Annonce
Danmark

Debat: Joe Biden kommer USA’s store mindretal i møde med immigrationsreform

Illustration: Gert Ejton

Joe Biden ønsker en lovliggørelse af ophold for 10,5 millioner papirløse indvandrere i USA, heraf 7,7 millioner latinoer, så de ad åre kan få statsborgerskab. Forslaget kan sikre den største lovliggørelse siden Reagans amnestilov i 1986. Let bliver det ikke, for siden Reagan er Republikanerne blevet anderledes indvandringskritiske, og Demokraternes nyvundne flertal i Senatet er snævert. Men prioriteringen af de papirløses kår er et vigtigt signal for de 60 millioner latinoer, i dag USA’s største mindretal.

For nogle år siden mødte jeg den papirløse indvandrer Moíses, som er fra det oprindelige folk mixteco’erne i det sydlige Mexico. Han boede i en faldefærdig rønne ved Bakersfield ude ved Californiens endeløse marker, som populært kaldes USA’s salatskål. Det er nemlig her, at salathoveder, gulerødder og appelsiner produceres til USA’s landbrugsindustri. 95 procent af arbejdskraften er latinoer, og en stor del er som Moíses uden papir på lovligt ophold i USA. Moíses talte kun mixteco, men hans teenagesøn oversatte. Moíses fortalte mig, at han har krydset grænsen ca. 70 gange gennem 30 år. Nu var han 54 år. Fordi grænsebevogtningen er blevet stadig mere intens, føler han sig nu for gammel til at prøve den hasarderede tur igen. Det betyder, at han ikke kan besøge sin gamle mor hjemme i Mexico.

Frem til 1965 var der meget få papirløse indvandrere i USA. Da USA i 1965 indførte kvoter for indvandring, blev kvoten for Mexico, dengang USA’s landbrugs arbejdskraftreservoir, sat alt for lavt (20.000) i forhold til den enorme efterspørgsel i landbruget. Resultatet blev en opsvulmning af antallet af papirløse indvandrere til 1,1 million i 1974 og 12 millioner, da tallet toppede i 2007.

De mange millioner hårdtarbejdede latinoer, som er uden lovligt ophold i USA, er ofte kommet legalt ind i USA på turistvisum, men er så blevet, da visummet udløb. De udgør fem procent af arbejdskraften i USA og spiller en afgørende rolle i landbruget, men også en vigtig rolle på slagterier og byggepladser og i restaurationsbranchen. Under covid-19-krisen har latinoerne, herunder mange papirløse, vist sig som afgørende arbejdskraft i nøglesektorer som ældrepleje og børnepasning, fødevarefremstilling og landbrug. De har sikret, at USA fortsat kunne fungere trods pandemien, og udsat sig for smitten i kontrast til indbyggere af europæisk oprindelse (de såkaldte anglo’er), der ofte har kunnet arbejde i sikkerhed hjemmefra. Mens latinoernes forventede levealder tidligere lå pænt over ”de hvide” amerikaneres, falder den nu på grund af coronavirus med 2,5 år næsten til samme niveau. Det gælder også, at relativt få latinoer vaccineres.

De papirløse indvandrere har i snit boet over 15 år i USA. Der er tale om folk, der er kommet til USA for at udleve ”den amerikanske drøm”, finde et udkomme og en fremtid for sig selv og deres familie, og måske sende penge til familien i Mexico eller El Salvador. De papirløse bidrager med trillioner af dollar til USA, dels gennem skat (i USA er det arbejdsgiveren, som betaler skat, så papirløse betaler også skat), dels gennem oppustede profitter til arbejdsgivere, som gerne underbetaler papirløse arbejdere, der grundet deres usikre situation i landet har svært ved at organisere sig og kræve rettigheder. Når papirløse indvandrere udvises fra USA - som det er sket for ca. 350.000 hvert år de seneste 12 år - er det ofte en tragedie, hvor børn (som hvis de er født i USA automatisk er blevet statsborgere i landet) skilles fra forældre, undertiden mand fra kone.


Trods sin usikre fremtid har Bidens immigrationslov med lovliggørelse af papirløses ophold en vigtig signalværdi, idet han vil byde rettighedsløse indbyggere, som måske bidrager mere end nogen til USA, velkomne som del af samfundet.


Joe Bidens forslag til lovliggørelse af papirløse indvandreres ophold trækker en grænse ved 1. januar 2021, så det ikke opmuntrer til yderligere indvandring.

Står latinoerne for tur? De er den største vælgergruppe blandt minoriteter. Gennemsnitligt er deres husstandes formue syv gange lavere end anglo’ers, og de stemmer overvejende på det mere socialt anlagte demokratiske parti. Trump forøgede overraskende nok (moderat) sin vælgertilslutning blandt latinoer - trods sin indvandringsfjendtlige diskurs - ved præsidentvalget i 2020 i forhold til 2016.

Men det gælder generelt, at latinoer er en broget vælgergruppe (modsat afroamerikanerne, som for 90 procents vedkommende stemmer demokratisk), og Trump var langt fra den republikanske præsident George Bushs tilslutning i 2004. Det gælder fortsat, at ca. 70 procent af latinovælgerne stemmer på Demokraterne. De vil se på Bidens initiativer med spænding.

Niels Rovsing Boel

Præsident Obama lovede i 2008, at han ville berede en vej til statsborgerskab for papirløse indvandrere. Som led i en tostrenget plan ville han samtidig håndhæve migrationslovgivningen med fasthed. Han udviste da også flere papirløse end nogen anden præsident.

Bidens forslag til immigrationsreform er anderledes vidtgående, idet det stiller lovliggørelse af alle papirløses forhold i udsigt efter otte år, såfremt de er kommet til USA før 1. januar 2021. I en første femårige periode vil de kunne få midlertidig opholdstilladelse (de skal indfri krav som at betale skat mv.). Herefter vil de kunne få Green Card og efter yderligere tre år vil de kunne opnå statsborgerskab.

Bidens ambitiøse forslag kan lide samme usikre skæbne som Obamas vakkelvorne reformbestræbelser, fordi det vil skulle vedtages i Kongressen, hvor det store republikanske mindretal kan blokere. Biden har dog allerede udstedt præsidentdekreter, som ændrer Trumps indvandringspolitik. Muropførelse er sat i bero, og der er taget initiativ til at finde forældre til 545 børn, som ved tvang blev fjernet fra deres forældre, da disse søgte asyl ved Mexicos grænse. Børnene er i dag i privat pleje rundt i USA. Endvidere skal flygtninge fra Mellemamerika ikke tvinges til at søge asyl i lande, de passerer på deres vej op til USA.

Trods sin usikre fremtid har Bidens immigrationslov med lovliggørelse af papirløses ophold en vigtig signalværdi, idet han vil byde rettighedsløse indbyggere, som måske bidrager mere end nogen til USA, velkomne som del af samfundet. Det er et vigtigt første skridt for at indfri hans løfte om et USA i alle dets farver, der forsones med sig selv.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Alarm 112

Formodet serietyv på spil hos lokale arbejdspladser: Virksomhed fik besøg i frokostpausen

Debat

Debat: Stop for eksport af levende dyr

Kolding

Truende ægtemand videofilmer hustruens hjemmehjælpere: Nu nægter de at komme i hjemmet

Fredericia For abonnenter

Gluten styrer hele Pernilles tilværelse: - Du skal ikke have ondt af mig

Annonce