x
Annonce
Læserbrev

Det er en stærk aftale, som vi kan være stolte af

Der er også tre ugers ekstra øremærket barsel til mænd, så flere mænd forhåbentlig tager mere barsel med deres børn.

Læserbrev: I starten af februar blev der indgået et treårigt overenskomstforlig for alle, der arbejder i industrien.

Nu er det tid til, at alle medlemmer af en rigtig fagforening får lejlighed til at stemme om aftalen.

Fra Metal Vejle-Grindsted hersker der ingen tvivl. Jeg og hele afdelingsbestyrelsen anbefaler et ja til overenskomstaftalen.

Vi anbefaler et ja, fordi det samlet er en god aftale, der sikrer medarbejderne i industrien endnu bedre arbejdsvilkår.

Konkret kan vi fremhæve, at fritvalgskontoen bliver hævet fra fire til syv pct. Det betyder, at den enkelte ansatte i industrien får flere penge til at have det ekstra godt på ferien, til flere seniordage eller til ekstra pension. Det er op til den enkelte.

Et andet vigtigt punkt er, at løn under sygdom forbedres markant, fra 9 til 14 uger. Så hvis uheldet er ude, og sygdommen rammer, så har man tryggere økonomiske rammer, mens man komme på fode igen.

En anden god ting ved aftalen er, at lærlinge nu får pension, fra de allerede er 18 år og ikke 20 år som før.

Det vil betyde 102.000 kr. ekstra, når de engang går på pension.

Der er også tre ugers ekstra øremærket barsel til mænd, så flere mænd forhåbentlig tager mere barsel med deres børn.

Samtidig skaber den nye overenskomstaftale et godt afsæt for de lokale lønforhandlinger, der forhandles på plads ude på den enkelte virksomhed. I første omgang ved at hæve mindstelønnen med 7,50 kr. ved de centrale forhandlinger.

Overstående er jo bare en lille del af de goder, som den nye overenskomst indeholder, men samlet er pakken så god, at vi i Metal Vejle-Grindsted anbefaler et ja.

Det er en stærk aftale, som vi kan være stolte af. Vigtigst er det dog at stemme, for uden stemmer ingen opbakning til overenskomsterne.

John Rasmussen. Pressefoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Der er masser af gode forslag til at få genstartet økonomien

Læserbrev: Coronakrisen kan få alvorlige konsekvenser for dansk erhvervsliv og dermed dansk økonomi. Arbejdsløsheden er allerede stigende som følge af krisen. Derfor er det vigtigt, at regeringen og Folketinget er indstillet på at gøre, hvad der er nødvendigt for at understøtte danske virksomheder. Vi har allerede gennemført en række forslag, der skal afbøde konsekvenserne af krisen. Et enigt folketing har vedtaget en række hjælpepakker for op mod 300 mia. kr., der skal spænde et sikkerhedsnet ud under dansk økonomi og danske arbejdspladser. Der er dog behov for, at der gøres endnu mere for at redde danske arbejdspladser. Derfor er det også glædeligt, at Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation for nylig i en fælles pressemeddelelse har foreslået at indefrosne feriepenge udbetales for at hjælpe dansk økonomi under coronakrisen. Overgangen til den nye ferielov betyder, at man indefryser de feriepenge, som danskerne optjener i overgangsfasen fra 2019 til 2020. Det drejer sig om omkring 100 mia. kr., som løbende spares op hos virksomhederne. Udbetalingen af disse penge kan være med til at genoprette dansk økonomi efter krisen, da det vil medføre flere ordrer til danske virksomheder og dermed flere job til danskerne. Dansk Industri har også præsenteret en plan, som indeholder 70 konkrete initiativer til at hjælpe Danmark ud af krisen. Planen vurderes at kunne sikre 30.000 arbejdspladser på kort sigt. Et af forslagene lyder på, at man fremrykker renoveringsprojekter af den almene boligsektor. Landsbyggefonden har anslået, at man hurtigt kan sætte gang i projekter for 18 mia. kr. Udspillet indeholder også forslag om at fremrykke investeringer i infrastruktur og anlæg. Disse tiltag vil have effekt allerede i år og næste år. Det vil øge efterspørgslen og dermed bidrage til at sætte gang i beskæftigelsen efter krisen. Der er kommet rigtig mange gode forlag til, hvordan vi kan få Danmark i gang efter krisen. Oven i de mange forslag, der er præsenteret, skal vi også huske at sikre et Danmark i balance. Erfaringerne fra finanskrisen viste, at nogle få større byer kom langt hurtigere i gang igen, end man gjorde ude i landdistrikterne og i de mindre provinsbyer. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer os, at de mange gode initiativer for at få gang i økonomien efter krisen også medfører vækstskabelse i landdistrikterne og i de mindre provinsbyer.

Annonce