Annonce
Fredericia

Byråd droppede omstridt byggeplan: Vi kunne have undgået denne sag

En såkaldt "forhøring" om et muligt byggeri foran en række huse på Argentinervej skabte protester. Planerne om at bygge på markerne foran husene er nu droppet. Foto: Peter Leth-Larsen
To gange nej. Det blev resultatet, da både udvalg og byrådet mandag diskuterede muligheden for en ny udstykning syd for Argentinervej i Sønderskov. Til gengæld går man videre med planerne vest for Argentinervej.

Fredericia: Nej og nej, lød svaret fra politikerne.

Emnet var planerne om at udstykke grunde foran villaer i første række på Argentinervej i Sønderskov. Sagen var oppe i by- og planudvalget mandag eftermiddag, og få timer senere var svaret det samme i byrådet.

Det skete efter kraftige protester fra beboere på Argentinervej mod byggeri i "delområde 2" syd for Argentinervej. Til gengæld nikkede politikerne ja til at udvikle videre på "delområde 1", som ligger vest for Argentinervej i det attraktivt beliggende område ved Lillebælt.

- Der er flere årsager til det. Nogle har købt et hus i forventning om, at de lå i række 1. Så kommer vi og vil sælge en ny række 1. Jeg har forståelse for, at de ikke er tilfredse med det, lød det blandt andet fra Steen Wrist Ørts (S), formand for by- og planudvalget.

Borgmester Jacob Bjerregaard (S) overlod i denne sag roret til viceborgmester Susanne Eilersen (DF). Byens førstemand erklærede sig inhabil, da han selv bor i området.

Der var fuld enighed om beslutningen. Også hos Venstre, hvor Kenny Bruun Olsen dog kaldte det en dum sag:

- Vi har på den ene side nogle boligejere. Vi har en, der gerne vil sælge os grunde, og vi har brug for grunde i Fredericia, fordi folk vil bygge. Vi kunne have undgået denne sag, og vi tager den på os. Havde vi været bedre til at formidle, havde vi ikke stået i denne situation. De her mennesker har en fantastisk udsigt ud over marker, som ikke er deres egne. Vi burde nok have sagt: I kommer til at ligge midt i et boligområde med udsigt til hæk og røde tegltag. Og hvis I kigger op, er det stjerneklart engang imellem.

- Men de blev lovet noget andet, og det er vi nødt til at holde, lød det fra Venstre-manden.

Sagen kort

16. maj sendte Fredericia Kommune en forhøring ud om ideer og forslag til en kommunetillæg 10 – Landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort i Sønderskovområdet.

Frem til 2. juni kom der i alt 11 reaktioner på forslaget, som sigter imod at udvikle området mellem Sønderskovvej og Røjborgvej og Kolding Landevej til boliger.

Der er tale om to del-områder. Det ene er placeret, så det ligger ud for det kun lige udbyggede villakvarter på Argentinervej. Nybyggerne på de nederste grunde købte efter at have spurgt ind til, om de var sikret fri udsigt til skov og natur fremadrettet.

De fik bl.a. at vide, at man fra kommunens side ikke kendte til planer om udbygning, men at man ikke kunne garantere for, om der ville opstå lovændringer, som kunne gøre det muligt.

Da nybyggerne blev bekendt med forslaget 16. maj, hyrede de bl.a. en advokat til at skrive en protest om byggeri syd for deres grunde til kommunen. De gjorde samtidigt klart, at udbygningen vest for den eksisterende bebyggelse ikke var et problem.

Hvem tager hensyn til grundejeren?

Christian Jørgensen (V) kom - "for egen regning" - med en bemærkning om tømrervirksomheden R.A. Ussing & Søn, som ligger på Sønderskovvej i området. Virksomheden forelagde udstykningsplanen for det omstridte areal for kommunen, som nu er blevet afvist.

- De fleste sager har flere sider og flere parter. Der er én part, der ikke er taget særligt meget hensyn til, og det er den hæderkronede lokale virksomhed, som oplever en værdiforringelse af denne beslutning, sagde han.

Den betragtning var Steen Wrist Ørts dog ikke enig i.

- Man kan ikke tale om en værdiforringelse. Det er mere, hvis det var gået den anden vej. Så ville der være tale om en værdiforøgelse, sagde Steen Wrist Ørts.

Dermed blev det besluttet, at der kun skal udvikles videre på "delområde 2" ved Sønderskov, og sagen er nu sendt i offentlig høring sammen med en miljørapport, som er udarbejder.

Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Regeringen: En pakke cigaretter skal koste en 50'er

Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

Annonce