Annonce
Fredericia

Bulet asfalt var ikke i orden - nu skal det lægges om

NCC lægger til foråret for egen regning ny asfalt på 800 meter af Snoghøj Landevej. Jævnhedsmåling har vist, at det ikke er jævnt nok.

Erritsø: En strækning på 800 meter af Snoghøj Landevej skal have ny asfalt. Asfalten er så ujævn, at entreprenøren skal gøre arbejdet om. Det er Vejdirektoratet, der har udført en såkaldt jævnhedsmåling, som viser, at jævnhedskravene i forhold til kontrakten mellem Fredericia Kommune og entreprenøren NCC ikke er overholdt.

Udbedringen kommer til at ske for entreprenørens regning, men bilister på Snoghøj Landevej må afvente foråret, før vejen bliver udbedret.

- Vi har sammen vurderet, at en udbedring bedst kan ske i foråret, hvor vi er helt sikre på, at asfalten ikke sætter sig mere, oplyser vejingeniør Lasse Nørgaard fra Fredericia Kommune.

Inden arbejdet bliver sat i gang til foråret, bliver der udført en ny jævnhedsmåling, som skal vise, om der er flere strækninger, der ikke lever op til kravene om at være jævne.

Asfaltarbejdet blev udført før sommerferien og meldt klar i forbindelse med indvielsen af den nye supercykelsti, men ganske kort efter oplevede bilister, at Snoghøj Landevej var fyldt med ujævnheder, særligt fra Snaremosevej og ind imod byen.

Det bekræfter jævnhedstesten nu.

Annonce

En teknisk forklaring

I retning mod Erritsø er der en 100 m strækning (i det hurtige spor), som ikke overholder jævnhedskravene.I retning mod centrum er der i alt 700 meter fordelt på tre del strækninger, som ikke overholder kravene i det langsomme spor.

Problematikken er, at de dybe bassinudskiftninger (10 cm dybe), som er lavet i 0,5 meters bredde, ikke har været mulige at komprimere tilstrækkeligt, og at de derfor sætter sig, når der bliver kørt på dem.

Årsagen til, at det er forskelligt i ind- og udadgående spor, er, at reparationer i udadgående spor blev lavet først, men asfalteret sidst, hvorfor de har fået mere trafik, inden slidlaget blev udlagt.

(kilde Fredericia Kommune)

Ny asfalt begge veje

I retning mod Erritsø er der en 100 m strækning i højre spor, som ikke overholder jævnhedskravene. I retning mod centrum er der i alt 700 meter fordelt på tre delstrækninger, som ikke overholder kravene i indersporet.

Det er dybereliggende reparationer, som er årsag til problemet. Det har ikke været muligt at komprimere asfalten tilstrækkeligt, og derfor er der opstået ujævnheder, da trafikken begyndte at rulle.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor dyrt det er at omlægge asfalten.

- Vi har betalt en gang, og det er ikke os, der skal betale, så det interesserer vi os ikke for. Arbejdet kommer til at tage to-tre dage og bliver som sidst udført om natten, oplyser Lasse Nørgaard.

Da der skulle udlægges asfalt, oplevede man i Erritsø at blive lukket inde, fordi det var nødvendigt helt at spærre adgangen til Snoghøj Landevej.

(opdateret kl. 15.20 med oplysning om arbejdets længde)

Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia

Ungt plejefirma afviser dumping: - Vi lægger en pris, så vi kan drive en virksomhed

112

Så du noget?: Vidner til indbrud søges

Læserbrev

Vi mennesker er slet ikke ufejlbarlige - og E-coli kommer fra byspildevand

Læserbrev: Hver gang emnet er vandmiljø, kigger man på de marker, der skråner ned mod bæltet/fjorden og siger "uha", for de marker får mindst én gang om året gødning, der passer til de afgrøder, samfundet høster for at overleve. Kigger man så ved siden af markerne bare ved Lillebælt, ligger der noget, der svarer til en grisestald med 50.000 grise, Fredericia. Hvor mange toiletskyl om dagen? Der er rensningsanlæg, ja, og det synes utopisk at overdimensionere dem så meget, at de kan omsætte 100 pct. Hvor mange procents omsætning er acceptabelt ved daglig drift, ved spidsbelastninger? Der er ingenting, der "bare" forsvinder, og renset kloakvand er ikke kemisk rent vand! Man kan dyrke bakterier og ændre kemiske forbindelser, men intet forsvinder - alt er et eller andet sted i kredsløbet. Det her gælder ikke kun vores nærområde, det er fælles endestation. Nogle steder separerer man kloak og regnvand, en god idé, men sjovt nok er man begyndt at bruge forskellig farve rør til de to ting, og rørfarven i sig selv hindrer ikke fejlkobling eller retter op på gamle fejl. Vi mennesker er slet ikke ufejlbarlige - og E-coli kommer fra byspildevand. Hvor tager man prøver af vandet - ude i det fri vand, ud for rensningsanlægget, i åen eller i drænrørene på marken?? Ud over at tænke sig bare lidt om kan man også kigge med, når der dumpes slam i Lillebælt ud for Trelde Næs. Den "fint" farvede og lange hale fra dumpningen viser, at slammet ikke bare graver sig selv ned i bunden - det er sikkert også bare landbrugets skyld, eller...

112

Dramatisk påkørsel ender med udvisningsdom: 29-årig med afghanske rødder anker

Fredericia For abonnenter

Hjemmepleje i udbud: Derfor har kommunen valgt nyt selskab

Annonce