritidslivet og foreningerne, så vi sammen kan finde frem til, hvad der skal til for, at vi kan skabe Danmarks bedste folkeskole, siger Jacob Bjerregaard.

Allerede nu har forskere fra Nationalt Videncenter for Velfærd (VIVE) været på besøg på kommunens skoler og foretaget en foreløbig temperaturmåling.

- Når man tager temperatur, så er det som regel, fordi noget ikke er som det skal være. Er det jeres opfattelse af folkeskolen?

- Nej, men vi kan se, at det ikke for alle er det naturlige første valg, når der skal vælges skole. Det vil vi gerne arbejde for sker, og det kræver, at vi ved meget mere om, hvorfor folk træffer deres valg, og hvad der eventuelt skal til for at påvirke det, siger Jacob Bjerregaard.

Jeg håber, at vi kan få indspark fra både de, der naturligt er en del af folkeskolerne, og fra erhvervslivet, fritidslivet, foreningerne, så vi sammen kan finde frem til, hvad der skal til for, at vi kan skabe Danmarks bedste folkeskole.

Borgmester Jacob Bjerregaard.

Med åbent sind

Der er ikke sat grænser for, hvordan arbejdet skal udfoldes. Der skal indgå videnskabelige analyser, men også hentes masser af input fra de ting, som har vist sig at fungere.

- Der er ingen tvivl om, at vores folkeskoler har været udfordret de seneste år. Vi lavede lokalt en stor reform af skolestrukturen, og så fulgte den nationale skolereform kort efter. Det har været en hård omgang for alle at håndtere, siger Jacob Bjerregaard.

- Hvor langt er I indstillet på at gå i forhold til at udvikle skolerne?

- Jeg tænker, at vi skal arbejde videre udfra den struktur, vi kender i dag, men vi skal høste de gode erfaringer, og vi skal have udvidet samspillet med både foreninger og erhvervsliv, siger Jacob Bjerregaard.

- Handler det kun om folkeskolen eller også om initiativer for børns trivsel?

- Vi skal have hele paletten med, for jo bedre børn trives, jo sjovere er det at komme i skole. Vi har sat flere initiativer i gang i form af Tuba og Headspace, så det har vi bestemt fokus på, siger Jacob Bjerregaard.

Ønsker til budget 2020

Men i første omgang har han fokus på at få skubbet initiativerne omkring folkeskolen godt i gang. Konferencen torsdag er startskuddet, som han håber mange vil møde op til.

- Derefter skal jeg have samlet byrådets partier for at høre deres bud på, hvad der skal til. Vi har seks millioner kroner i initiativer til folkeskolen fra sidste budgetvedtagelse, de skal udmøntes til april, og så skal vi bruge de kommende måneder på at besøge skoler, drøfte med forældrebestyrelser, personale og unge om de behov, man har, siger Jacob Bjerregaard.

Det vil sandsynligvis udløse en række økonomiske behov, som kan indarbejdes i budgettet for 2020, som byrådet tager fat på til august.

- Folkeskolen har i en årrække været presset økonomisk, men vi har indenfor de seneste år sendt mange penge i retning af skolerne, og de kommende måneder vil vise, om der er behov for mere, siger Jacob Bjerregaard.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

Annonce