Annonce
Vejle

De røde partier står fast: Start forfra på Posthusgrunden

Posthusgrunden. Foto: Mette Mørk
Intet har ændret sig i sagen om Posthusgrunden hos gruppeformændene hos Socialdemokratiet og SF, selvom en virksomhed har meldt sig på banen, og NPV har tilrettet sit projekt.

Vejle: Det snævrest mulige flertal på 16 af Vejle Byråds 31 medlemmer besluttede i juni sidste år at forkaste lokalplanen for Posthusgrunden.

De ønskede, at der skulle sættes en helt ny lokalplanproces i gang for det store midtbyareal, som det nordsjællandske udviklingsselskab NPV har forkøbsret på til frem til 1. juli.

Selskabet har nu igen præsenteret en ny plan for karrébyggeriet ved Gammelhavn, samtidig med at en erhvervsvirksomhed med 200 arbejdspladser ønsker at leje sig ind i et kommende kontorbyggeri på grunden.

Det har fået borgmester Jens Ejner Christensen (V) til at øjne en chance for, at flertallet bag lokalplanen kan svinge rundt igen, så der atter er politisk opbakning til NPV's nu reviderede projekt i byrådssalen.

Det kræver dog, at et af Socialdemokratiets 11 byrådsmedlemmer, et af SF's tre medlemmer, den radikale Torben Elsig-Pedersen eller Konservatives Dan Arnløv Jørgensen ændrer mening og går med Venstre, Dansk Folkeparti og det andet konservative byrådsmedlem, Kim Hesel.

Nu har NPV ændret projektet tre gange. Alene det kræver, at der skal sættes en ny proces i gang.

Morten Kristensen (SF), fungerende gruppeformand

Én virksomhed skal ikke styre

Hovedparten af socialdemokraterne - alle pånær Martin Sikær og Martin Jensen - stemte for fire år siden for lokalplanen for Posthusgrunden, men et samlet parti vendte sig mod lokalplanen, da byrådet skulle stemme om plangrundlagets skæbne for 10 måneder siden.

Den holdning står partiets gruppeformand Søren Peschardt fortsat fast på, også selvom det kan betyde, at midtbyen ikke får tilført 200 nye vidensarbejdspladser fra en indtil videre unavngiven virksomhed.

- NPV's projekt er rigtig fint og meget bedre, end det nogensinde har været. Men jeg bryder mig ikke om, at en enkelt virksomhed skal styre, hvad der skal ske på så central en plads i vores by. Derfor er der ikke noget i mine øjne, der har forandret sig, og vi kan sagtens anvise virksomheden en anden midtbyplacering, siger Søren Peschardt og tilføjer:

- Vi skal stadig tænke os rigtig godt om, og jeg mener heller ikke, at NPV's nye projekt kan indeholdes i den eksisterende lokalplan, hvis formål er et samspil mellem butikker og boliger. Det er et helt andet projekt i dag, siger Søren Peschardt.

Annonce

Socialdemokrater kan stemme frit

Han mener, at Vejle Kommune skal udnytte muligheden for at erhverve den del af midtbyarealet, som PostNord ejer.

Det kan lade sig gøre nu, fordi regeringen midlertidigt har fjernet anlægsloftet for kommunerne på grund af coronakrisen.

- Den mulighed, vi har ventet på, foreligger lige nu, hvor vi ikke risikerer at bryde noget loft. Derfor skal vi forfølge muligheden for kommunale opkøb, og jeg er sikker på, at det vil blive intensiveret, når NPV's købsoptioner udløber til sommer, siger Søren Peschardt.

De socialdemokratiske byrådsmedlemmer var stillet frit til at stemme efter egen overbevisning, da lokalplanen senest var på et lukket byrådsmøde. Det samme bliver tilfældet, hvis borgmesteren sætter sagen på byrådets dagsorden igen.

- Vi har én regel i gruppen, nemlig at vi stemmer som én stemme, når det gælder kommunens budget. I alle andre sager er vi fritstillede, og jeg ikke sikker på, at alle i gruppen er helt enige med mig i denne sag, siger Søren Peschardt uden at sætte navn på vedkommende.

Annonce

Borgerne skal høres igen

Til gengæld er der ingen slinger i valsen hos SF, som hele vejen igennem har været modstander af lokalplanen og NPV's byggeprojekt.

Det understreger fungerende gruppeformand Morten Kristensen.

- Det, vi har set af nye projekter, har ikke ændret SF's holdning. Vi mener ud fra den tidligere byrådsbeslutning, at der skal laves en ny lokalplan, et nyt kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse, så vi får startet på ny og en frisk. Vi mener, at borgerne skal høres igen, for den eksisterende lokalplan dækker ikke det, vi gerne vil, siger Morten Kristensen.

- Nu har NPV ændret projektet tre gange. Alene det kræver, at der skal sættes en ny proces i gang, tilføjer han.

Annonce

En grøn afslutning på gågaden

SF foretrækker fortsat boligbyggeri på arealet, men midtbygrunden ved Fredericiavej skal også rumme en stor park, hvis det står til SF. Større end den byskov, NPV planlægger.

- Det skal være et dejligt grønt område som afslutning på gågaden, og samtidig er vi modstandere af at bruge 100 millioner kroner på en ny omfartsvej tværs over grunden, siger Morten Kristensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia

Hun var SÅ forsigtig, men endte alligevel med at smitte hele familien: Nu advarer Gitte alle andre mod at lade corona-paraderne falde

Annonce