Annonce
Vejle

Cykeltunnel kom med i stort vejprojekt i sidste sekund

Sådan skal den nye vej sno sig op ad de skovklædte bakker mod Uhrhøj med udgangspunkt i en rundkørsel ved Vardevej, hvor den nuværende Vejledalen kobles på vejen mod Planetbyen. Illustration: Vejle Kommune
Byråd tog afgørende skridt til anlægget af omdiskuteret vej, der har været 20 år undervejs.
Annonce

Vejle: Om tre år kører de første biler og cykler efter planen på en ny vej op ad de skovklædte bakker til det vestligste Uhrhøj.

Og cyklisterne kan måske glæde sig over, at de er kommet ind på den nye cykelsti via en tunnel.

En mulig tunnel under Vardevej blev nemlig i sidste øjeblik en mulighed, da Vejle Byråd onsdag satte det endelige "godkendt"-stempel på planerne om det godt 130 millioner kroner dyre vejprojekt. Godkendelsen kom næsten 20 år efter, at Uhrhøj-borgerne fik løfte om en aflastningsvej til det nye villakvarter Planetbyen.

I 2001 var Venstres gruppeformand Christoffer Melson teenager, men den nu tidligere formand for teknisk udvalg var alligevel glad for, at man nu kan indfri løftet.

- Det er en glædens dag, som mange har ventet på i mange år. Samtidig har det været en proces, hvor projektet er blevet bedre, fordi borgerne har blandet sig, lød det fra Christoffer Melson i byrådssalen.

Projekt til 130 millioner kroner

  • Prisen for 2,4 kilometer vej fra ådalen ved Vardevej til Planetbyen på Uhrhøj er beregnet til 130 millioner kroner.
  • Prisen for en cykeltunnel er tidligere blevet vurderet til ni millioner kroner - men socialdemokraterne mener, det kan gøres billigere og henviser til et lignende tunnelprojekt ved Juelsmindevej.
  • Vejprojektet er en serpentinevej, der snor sig op over bakkerne udstyret med blandt andet en faunapassage midt i skoven og en stibro til fodgængere og cyklister ved det store villakvarter.
  • Linjeføringen gennem skoven blev fastlagt i forbindelse med udarbejdelse af en VVM-rapport, som byrådet godkendte i 2009. Siden er en lille deletape anlagt fra Trædballe til Vardevej i form af vejen Vejledalen.
  • I forhold til det oprindelige projekt flyttes den nye vej tættere på skoven og graves ned i terrænet af hensyn til det visuelle og støjgener.
  • Vejen kan blive første etape af et større ringvejsprojekt, som er skitseret i kommunens mobilitetsplan. Foreløbig er der politisk opbakning til at forlænge vejen til Jellingvej.
Annonce

SF: Ny VVM

Med den bemærkning henviste han til, at linjeføringen for vejen er blevet ændret en anelse siden 2009, hvor byrådet i første omgang sagde ja til den VVM-rapport, der ligger til grund for projektet. Vejen er blevet flyttet cirka 70 meter længere væk fra Planetbyen og gravet ned i terrænet.

Det var ikke nok til at sikre projektet alle stemmer i byrådet. SF fastholdt det nej, partiet har gentaget gennem hele processen. Som partiets medlem af teknisk udvalg, Morten Kristensen, sagde:

- Der er ingen ros fra os. Vi har hele tiden fastholdt, at der er brug for en ny VVM-redegørelse. Og jeg forudser, at byrådets beslutning bliver påklaget til Planklagenævnet. Derfor bør man vente med at gå videre med anlægget, til der er en afgørelse.

Annonce

Trafikeret rundkørsel

Et sidste-øjebliks-forslag fra Socialdemokratiet var ikke nok til at få SF til at stemme ja. Socialdemokraterne argumenterede for, at der bliver indføjet en cykel- og fodgængertunnel i udbudsmaterialet. Partiet har tidligere peget på, at den store rundkørsel, der er planlagt ved Vardevej, er et problem:

- Den bliver meget trafikeret - ikke mindst i kraft af udbygningen af den nye bydel ved Rosborg og planerne øst for Skibet. Derfor vil det være sikrere, hvis cyklister kan køre under vejen i stedet, sagde det socialdemokratiske medlem af teknisk udvalg, Alex Vejby Nielsen.

Derfor foreslog partiet, at muligheden for en tunnel blev en del af udbudet. Hvis tunnelen kunne holdes inden for budgettet eller blot en lille fordyrelse, burde den anlægges - og det var de øvrige partier enige i.

Sådan ser vejforløbet ud på et kort. Det er den røde vej, der er aktuel efter byrådets beslutning onsdag. Den lilla var den oprindelige linjeføring fra 2009. Illustration: Vejle Kommune
Annonce

Kan være klar i 2022

Om tunnelen kommer, vil vise sig i løbet af det kommende år. Ifølge tidsplanen skal detailprojekteringen af den fire kilometer lange vej i gang med det samme. Derefter venter et udbud, inden selve anlægget kan sættes i værk.

På et møde på Petersmindeskolen for en måned siden præsenterede den ansvarlige for projektet, Claus Weng Petersen, et tidsskema, der viser, at de første biler vil kunne køre ind på vejen i slutningen af 2022.

Men forudsætningen er, at planlægningen ikke bliver forsinket af de klager, som SF forudser vil komme i kølvandet på byrådets beslutning.

Et stykke oppe ad bakken vil bilister og cyklister møde en faunapassage, der blandt skal sikre, at dyr kan passere den nye vej. Illustration: Vejle Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia

En vision for åbenhed

Annonce