Annonce
Fredericia

Bundet af beslutning: Milliontilskud sikrer bad og toilet i 100 år gamle lejligheder

Byejendommen Bajonetten 12 skal gennemgribende renoveres, og politikerne har godkendt at 60 pct. af regningen betales af byfornyelsesmidlerne. Det svarer til en støtte på knap 4,5 millioner kroner. Foto: Fredericia Kommune
Bevaringsværdig ejendom ved kastellet rummer lejemål uden eget bad og toilet får et ansigtsløft til knap fem millioner kroner. Fredericia Kommune og staten betaler halvdelen af udgiften ud af de byfornyelsesmidler, der er afsat til Øgadekvarteret.

Fredericia: En over 100 årig bevaringsværdig ejendom på Bajonetten ved kastellet får nu en gennemgribende overhaling. Utidssvarende lejemål uden adgang til eget toilet og bad bliver bygget om til moderne lejemål, og Fredericia Kommune betaler knap 4,5 millioner kroner i støtte til renoveringen. Samlet har ejeren budgetteret med 7,2 mio. kroner til byfornyelsen, som i sidste ende skal godkendes af byrådet.

- Vi er bundet af den beslutning, vi selv har truffet omkring byfornyelse i kvarteret, så selvfølgelig skal vi bevilge pengene, selv om det er et stort beløb, kommunen skal skyde ind, siger næstformand i by-og planudvalget Kenny Bruun Olsen (V), som ikke lægger skjul på, at han finder den kommunale udgift stor.

Fredericia Kommune deler imidlertid beløbet med staten.

Ejendommen rummer ifølge indstillingen til politikerne en række dårlige og utidssvarende boliger. Boliger, der ikke alle har adgang til hverken eget eller fælles bad, toilet og køkken.

Boligerne lever således ikke op til nutidens standarder, er i meget ringe stand og er meget nedslidte. Derfor opfylder ansøgningen de krav, som skal til for at opnå byfornyelsesmidler, fremgår det af indstillingen.

Det skal der til for at få støtte

I Øgadekvarteret tildeles støtten til istandsættelse af bygningen, såfremt denne er ældre end 1960.

Små utidssvarende boliger eller evt. kondemnable forhold udbedres senest i forbindelse med istandsættelsen og der kan søges om støtte til dette. Støtten kan være op til 60 pct. af de samlede omkostninger.

Bygningen skal være beliggende i Øgadekvarteret, og der kan gives støtte til:

Udvendig istandsættelse eller udskiftning tag, eksisterende kviste, istandsættelse af facader, trapper, vinduer, døre og porte.

I forhold til indvendig istandsættelse laves der en individuel vurdering. Det kan omfatte sammenlægning af små utidssvarende lejligheder, samt etablering af badeværelse og toilet.

Øgadekvarteret løftes

Byrådet besluttede i december 2016 at afsætte midler til område- og byfornyelse i Øgadekvarteret. Baggrunden var et ønske om at forbedre boligmassen i midtbyen, gøre den mere attraktiv i sammensmeltning med den nye Kanalby.

Øgadekvarteret blev udgangspunkt, da det havde et relativt nedslidt præg, relativt mange små og utidssvarende boliger og en relativt høj koncentration af boligsociale udfordringer.

Planen var, at de statslige og kommunale investeringer skulle tilskynde ejere og private investorer til at gennemføre forbedringer både ude og inde, som det er tilfældet med ejendommen på Bajonetten.

Væk med klubværelser

Det er en omfattende renovering, der er lagt op til for ejendommen, som er tegnet af den lokale arkitekt Rudolf Billund i 1918. I ejendommen er der udover lejligheder en række klubværelser i tagetagen. Klubværelserne nedlægges og der indrettes to boliger i tagetagen.

Der skal indrettes nyt toilet og bad samt køkkener til alle boliger. Den gamle bagtrappe nedlægges.

Boligerne på husets tre nederste etager indrettes ens og bliver alle på cirka 61 kvadratmeter.

De to nye lejligheder bliver åbnet til kip, så de kan indrettes med hems og bliver på ca. 56 kvadratmeter.

Alle otte boliger tilføres en knap fem kvadratmeter stor altan på husets sydside.

Udvendigt bliver den historiske udsmykning og bygningsdetaljer retableret, så den kommer til at fremstå, som arkitekt Billund havde tegnet det i begyndelsen af forrige århundrede.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

Annonce