Annonce
Fredericia

Deres ægtefæller er demente - nu rækker de en hånd ud til andre i samme situation

Lone Mathiesen har valgt at være åben om, at hendes mand er dement - og de overvejelser og tanker, man gør sig i denne situation. Hun er en af de frivillige i Demensfællesskabet Lillebælt, som holder til i Sundhedshuset. Foto: Marianne Husted

Lone Mathiesen og Leif Christensen er frivillige i Demensfællesskabet Lillebælt. De har valgt at være med til at skabe aktiviteter for både demente og par, hvor den ene af ægtefællerne er demens-ramt.

Fredericia: Selv om Lone Mathiesen og Leif Christensen har demens tæt inde på livet, har de også fundet kræfter til at gøre noget for andre demente og deres pårørende. Det er der stort behov for, er deres erfaring. De har derfor begge meldt sig som frivillige i Demensfællesskabet Lillebælt.

De har begge ægtefæller, som tidligt i deres liv blev ramt af demens.

Lone Mathiesens mand bor hjemme. Leif Christensens kone på demensafsnit på Øster Elkjær i Erritsø. Begge har oplevet, at de har haft brug for at tale med andre i samme situation, og de har også efterlyst aktiviteter til yngre demente og deres pårørende.

- Min kone blev udredt for syv år siden. Da var hun 62. Jeg var 63 år og sagde mit arbejde op for at kunne være der for hende, fortæller Leif Christensen, som fem år senere måtte kaste håndklædet i ringen, som han udtrykker det.

Datoen 24. juli 2017 står mejslet i hukommelsen. Det var dagen, da hun kom på plejehjem.

- Det var den sværeste beslutning, jeg har været med til at træffe, siger han, der havde parrets fire børn at rådføre sig med.

Demensfællesskabet Lillebælt

Demensfællesskabet Lillebælt er rådgivnings- og aktivitetscenter for demente og deres pårørende.Det har til huse i Sundhedshuset, Dronningensgade 97.

Rådgivning: I den åbne rådgivning sidder demenskonsulenter eller frivillige rådgivere. Man kan komme uden at bestille tid, og man kan være anonym.

Aktiviteter: I demensfællesskabet er der tilbud om café- og mødeaftener, foredrag, madlavningsaftener. Her kan man også blive introduceret til demensvenlig teknologi og hjælpemidler.

Fredericia og Kolding kommuner står i fællesskab for tilbuddet, som også findes i Sundhedscentret ved Kolding Sygehus.

Der er åbent i rådgivningen mandage kl. 10-12 og tirsdage kl. 16-18.

Leif Christensen stoppede på arbejdsmarkedet, da hans kone fik konstateret en demens-sygdom. Han hjalp hende, så hun kunne blive boende hjemme de første fem år, men til sidst måtte hun på plejehjem. Nu vil han gerne hjælpe andre pårørende og demente med gode råd og aktiviteter. Foto: Marianne Husted

Vil gerne bidrage

- Vi havde aflastning på Othello, men vi savnede tilbud til yngre demente, siger Leif Christensen.

Han kunne også selv have brugt hjælp til at lære at tackle de situationer, som opstår, når man lever sammen med en dement.

Efter at hustruen er kommet på plejehjem har han sagt til sig selv, at livet skal gå videre. Og det, han gerne vil bruge tid på, er at hjælpe andre pårørende og demens-ramte.

- Jeg vil gerne bidrage med min viden og hjælpe andre med at komme op at stå igen.

- Tag imod hjælp

Lone Mathiesen lever med sin mand, der i november 2016 fik konstateret demens. For hende har det været et ønske at medvirke til at skabe tilbud, som kunne gavne ham. Der er brug for tilbud ud over dagcenter og Bevæg dig Glad hos Idræt i Dagtimerne. Yngre demente og deres ægtefæller efterspørger fællesskaber, der passer til dem.

Hun har valgt at være åben om sin historie for at hjælpe andre til den erkendelse, at man godt kan tale om demens.

- Jeg prøver at sætte ord på de oplevelser og tanker, som man får, når ens nærmeste er blevet dement.

Hun opfordrer andre til at tage imod den nødvendige hjælp, når partneren bliver ramt af demens. Det har hun gjort,

- Hjemmeplejen og jeg har talt meget om, hvordan vi tackler det i vores hjem, så vi bliver et team, der er fælles om at skabe det bedste for min mand, men så det også bliver til at være i for mig.

Det handler om at afstemme forventninger og leve med, at håndklæderne måske ikke lige ligger, som de plejer, når hjemmeplejen har været forbid, som hun illustrerer det.

På vej i demens

Alle disse emner kan de tage op i Demensfællesskabet, som man kan opsøge helt anonymt. F.eks. kan de to pårørende fortælle om, hvordan de fik mistanke om, at deres kære var ved at blive demente. Typisk var, at de ændrede personlighed, fik svært ved at finde vej og begyndte at glemme almindelig takt og tone.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

Annonce