Annonce
Læserbrev

Debat: Frygter at flere sommerhuse oversvømmes efter droppet dige

Jeg frygter, at vi allerede i den kommende vinter overlever en endnu kraftigere stormflod, så endnu flere sommerhuse oversvømmes og store værdier dermed går tabt.

Læserbrev: Med stor undren har jeg fulgt med i debatten om digeprojektet ved Binderup og Grønninghoved Strand og specielt interesseret er jeg, da jeg har sommerhus på Fredskovvej ved Grønninghoved Strand. Jeg har deltaget i det store informationsmøde i maj måned, hvor vi på glimrende vis fik gennemgået de planer og muligheder der forelå. Efterfølgende kunne vi skriftlig give vore kommentarer til de forskellige muligheder. Alt dette er kaldet indsigelser og dækker over, at man kan forholde sig positivt eller negativt til de opstillede projekter. Men nu kan jeg læse, at borgmesteren bruger ordet INDSIGELSER som om, at alle der har indsendt en indsigelse også er negativ overfor projekterne og ikke ønsker, at kommunen foretager sig yderligere.

Det ville klæde vores borgmester, hvis han hurtigt fremlagde, hvor mange der har fremsendt indsigelser, - hvor mange der er positive, og hvor mange der er imod. Så kunne vi alle have samme viden og dermed bedre vurdere, hvordan støtten og forståelsen for det helt nødvendige digeprojekt er. Jeg er sikker på, at mange med sommerhuse i Binderup og ved Grønninghoved Strand har stor forståelse for, at der skal gøres noget, for de store ændringer i klimaet stopper desværre ikke her. Jeg frygter, at vi allerede i den kommende vinter overlever en endnu kraftigere stormflod, så endnu flere sommerhuse oversvømmes og store værdier dermed går tabt.

Jeg ser frem til en mere åben proces om muligheder for os med sommerhuse i området, så vi kan have fælles viden om, hvad der kunne hjælpe, og hvordan vi bedst gør det. Jeg har naturligvis stor respekt for, at reglerne for Natura 2000 også skal overholdes i Kolding Kommune, men jeg hørte ikke på oplysningsmødet, at jorddiget var omfattet af Natura 2000 reglerne. Så jeg afventer en fremadrettet proces, hvor alle indsigelser offentliggøres og alle statslige/kommunale regler fremlægges. Herefter kan Kolding Kommune fremlægge økonomiske beregninger for den enkelte sommerhusejer. Så kan der træffes en beslutning, hvor alle kender de reelle konsekvenser. Vi skal have en faktabaseret beslutningsproces og ikke en afgørelse efter en borgmesters fornemmelser.

Annonce
Poul Fremmelev
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Horsensiansk fagforeningsformand om finanslov og OK20: Fint nok, men det er altså alt for små skridt

Læserbrev: Der var store forventninger til regeringen. Efter næsten to årtier med Fogh, Løkke, Thorning/Corydon og så igen Løkke er vi rigtig mange, der har fået rigtig meget for meget af den samme nyliberale politik. Og der er lyspunkter i finansloven for 2020. Farvel til opholdskrav for dagpenge. Millioner til kamp mod social dumping. Positivliste for virksomheder, der tager lærlinge. Mere menneskelig flygtningeholdning. En ambitiøs klimaplan. Opnormering i daginstitutioner og på skoler. Penge til psykiatrien. Stop for effektiviseringsbidrag. Afskaffelse af uddannelsesloft. Fint nok, men det er altså alt for små skridt. Det er som om, regeringen har fortrængt, at der er et kæmpe efterslæb, når det gælder om at vedligeholde og udbygge den danske velfærd. Mon ikke snart finansministeriets regneark som lovet bliver revideret, så velfærdsinvesteringer optræder som positive investeringer frem for udgift? Den nye finanslov afspejler ikke, at der er penge nok til fuld genopretning af velfærden efter års systematisk underfinansiering. Siden 2001 er skatter og afgifter sat ned. Provenuet i dag er mellem 45 og 50 mia. kr. lavere om året. Dertil kan lægges de mange milliarder, Skat har til gode, men ikke kan få indkrævet - for slet ikke at tale om de milliarder, der er fosset ud af statskassen til nationale og internationale svindlere. Nævnes skal også, at de 50 rigeste familier i Danmark tilsammen har en formue på 650 mia. kr. - langt over halvdelen af statsbudgettet for et år. Ejerne af Lego, Coloplast, Bestseller, Jysk, Danfoss, Ecco m.fl. har næsten firdoblet deres formuer siden 2009. Jo, der er skam penge i Danmark! Hvad afholder regeringen og dens støttepartier fra for alvor at indfri valgløfterne til både børn, unge og ældre samt Arne og de andre nedslidte på arbejdsmarkedet? Og til klimaet? Ambitiøse målsætninger er ikke tilstrækkeligt. Det kræver en pænt stor investering og politisk vilje at føre dem ud i livet. Som finansloven altså indeholder små, gode skridt, må vi se, om næste års nye overenskomster til omkring 600.000 privatansatte også gør det. Pengene er der. Sammenhold og vilje i fagbevægelsen er der. Og der er dokumentation for ekstrem grådighed og frækhed hos arbejdsgivere, ofte suppleret med uværdig og umenneskelig optræden! ("Kinesiske kokke lever som slaver". "Rumænske håndværkere med falske lønsedler" osv.) Skal overenskomstfornyelsen levere løsninger mod social dumping og for bedre løn- og arbejdsvilkår, så er kravene: Væsentlig højere mindsteløn og et kædeansvar, som kan sikre, at ansvaret for ordentlige løn- og arbejdsforhold placeres i Danmark, uanset hvor "italiensk" underentreprenøren måtte være!

Annonce