Annonce
Fredericia

Prisen for at frede en skov: Skov-ejere skal have millioner i erstatning

Miljøstyrelsen har nu fået forelagt budgettet for at frede Treldeskovene. Langt den højeste erstatning udløses for de 69 hektar af skoven, der efter fredningsforslaget skal udlægges som urørt skov langs kysten. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Godt seks mio. kroner vil det efter Danmarks Naturfredningsforenings vurdering koste at frede Treldeskovene. Miljøstyrelsen skal vurdere budgetforslaget, før fredningsforslaget kan sendes til afgørelse i Fredningsnævnet.

Trelde: 6.275.430 kroner. Det er den erstatning, Danmarks Naturfredningsforening (DN) mener, at skovejerne i Trelde har krav på, hvis fredningsnævnet beslutter at frede skovene.

DN har netop sendt budgetoverslag på fredningen til Miljøstyrelsen, som nu skal vurdere forslaget, før fredningssagen kan ende på Fredningsnævnets bord.

Det højeste enkeltbeløb i fredningen er erstatningen, skovejerne skal have for den del af deres skov, der i fremtiden tænkes udlagt som urørt skov. Det vil sige skov, der ikke må dyrkes. Det drejer sig om 69 hektar af skoven i et knap 300 meter bredt bælte langs kysten mod Lillebælt. Her skal skovejerne tilsammen have godt 2,8 millioner kroner i erstatning, lyder beregningen.

Urørt skov udløser efter DN's vurdering 40.000 kroner per hektar, mens man i budgettet for fredningen af den øvrige løvskov har regnet med en erstatning på 7000 kroner for hver af de 387 hektar, der foreslås fredet i en form, hvor skovejerne stadig kan dyrke skoven.

De laveste beløb handler om erstatning for, at der ikke må dyrkes nåleskov på 44 hektar. Det er en erstatning på godt 160.000 kroner til skovejerne.

Annonce

Budget for Treldefredningen

Der er i alt budgetteret med 6.275.430 kr. i erstatning i forbindelse med fredningsforslaget for Treldeskovene.

387 hektar løvskov til 7000 kr. per hektar: 2.709.000 kr.

44 hektar nåleskov til 3700 kr. per hektar: 162.800 kr.

69 hektar urørt skov til 40.000 kr. per hektar: 2.760.000

5 hektar hvor der er forbud mod tilplantning, sprøjtning mm. 36.300 kr. per hektar: 181.500 kr.

1 hektar lysåbne arealer – forbud mod tilplantning, sprøjtning mm. 40.000 kr. per hektar: 40.000 kr.

3298 meter ny sti til 60 kr. per meter i erstatning: 197.880 kr.

Forbud mod nedlæggelse af 14.950 meter eksisterende sti: 224.250 kr.

Kan ikke sige nej

I budgettet indgår også erstatning til skovejerne, hvis Fredericia Kommune anlægger en tre kilometer lang sti midt gennem skoven. Det udløser en erstatning på 250.000 kroner. Et lidt mindre beløb skal skovejerne have for, at trampestien langs Lillebælt kan bevares.

- Vi har afleveret budgetforslaget til Miljøstyrelsen. De kan ikke afvise budgetforslaget, men skal udtale sig om fredningserstatningerne. De tager ikke stilling til, om det er erstatninger, staten har råd til eller ej, oplyser Kaare Tvedgaard Kristensen fra DN.

Miljøstyrelsen vurderer budgettet de kommende uger, hvorefter fredningssagen oversendes til Fredningsnævnet for Sydjylland nordlige del.

- Når Fredningsnævnet indkalder til offentligt møde derefter, så vil Miljøstyrelsen kommentere på selve fredningsforslaget, forklarer Kaare Tvedgaard.

Erstatningsbeløbene skal deles mellem staten og Fredericia Kommune, hvis fredningen besluttes. Fredericia Kommune skal anslået dække 25 pct. af beløbet.

Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia

Borgere får besked om skift af privat hjemmehjælp: Men kommunen afventer endelig underskrift

Læserbrev

Kære byrådspolitikere, hvornår begynder I at tage ungdommen alvorligt?

Fredericia Kommune sparer på ungdommen, når de sparer på Ungdommens Hus. Og burde det ikke være lige modsat i en tid, hvor unge ifølge Sundhedsministeriet mistrives mere end nogen sinde før? Det er nu 13 år siden, at jeg satte min fod på Norgesgade 46a for første gang. Den dag i dag, mange år efter, har Ungdommens Hus stadig en stor plads i mit hjerte, og jeg er taknemlig for, at jeg har haft muligheden for at udvikle mig under trygge rammer som huset og personalet har skabt. Da jeg startede på Ungdommens Hus, havde jeg svært ved at finde mig til rette og finde ud af, hvad min rolle i livet var. På Ungdommens Hus blev jeg mødt af ansatte, som tog mig alvorlig, og som vigtigst af alt lyttede. Jeg lærte, at jeg som ung er vigtig. Jeg lærte om værdierne af fællesskab og demokrati. Jeg lærte, at jeg som ung, sammen med andre unge, kan være medskaber af det samfund, som vi ønsker. Og er det ikke netop det, vi ønsker af unge i dag. At de trives så meget, at du har lyst til at bidrage til fællesskabet og samfundet som demokratiske borgere? For at det kan lade sig gøre, er vi nødt til at have et rum til de unge, hvor det er muligt. Et rum som Ungdommens Hus, hvor unge kan føle sig mødt, og hvor de tør påtage sig ansvar og sætte handling på idéer og drømme. Men hvem skal skabe det rum, når Fredericia Byråd vil spare 50% af personalet på Ungdommens Hus væk? Og hvad skal der ske med de unge over 18, som Fredericia Byråd vil smide ud af huset? Ungdommens Hus i Fredericia har ikke brug for besparelser eller aldersbegrænsninger, tværtimod har de brug for flere resurser. Ungdommen i Fredericia har brug for, at byrådspolitikkerne lytter til dem og tager dem seriøst. Så kære byrådspolitikkr, hvilken fremtid ønsker du for Fredericias ungdom?

Fredericia

Forældre i kamp for Ungdommens Hus: - Havde det ikke været for huset, havde vores datter aldrig fået sin studentereksamen

Fredericia For abonnenter

Efter debat om udbud: Embedsmænd og Kære Pleje mødes fredag morgen

Annonce