Annonce
Vejle

Cykeltunnel kan blive del af stort vejprojekt

Som det kan ses af denne illustration fra den 10 år gamle VVM-redegørelse, skal den planlagte vej kobles på Vardevej via en rundkørsel.
Teknisk udvalg har sagt ja til nedgravet forbindelsesvej til Planetbyen. SF sagde nej, og S vil udvide projekt af hensyn til cyklisterne.
Annonce

Vejle: En ny vej fra Vejle Ådal og Vardevej over bakkerne til villakvarteret Planetbyen på Uhrhøj kom et skridt nærmere tirsdag.

Her sagde et klart flertal i teknisk udvalg ja til den alternative løsning, som Vejle Kommunes teknikere har udarbejdet i samarbejde med rådgiverne fra Rambøll. Kun SF fastholdt det nej, som partiet har stået for gennem hele diskussionen om den nye vejforbindelse.

Selvom udvalgets øvrige seks medlemmer alle bakker op om forslaget til den i første omgang 2,4 kilometer lange vej, der ifølge de seneste ændringer graves ned og flyttes længere mod vest, var der ikke total enighed på tirsdagens møde:

- Det er fine forbedringer, men vi vil gerne tilføje en tunnel til cyklister under Vardevej, siger det socialdemokratiske udvalgsmedlem Alex Vejby Nielsen.

Ny vej kobles på Vejledalen

Den planlagte vej fra Vardevej op over bakkerne til Planetbyen bliver en forlængelse af vejen Vejledalen, der i dag strækker sig fra motortrafikvejen over ådalen til Vardevej.

I dag slutter Vejledalen sig til Vardevej i et T-kryds. Men planen er at anlægge en rundkørsel på stedet og på den måde få trafikken til at glide.

Den nye vej op over bakkerne bliver forsynet med en cykelsti. Det er den sti, socialdemokraterne vil forbinde med en tunnel under Vardevej i stedet for at sende cyklisterne ind i rundkørslen.

Tunnelprojektet er beregnet til ni millioner kroner - umiddelbart en høj pris sammenlignet med eksempelvis den nye cykeltunnel under Juelsmindevej ved Engum. Den koster 1,3 millioner kroner.

Annonce

V: Bør med i budgetforhandlinger

Som planerne ser ud i dag, forbindes den nye vej med Vardevej via en rundkørsel. Det vil ifølge Alex Vejby Nielsen blive et meget trafikeret kryds. Derfor er det bedre at sende cyklisterne under Vardevej i en tunnel.

Udvalgsformand Christoffer Melson (V), kan godt se ideen i projektet. Når han alligevel sagde nej sammen med udvalgets borgerlige flertal, skyldes det prisen:

- Teknikerne har beregnet, at tunnelen vil koste ni millioner kroner. Det er en kraftig fordyrelse i forhold til den økonomiske ramme vi har for projektet (131 millioner kroner, red). Hvis socialdemokraterne ønsker en tunnel, bør de tage projektet med til efterårets forhandlinger om budgettet, siger Christoffer Melson.

Annonce

S: Bør med fra start

Alex Vejby Nielsen er uenig. Han mener, at projektet muligvis kunne rummes inden for den sum, der er sat af til vejanlægget:

- I den sammenhæng er ni millioner kroner ikke meget. Derfor burde vi tage det med. Og udvalgsformanden har jo for nylig udtalt, at vi skal gøre det rigtigt fra starten. Og her er det rigtigt at etablere tunnelen, siger det socialdemokratiske udvalgsmedlem.

Tunnel eller ej bliver formentlig et emne, når vejprojektet skal videre gennem det politiske system i økonomiudvalget og byrådet. Men med afstemningen i teknisk udvalg står det klart, at der under alle omstændigheder er markant flertal for at få anlagt den vej, der har været på tegnebrættet i 20 år.

Kommunen har netop anlagt en ny cykel-tunnel under Juelsmindevej. Selve tunnelen kostede 1,3 millioner kroner - men beregningerne for det foreslåede projekt ved Vardevej viser en pris på ni millioner kroner. Arkivfoto: Torben Juhler
Annonce

Lokal utålmodighed

Da der i sidste uge var informationsmøde om vejen på Petersmindeskolen, kunne man tydeligt mærke utålmodigheden hos en række af de Uhrhøj-beboere, der har ventet på den alternative vej, siden VVM-redegørelsen lå klar for 10 år siden. Gang på gang har de henvist til den ekstra trafik, som det hastigt voksende villakvarter har betydet for området.

Lige så klart var det, at der stadig er indvendinger fra de borgere, der har bosat sig i området de seneste år. De har blandt andet henvist til, at de ikke blev korrekt informeret om vejplanerne, da de i sin tid købte deres grunde. Deres største frygt er ikke selve forbindelsesvejen til ådalen - men det faktum, at vejen er tegnet ind som første etape af et stort ringvejsprojekt nordvest om Vejle.

Planerne fremgår af den mobilitetsplan, som byrådet sagde ja til i 2018. På sidste uges informationsmøde henviste udvalgsformand Christoffer Melson dog til, at der kun er tale om tanker, der ligger meget langt ude i fremtiden. Her og nu er der fokus på forbindelsesvejen og formentlig en forlængelse frem til Jellingvej.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce