Annonce
Trekantområdet

Bosted fik påbud for uforsvarlig medicinhåndtering

Bostedet Bifrost fik den 13. marts tre påbud af Styrelsen for Patiensikkerhed. Et af påbuddene lød på, at der havde været utildtrækkelig journalføring. Foto: Mette Mørk
Bostedet Bifrost har fået tre påbud efter et besøg fra Styrelsen for Patiensikkerhed. Blandt andet vurderede styrelsen ved sit besøg, at der kan have været en betydelig risiko for patientsikkerheden.
Annonce

Børkop: Bostedet Bifrost har af Styrelsen for Patientsikkerhed fået tre påbud den 13. marts i år efter et besøg på bostedet den 3. september 2018.

Her kunne styrelsen konstatere, at der var problemer med medicinhåndtering, utilstrækkelig journalføring og instrukser til personalet.

Styrelsen foretog ved besøget en gennemgang af tre patienters journaler og medicinlister, som alle havde fejl og mangler.

Styrelsen blev opmærksom på Bifrost, efter at en mor til en beboer havde underrettet styrelsen om problemer med pleje, medicinhåndtering og behandling.

Vi har ikke været helt opmærksomme, og der er også kommet et øget fokus på det sundhedsfaglige. Det er selvfølgelig en udfordring, når man er i et socialfagligt område, og ikke et sundhedsfagligt.

Lars Jarle, centerleder, Bostedet Bifrost

Annonce

Ikke tilstrækkeligt

Efter styrelsens besøg i september lovede Bifrost bod og bedring og forklarede i den indsendte høringssvar til styrelsen, at bostedet ville foretage en række tiltag med henblik på at sikre tilstrækkelig journalføring, ansvarlig medicinhåndtering samt implementering af instrukser til de ansatte.

Styrelsen har dog vurderet, at tiltagene og handleplanen - i den udgave, de var fremsendt i høringssvaret - ikke kan anses for at være tilstrækkelig implementerede.

Centerleder hos Bostedet Bifrost Lars Jarle vidste godt at Styrelsen for Patientsikkerhed ville komme på besøg. Han pointerer dog, at noget af det, som styrelsen har skrevet i rapporten, ikke stemmer helt overens med hans opfattelse.

- Vi kigger på, at styrelsen har hjulpet os. Der er også kommet nye krav, som vi skal være opmærksomme på, og så har vi nok haft et lille efterslæb på nogle områder. Vi har ikke været helt opmærksomme, og der er også kommet et øget fokus på det sundhedsfaglige. Det er selvfølgelig en udfordring, når man er i et socialfagligt område og ikke et sundhedsfagligt. Nogle af de arbejdsopgaver, som styrelsen har nævnt i rapporten, var dog udført, fortæller Lars Jarle.

Annonce

Risiko for patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har især lagt til grund for påbuddet, at bostedet manglede oplysninger om medicinhåndtering.

Ved to ud af tre stikprøver kunne styrelsen konstatere, at der manglede dato for, hvornår åbningen var brudt på salve med begrænset holdbarhed.

Medicinlisterne dumpede ligeledes stikprøverne. I tre ud af tre stikprøver kunne styrelsen ikke gennemskue antallet af tabletter, ligesom der heller ikke var en skriftlig instruks for medicinhåndtering.

Styrelsens rapport konkluderer mange af de samme fejl igen og igen. Særligt manglende journalføring har være et problem for Bifrost.

Styrelsen har i sin rapport vurderet, at Bostedet Bifrosts manglede sundhedsfaglige instrukser har haft en betydelig risiko for patientsikkerheden. Styrelsen hæfter sig dog ved, at der var gode pædagogiske beskrivelser, men at der manglede systematik i journalføringen. Vægtkontroller af beboerne blev blandt andet dokumenteret på små huskesedler, som hang på opslagstavler.

Efter besøget af styrelsen er Lars Jarle dog positiv. Han ser det som en positiv ting, at der i Danmark findes uafhængige myndigheder, der tjekker, om tingene gøres korrekt.

- Det er en form for bistand, vi har fået. De hjælper os med at få et styrket fokus på de ting, vi haltede med. Vi er glade for de input, vi har fået, fortæller Lars Jarle.

Bostedet Bifrost er allerede i gang med at rette op på fejl og mangler. Påbuddet kan ophæves, når styrelsen ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Bostedet Bifrost

Bostedet Bifrost er et tilbud til børn og unge med handicap. Bifrost består af tre lokationer i Børkop: Gården, Bygden og Kilden, som alle tre har hver sit område af behandlinger.

De tilbyder både aflastning på en af Bifrosts lokationer, aflastning i hjemmet eller døgntilbud. Døgntilbuddet er et permanent ophold for børn med autisme.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce