Annonce
Fredericia

Dispensation til mountainbike-spor i Madsby - men det bliver først klar til næste sommer

Kent Jensen, leder af Madsby Legepark, har sammen Madsbyrådet sat streger på et mountainbikespor, der skal binde hele Madsbyområdet sammen. Rådet har søgt kommunen om dispensation til at passere et naturbeskyttet overdrev, og det har kommunen givet. Dispensationen har været i høring og fristen udløber den 20. oktober. Arkivfoto: Ludvig Dittmann
Fredericia Kommune har sagt ja til, at Madsbyrådet kan anlægge et mountainbikespor gennem hele Madsbyområdet. Entreprenøren har imidlertid ordrebogen fuld, så arbejdet sættes først i gang til foråret. Sporet skal kunne bruges af alle. Samtidig er det planen at lade naturen afgræsse af både kvæg og vilde heste.
Annonce

Fredericia: Fredericia Kommune har givet dispensation til, at Madsbyrådet kan anlægge et mountainbike-spor i Madsby. Dispensationen er sendt i høring, og frist for kommentarer udløber den 20. oktober.

Sporet er finansieret af midler fra de ekstraordinære coronainvesteringer i sommer og ventes at koste 1,5 mio. kroner. Men på grund af travlhed vil det først stå klar til næste sommer.

Pengene er afsat til projektet, men har skullet gennem en dispensationsansøgning hos natur- og miljø i Fredericia Kommune, fordi stien rammer ind i et overdrev, som kræver særlig naturbeskyttelse. Embedsmænd har besigtiget arealet arealet sammen med projektfolkene og er blevet enige om en lille ændring af ruten, så der tages behørigt hensyn til overdrevet.


Vi har ændret forløbet på stien en smule, men vi lever stadig op til de krav, der gælder, hvis sporet skal bruges til pararyttere. Det handler blandt andet om stigningsprocenter, som ikke må overstige fem procent.

Leder af Madsby Legepark Kent Jensen.


200 meter af ruten passerer igennem overdrevet, som er på ca. 2,7 hektar. På baggrund af besigtigelser af området er ruten blevet fastlagt dels ud fra et naturhensyn, dels ud fra de retningslinjer, der er for etableringen af et godkendt ”para-spor”.

- Vi har ændret forløbet på stien en smule, men vi lever stadig op til de krav, der gælder, hvis sporet skal bruges til pararyttere. Det handler blandt andet om stigningsprocenter, som ikke må overstige fem procent, siger leder af Madsby Legepark Kent Jensen.

Annonce

Travl entreprenør

Stien etableres ved, at der vil blive gravet en rende på 1,3 meter i bredden og 10 – 20 cm i dybden. Derefter fyldes renden med knust granit.

- Vi har indgået aftale med entreprenøren, men desværre har han ordrebogen fuld, så han kan ikke nå at komme i gang i år, siger Kent Jensen.

Kravet til de ekstraordinære coronamidler var, at projekterne kunne udføres i år.

- Men det er også accepteret, at vi gennemfører, så længe vi har indgået en aftale om at løse opgaven. Der er ikke så mange, der kan anlægge et mtb-spor, men vi har nu en aftale om, at vores entreprenør går i gang til marts, siger Kent Jensen.

Etableringen af sporet er en del af en større helhedsplan for Madsbyparken, og i den indgår blandt andet, at en stor del af naturarealerne i parken hegnes ind.

- Det er planen, at vi sætter kvæg og vilde heste ud på arealet. De skal afgræsse området som del af naturpleje, siger Kent Jensen.

I forbindelse med stiprojektet er der sket en botanisk gennemgang af skrænten, som man ønsker at friholde for påvirkninger og anlæg. Her er mangfoldig flora at blandt andet kamgræs, alm. kællingetand og fåresvingel, som man ønsker at beskytte.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia For abonnenter

Aftrådt formand kritiserer Fredericia HK's ledelse: De vil ikke gøre det, man skal

Fredericia HK For abonnenter

FHK-formand: Jeg kan ikke genkende billedet af, at vi skulle være imod samarbejde

Annonce