Annonce
Læserbrev

Den helt store regning gik til børnefamilierne i Kolding

Læserbrev: På byrådsmødet tirsdag den 26. november udskrev et samlet byråd en kæmpe regning til børnefamilierne i Kolding. Det blev altså børnefamilierne, der skal betale en rigtig stor del af det underskud, der er blevet skabt ved manglende budgetoverholdelse i den kommunale økonomi i 2019. I Den Konservative Vælgerforening er vi dybt bekymret over den prioritering, der er foretaget. At børnefamilierne nu får en kæmpe regning, og derved bærer en, efter vores mening, helt uforholdsmæssig stor del af de omkostninger, der er skabt ved kommunal økonomisk slendrian i 2019. Dette resulterer blandt andet i umulige åbningstider i institutioner, hvilket ikke harmonerer med samfundets ønske om, at der arbejdes på fuld tid. Vi havde gerne set, at børnefamilierne var sluppet billigere. Vi ønsker, at børnefamilierne skal have de absolut bedste betingelser at leve under, ligesom det er rigtig vigtigt at bevare de mest optimale skoletilbud til børn i Kolding – til fremtidens Koldingborgere. Den Konservative Vælgerforening vil til enhver tid arbejde i børnefamiliernes interesse. Vi vil arbejde for at Kolding bliver børnefamiliernes foretrukne kommune, med åbningstider i daginstitutionerne tilpasset børnene og forældrenes behov, til priser der er til at betale, med gode skoletilbud og tilstrækkelig undervisningstid i skoleklasserne.

Annonce
Knud Erik Langhoff
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Finansloven indeholder en ny og positiv retning i bekæmpelsen af social dumping

Læserbrev: Når mennesker fra andre lande hører om, at vi danskere har adgang til gratis skole og uddannelse og fri og lige adgang til sundhedsvæsnet, så kikker de undrende. Og når man så fortæller, at man som dansker også kan få dagpenge og kontanthjælp, løn under barsel og sygdom, ja, at vi har ret til minimum fem ugers ferie, og seks ugers ferie, hvor der er en overenskomst, så kikker de mistroisk på en (Har hun drukket? Er han ved sine fulde fem?) Den danske arbejdsmarkedsmodel og velfærdsmodel er unik. Vi danskere er enige med hinanden om, at vi alle betaler ind til velfærden over skatten og til dagpenge gennem a-kassen. Vi er enige om, at det er din fagforening, der gennem overenskomsterne forhandler dine rettigheder. Den dag, du har brug for hjælp, træder fællesskabet til. Desværre ser vi ofte, at lidt for griske spekulanter har ansat udenlandsk arbejdskraft uden at følge danske løn- og arbejdsvilkår. Vi husker alle billederne fra Padborg, hvor arbejdere levede under slavelignende forhold. Og vi ser jævnligt arbejdspladser, eksempelvis byggepladser, restaurationskøkkener og gartnerier, hvor grådige og kyniske arbejdsgivere importerer udenlandsk arbejdskraft til en løn langt under den, der er aftalt i overenskomsterne i Danmark. Det truer den danske arbejdstager, og det truer også fundamentet for vores velfærdssamfund. Velfærdssamfundet består alene, fordi vi har en høj levestandard med ordentlige lønninger, hvor vi alle betaler til den fælles velfærd. Derfor er vi meget glade for, at regeringen og dens støttepartier nu med aftalen om finansloven gennemfører en række initiativer, der skal modvirke social dumping. For blot at nævne nogle af de nye tiltag: Der indføres skærpet bødestraf for virksomheders brug af illegal arbejdskraft. Der skal sikres danske lønvilkår via lovgivning for chauffører fra udenlandske transportvirksomheder, der udfører cabotagekørsel eller kombinerede transporter i Danmark. Der indføres skærpet kontrol at tungsvognsområdet, blandt andet af køre- og hviletidsreglerne, kontrollen af leverandørers overholdelse af statslige arbejdsklausuler skærpes, og endelig indføres der forsøg med ID-kort på byggepladser. Den danske velfærdsmodel og den danske arbejdsmarkedsmodel består kun, hvis vi hele tiden tilpasser den virkeligheden. Tak til regeringen og støttepartierne for en ny og positiv retning med finansloven.

Annonce