Annonce
Debat

Der er læger til alle

Debat: Avisen Danmark beskrev 20. juli årsager til lægemangel ud fra Praktiserende Lægers Organisations tal, som fremkommer ved, at PLO ikke anerkender andre end egne lægepraksis. Det påstås, at 100.000 i dag og skræmmende 300.000 borgere vil stå uden fast læge. Alle borgere har en læge!

Der skal uddannes flere læger end pensionsbehovet, fordi kommende læger vil have andre krav til fritid mv., men der ville være læger nok, hvis man aktivt arbejdede for flerlægepraksis med andet sundhedspersonale til opgaver, der ikke kræver en læge. I hovedstaden fik fem læger tilladelse til 3000 patienter hver, næsten en fordobling. Det vil tage tid, men flerlægepraksis tilgængelige for alle er fremtiden.

Regionspraksis på hospitalerne har fordele ved at kunne arbejde tæt sammen med hospitalets øvrige funktioner, da hospitalets almene medicinere er ansat som øvrigt personale og ikke skal varetage egne økonomiske interesser. Lovgiverne bør tillade regionerne at oprette permanente lægepraksis uden forudgående udbud, der oprindeligt var varetagelse af Falcks interesser.

Borgerne kunne få et alternativ, og konkurrencen kan måske hjælpe PLO ud af deres 50-årige selvforståelse og ind i den moderne verden med krav til et sammenhængende sundhedsvæsen ud fra borgernes behov.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Finansloven indeholder en ny og positiv retning i bekæmpelsen af social dumping

Læserbrev: Når mennesker fra andre lande hører om, at vi danskere har adgang til gratis skole og uddannelse og fri og lige adgang til sundhedsvæsnet, så kikker de undrende. Og når man så fortæller, at man som dansker også kan få dagpenge og kontanthjælp, løn under barsel og sygdom, ja, at vi har ret til minimum fem ugers ferie, og seks ugers ferie, hvor der er en overenskomst, så kikker de mistroisk på en (Har hun drukket? Er han ved sine fulde fem?) Den danske arbejdsmarkedsmodel og velfærdsmodel er unik. Vi danskere er enige med hinanden om, at vi alle betaler ind til velfærden over skatten og til dagpenge gennem a-kassen. Vi er enige om, at det er din fagforening, der gennem overenskomsterne forhandler dine rettigheder. Den dag, du har brug for hjælp, træder fællesskabet til. Desværre ser vi ofte, at lidt for griske spekulanter har ansat udenlandsk arbejdskraft uden at følge danske løn- og arbejdsvilkår. Vi husker alle billederne fra Padborg, hvor arbejdere levede under slavelignende forhold. Og vi ser jævnligt arbejdspladser, eksempelvis byggepladser, restaurationskøkkener og gartnerier, hvor grådige og kyniske arbejdsgivere importerer udenlandsk arbejdskraft til en løn langt under den, der er aftalt i overenskomsterne i Danmark. Det truer den danske arbejdstager, og det truer også fundamentet for vores velfærdssamfund. Velfærdssamfundet består alene, fordi vi har en høj levestandard med ordentlige lønninger, hvor vi alle betaler til den fælles velfærd. Derfor er vi meget glade for, at regeringen og dens støttepartier nu med aftalen om finansloven gennemfører en række initiativer, der skal modvirke social dumping. For blot at nævne nogle af de nye tiltag: Der indføres skærpet bødestraf for virksomheders brug af illegal arbejdskraft. Der skal sikres danske lønvilkår via lovgivning for chauffører fra udenlandske transportvirksomheder, der udfører cabotagekørsel eller kombinerede transporter i Danmark. Der indføres skærpet kontrol at tungsvognsområdet, blandt andet af køre- og hviletidsreglerne, kontrollen af leverandørers overholdelse af statslige arbejdsklausuler skærpes, og endelig indføres der forsøg med ID-kort på byggepladser. Den danske velfærdsmodel og den danske arbejdsmarkedsmodel består kun, hvis vi hele tiden tilpasser den virkeligheden. Tak til regeringen og støttepartierne for en ny og positiv retning med finansloven.

Annonce