Annonce
Erhverv

Containerskibe på kaffegrums? Raffinaderiet i Fredericia med i stort statsstøttet projekt om ny energi fra madaffald

Skibsbrændstof kræver en særlig grad af raffinering for at undgå ødelæggelser i de enorme motorer. Et nyt dansk og internationalt konsortium med bl.a. raffinaderiet i Fredericia og Mærsk har nu fået 30 mio. statskroner til et projekt, der skal undersøge, om man i fremtiden kan lave mere miljøvenlig - og samtidig sikkert - brændstof ud af eks. træaffald, restprodukter fra landbruget og madaffald. Arkivfoto, Majestic Maersk, verdens største af sin art, 2015: Thomas Lekfeldt, Ritzau Scanpix
Dansk og europæisk erhvervsliv og institutioner er sammen i konsortium. Kan skibe og fly bruge brændstof fra bl.a. husholdninger, skove, landbrug og renseanlæg? Fond giver 30 mio. kr.

Fredericia: Det netop udenlandsk opkøbte A/S Dansk Shell med raffinaderi i Fredericia og Shell Aviation Denmark, der beskæftiger sig med flybrændstof, vil finde nyt guld i den grønne affaldsspand.

Sammen med andre danske og europæiske partnere i et konsortium har Shell fået 30,75 millioner kroner fra statens store innovationsfond.

Projektet Low Carbon fuels for aviation and marine markets (LowCarbFuels.dk) skal frem mod 2025 finde nye brændstoffer til fly og skibe i en tid, hvor landene af klimahensyn forsøger at sige farvel til mere traditionelle olier og til kul. Fordi disse såkaldte fossile brændstoffer har været nemme at producere og anvende, er der ikke forsket meget i, at der også kan udvindes olier af madaffald, træaffald, strøelse og andre restprodukter fra landbruget - ja sågar fra tørret toiletslam på rensningsanlæg.

Annonce

Sådan gør man

Særligt skibstrafikken og luftfarten har store udfordringer med grøn omstilling. De bruger megen energi, og brændstoffet skal være ekstra sikkert.

Målet er derfor at udvikle og producere bæredygtige brændstoffer, og raffinaderiet i Fredericia spiller en central rolle i at forfine olierne i sidste ende.

Det oplyser parterne i konsortiet, der også tæller Energy Cluster Denmark - den nationale klyngeorganisation for den samlede energisektor herhjemme, i en pressemeddelelse.

Olie til brændstof kan presses ud af madaffald, spildevandsslam og restprodukter fra skovbrug og landbrug. Men hvordan udvindes, raffineres, sælges, distribueres og kvalitetssikres disse produkter i stor stil? Nyt projekt skal finde svar. Arkivfoto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

- Helt grundlæggende kan man udvinde olier af biomasse ved hjælp af damp og pres, forklarer projektleder i konsortiet, ingeniør og MBA, Preben Birr-Pedersen, Fredericia, til Fredericia Dagblad.

Annonce

Er det sikkert nok?

Men hvordan gør man det i stor stil?

Hvordan sikres god brændstofkvalitet ved raffinering, og - ikke mindst - hvorledes certificeres det nye grønne guld af for eksempel luftfartsmyndighederne, så det kan bruges i fly uden fare for sikkerheden? Eller i enorme skibsmotorer uden risiko for havari og kostbare ødelæggelser?


Vi er for nylig blevet certificeret til at kunne raffinere bioolieprodukter, og dette er et spændende nyt skridt.

Technology Manager, Kristen Kristensen, Shell-Raffinaderiet i Fredericia


Og hvad med det grønne regnskab, med selve udvindingen, forarbejdningen - ja hele forsyningskæden og afsætningen af de såkaldte HTL-bioolie? Det skal det nye, internationale energiprojekt komme med bud på.

Staten støtter som sagt med godt 30 millioner innovationskroner. Det samlede projekt for Low Carbon fuels for aviation and marine markets er 42,9 millioner kroner.

De er med i det store projekt:

Konsortiet består - ud over A/S Dansk Shell, Shell Aviation Denmark, Energy Cluster Denmark - af:

Danske Steeper Energy ApS der opfører verdens første HTL-anlæg i skala i Norge til produktion af bio-olie af rester fra skovbrug.

Aalborg Universitet som for nylig har demonstreret et prototype-jetbrændstof fra spildevandsslam.

Rådgiverne Cowi A/S der ved meget om grøn omstilling.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt og IFP Energies Nouvelles fra Frankrig med specialistviden om de særlige udfordringer med at få godkendt alternative brændstoffer til luftfart.

Alfa Laval A/S I Frederikshavn med specialviden om avanceret forsøgsanlæg til test af brændstoffer inden for skibsfart. AP Møller-Maersk og schweiziske Greenfuelhub med specialviden marinebrændstoffer.

Flybrændstofvirksomhederne DCC fra Danmark og hollandske SkyNRG.

Billund, Aalborg og Aarhus lufthavne.

Aalborg og Aarhus havne.Luftfartsmyndighederne stiller selvsagt strenge krav til brændstof til fly. Kan der bruges brændstof lavet på olier udvundet af biomasse? Arkivfoto: Bjarne Lüthcke, Ritzau Scanpix
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia

Ny daginstitution skaber debat: Placering i Madsby er langtfra sikker, fastslår DF

Kultur

Et år efter nedlukning: Idrætsforeninger arrangerer virtuelt motionsløb

Annonce