Annonce
Fredericia

Cirkelbroen blev smadret men gæsterne strømmer til Østerstrand

I marts 2018 rasede en storm, som gav cirkelbroen sit nuværende C-udseende. Siden har det ikke været muligt at få hverken entreprenøren Aarsleff eller rådgiveren Rambøll til at påtage sig ansvaret for miseren, som derfor skal afgøres af voldgiftsnævnet. Den første rapport fra syn- og skønsmanden har ført til en række opklarende spørgsmål fra Rambøll, og de svar er stadig ikke på plads. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Selv om Rambøll og Aarsleff stadig ikke har enes om at genopbygge cirkelbroen på Østerstrand, så er stranden blandt Fredericias mest populære naturudflugtsmål. Udvalg glæder sig og ønsker pris på, hvad det vil koste at indrette sauna og sætte lys på stranden.

Annonce

Fredericia: Selv om Østerstrands flotte badebro i en forårstorm i marts blev ændret fra en cirkel til et C, så har renoveringen af Østerstrand i høj grad levet op til forventningerne fra både politikere og embedsfolk. Men det kan blive endnu bedre og strandsæsonen gøres længere med en række tiltag, lyder det fra brugere og forvaltning.

- Det er fantastisk, som brugerne har taget imod de tiltag, vi har fået gennemført, også selv om det ikke er lykkedes at få Rambøll og Aarsleff (henholdsvis rådgiver og entreprenør, red.) til at få cirkelbroen til at holde. Det håber jeg snart sker, men samtidig glæder det mig at se så mange bruge stranden året rundt, siger Christian Bro (S), formand for miljø- og teknikudvalget.

En stor brugerundersøgelse af fredericianernes brug af naturen viser, at tilfredsheden med Østerstrand er steget markant, og Østerstrand er det andet mest populære og besøgte naturområde i Fredericia - kun overgået af Fredericia Vold.

Jeg får ofte stillet spørgsmålet, om vi ikke kan etablere en sauna ved omklædningsfaciliteterne på Østerstrand. Nu får vi undersøgt, om det er muligt, og hvad det vil koste.

Formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S)

Det mener borgerne om Østerstrand

I borgerpanelet svarer 87,3% af de adspurgte borgere, at de besøger Østerstrand minimum én gang om året.Østerstrand opnår en samlet tilfredshedsscore på 4,36 point.

Det er den femte højeste score af de udvalgte naturområder.

Siden 2012 er tilfredsheden steget med 0,37 point fra 3,99 point.

Strandstien langs kysten opnår den højeste score på 4,31 point.

Cirkelbroen scorer lavest med 3,46 point.

En større andel af borgere er utilfredse med cirkelbroen sammenlignet de andre forhold.

(Kilde: Undersøgelse af borgernes brug af naturen i Fredericia Kommune)

Udvalgsformand Christian Bro (S) er begejstret over, at fredericianerne har taget de nye tiltag på Østerstrand til sig, selv om cirkelbroen har været et smertensbarn. Broen skal retableres, men indtil videre har hverken rådgiveren Rambøll eller entreprenøren Aarsleff villet påtage sig ansvaret og dermed regningen. Kommunen har ønsket syn og skøn, men der er endnu ingen afgørelse. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Annonce

Sauna højt på ønskesedlen

Men det kan måske gøres endnu bedre, er udvalgsformanden indstillet på.

- En af de ting, rigtig mange efterspørger, er en sauna i forbindelse med baderummene, og vi har bedt om at få et overslag på, hvordan det eventuelt kunne realiseres, og hvad det koster at bygge og drive, siger Christian Bro.

En sauna skal indrettes i den eksisterende bygning, for der vil næppe blive givet tilladelse til at udvide.

- Men driftsomkostningerne vil være de afgørende, siger Christian Bro.

Det vil være et tiltag, der skal laves efter aftale med cafébestyreren, som allerede i dag står for flere opgaver omkring renholdelse ved cafeen. Den varme sommer har givet cafeen en flot start, men også for cafeen er der udfordringer.

- Vi vil gerne have, at der er åbent i cafeen året rundt, men det betyder en udfordring med lys. Når mørket i dag lægger sig, så forsvinder den sidste strandgæst også, fortæller vores bestyrer af cafeen. Derfor har vi også bedt om et økonomisk overslag på, hvad det vil koste at etablere lys og ikke mindst, hvad det vil koste i drift, siger Christian Bro.

Fredericia Kommune har for en sikkerhedsskyld opsat afspærring, så strandgæsterne ikke har adgang til de yderste brofag på cirkelbroen. Foto: Nana Hanghøj
Annonce

Klar til lys

Der er gjort klar til at etablere lys i de siddebænke, der blev opført langs stien i forbindelse med fællesarealet.

- Så det vil være relativt let, men selvfølgelig ikke gratis, siger Christian Bro, som forventer, at eventuelle nyt tiltag skal med i budgetforhandlingerne efter sommerferien næste år.

Til gengæld er der givet løfte til Fredericia Dameroklub om yderligere tiltag for at sikre, at de kan få søsat deres både.

- Vi lavede nogle forbedringer i år, men det er åbenbart ikke nok. Det er de ekstra sandmængder, som driller dem, så det skal vi have løst, lover Christian Bro.

Annonce

Adgang til bad for alle

I de bestående faciliteter er der ønske om bedre adgang fra strandgæsterne. Fra oktober til april er det kun vinterbaderne, der har adgang til eget omklædning- og baderum.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne finde en løsning på det. Jeg synes, at det virker lidt ekskluderende, at man skal være medlem af en klub for at benytte faciliteter, som vi allesammen betaler for. Jeg kan se, at der er en del, som kommer til stranden om vinteren og bader og kører hjem igen. Det, synes jeg, vi skal se på, siger Christian Bro.

Vinterbaderforeningen har desuden ønsket en særlig trappe, som man overvejer i forbindelse med renoveringen af cirkelbroen.

For en sikkerheds skyld har Fredericia Kommune indtil videre afspærret den største del af broen, så der blot er adgang til inderste del med trappe til indercirklen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia For abonnenter

Far og søn køber ind i Rema for andre i tid med smitte: Hjælper gerne, men tjener også på det

Annonce