Annonce
Fredericia

Dagens spørgsmål: Hvad vil I stille op mod trafikstøj?

Peder Tind, V.

En læser har bedt os stille dagens spørgsmål til byrådskandidaterne

Peder Tind, spidskandidat for Venstre, V:

Når det går godt i den danske økonomi, vil der i mange byer ske en udvikling i erhvervslivet, hvilket vi i en vis grad oplever i Fredericia.

Finanskrisen er afløst af optimisme og investeringer, derfor er det også helt naturligt, at der kommer mere trafik og støj bl.a. omkring industriområderne på havnen og ved det nye varmeværk i Skærbæk. Af mulige løsninger kan nævnes en støjabsorberende type asfalt og støjskærme, som vil have en klar effekt. Derudover kan hastigheden nedsættes i de ramte områder, da farten også har indvirkning på støjen.

Støjskærme, som reducerer støjen rigtig meget, er dog en dyr løsning, og derfor skal Vejdirektoratet også kontaktes og være vores samarbejdspartner, i det tilfælde at støjgrænserne i Vejdirektoratets støjbehandlingsplan for statens veje ikke overholdes.

Cecilie Roed Schultz, Ø.

Jørn Henner, spidskandidat for Miljø- og Velfærdslisten, Æ.

Vi prioriterer fodgængere, cyklister og kollektiv trafik over biltrafik. Dette gælder også for godstransport, hvor godstog bør overtage store mængder af den tunge trafik bl.a. fra havnen.

Samtidig vil vi arbejde på, at gøre midtbyen bilfri en stor del af døgnet. Undtaget herfra skal være varetransport inden for et fastlagt tidspunkt samt bybustrafik. Til gengæld skal der indsættes et rimeligt antal små busser, der kan transportere indbyggere og besøgende til og fra bymidten.

Disse skal have udvidet køretid og rutenettet skal udbygges, så vi kan komme til og fra bymidten, når vi har behov herfor, uden at have for langt til et stoppested. Herved får vi bedre miljø også lydmæssigt.

Vi vil arbejde for. at byrådet søger at fremme støjvolde ved motorvejen.

Katia Pedersen, Å.

Cecilie Roed Schultz, Enhedlisten, Ø

Infrastrukturen skal udbygges efter miljøhensyn og med adskillelse af tung og blød trafik. Godstransport til/fra havnen i Fredericia bør primært foregå med tog, for at nedbringe antallet af lastbiler, mindske risikoen for højresvingsulykker og for at mindske mængden af støj/forurening.

Som det eneste parti stemte vi imod de store høje siloer, som snart opføres på havnen, da indholdet desværre vil skulle fragtes med lastbiler - og dermed skubber trafikudviklingen i den forkerte retning.

Enhedslisten arbejder for at nedbringe støj og forurening langs motorvejen. Støjskærme er ikke nok - der skal færre biler og lastbiler på motorvejene. Gods skal i højere grad transporteres med tog og personer skal i højere grad benytte kollektiv transport. Det kræver markante forbedringer og prisnedsættelser.

Annonce

Katia Pedersen, Alternativet, Ø:

Den hurtigste måde at reducere støjen er, at bygge et grønt støjværn langs vejen. Det er bevist, vegetation kan bidrage til at forbedre og genoprette bymiljøet og forbedre bygningernes ydeevne, og frem for alt kan de bidrage til støjdæmpning.

Den langsigtede bæredygtige løsning kræver visionære kræfter og modige mennesker, der tør bygge fremtiden, ikke kun nøjes at leve nutiden med dets lappeløsninger. Det er de grønne håbefulde mennesker i Alternativet vil kæmpe for.

Motorvejen er statens/Vejdirektoratets ansvar. Vejene i Fredericia er kommunens ansvar. Det må også være kommunen, der har ansvar for støjdæmpningen. Argumentet til Vejdirektoratet må således være, at det mest trafikerede sted på motorvejene i Jylland bør støjdæmpes, så beboerne tæt på motorvejen bliver forstyrret minimalt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce