Annonce
Fredericia

Byråd fastfryser forældrebetaling - kun Enhedslisten ville hæve taksten for at sikre flere pædagoger

Kommunens forældre skal ikke betale mere for at få deres børn blive passet i daginstitution. Det har byrådet besluttet mandag aften. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Forældrebetalingen skal holdes i ro, selv om udgifterne til børnepasning øges. Forældre har altid betalt 25 pct. af det en daginstitutionsplads koster, og det bør fortsætte, mener Enhedslisten. Resten af byrådet siger nej, så prisen holdes i ro.

Fredericia: Der skal ikke sendes nye takster ud til forældrene for at få deres børn passet i vuggestuer og børnehaver. Det mener flertallet i byrådet, som mandag aften fastfrøs taksterne på godt 4100 kroner for de alleryngste.

Enhedslisten havde lagt op til at hæve taksten, fordi forældrene altid har betalt 25 pct. af de samlede udgifter til en daginstitutionsplads. Staten har tilført kommunerne ekstra midler for at normeringerne kunne hæves, men det skal ikke belaste forældrene, mener flertallet.

- Forældrene har altid været med på at yde de 25 pct., som vi som kommune må opkræve, så de har taget deres tørn. De har også haft deres børn hjemme uden at kny, så Socialdemokratiet mener ikke tiden er til, at vi lader taksten stige, sagde formand for børne- og skoleudvalget Ole Steen Hansen (S).


Forældre har haft deres børn hjemme uden at kny, så Socialdemokratiet mener ikke tiden er til, at vi lader taksten stige.

formand for børne- og skoleudvalget Ole Steen Hansen (S)


Annonce

Brud på normen

Det var de øvrige partier enige om.

- Vi kan vi ikke støtte takststigning. Vi synes, at det skal være billigere. Vi har investeret i mere personale, så vi rammer minimumsniveau, og vi er stolte at, at vi har en af de bedste normeringer, det er et stærkt signal at sende - både for de der bor her og de overvejer at flytte hertil. Vi skal ikke vælte udgiften over på forældrene bare fordi vi kan, sagde Pernelle Jensen.

Enhedslistens Cecilie Roed Schultz havde omvendt ingen forståelse for, at byrådet for første gang i årevis vil frafalde princippet om, at forældrebetalingen altid er 25 pct. af udgifterne. Partiet stod alene med ønsket om at lade forældrene betale mere for yderligere at styrke normeringen.

- Hvis vi lod taksterne stige, så kunne vi tilføre mere end tre fuldtidsansatte pædagoger uden at det påvirkede vores serviceloft. Jeg synes, at det er fair, at forældrene betaler den andel, og det tror jeg faktisk både ansatte, forældre og børn er enige i. Jeg er klar over, at forældrene har været presset under corona, og derfor har jeg også foreslået, at vi kunne vente med at indføre stigningen til efter coronarestritionerne, sagde hun.

Annonce

Børn på budgettet

Karsten Byrgesen (Nye Borgerlige) og Susanne Eilersen (DF) kunne heller ikke acceptere en stigning. Både de og Venstre er klar til at kigge på spørgsmålet om flere ansatte, men det bør drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret.

- Vi har lige givet forældrene et takstblad for 2021, og skulle vi så give dem et nyt takstblad allerede? Det ville give vild turbulens, mente Susanne Eilersen.

Ved at fastholde taksterne kommer forældrene i 2021 til at finansiere 24,2 pct. af det, en institutionsplads koster.

Pris for børnepasning i 2021

0-2 årige:

47,5 timer: 4170 kroner/ mdr.

37 timer: 3180 kroner/ mdr.

30 timer: 2645 kroner/mdr.

3-5 årige:

47,5 timer: 2515 kroner/mdr.

37 timer: 1925 kroner/mdr.

30 timer: 1595 kroner/ mdr.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Formand for landets intensivlæger: - Børn med corona kan blive efterårets store udfordring

Annonce