Annonce
Fredericia

DN før mødet med skovejerne: Vi er enige om 80 procent

Det er områderne, der er udlagt til urørt skov, som er et af de punkter skovejere og Danmarks Naturfredningsforening er uenige om. En 300 meter zone langs kysten er alt for meget mener skovejerne, og det er DN-formand Karsten Enggaard klar til at forhandle om. I øjeblikket bliver der fældet store træer inden for zonen for at sikre værdierne. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia Karsten Enggaard er klar over, at han og skovejerne nok aldrig enes om et fredningsforslag for Treldeskovene. Men efter en god dialog kan man nå et kompromis om en stor del af de betingelser, som forslaget vil indeholde, håber han.

Trelde: Helt fundamentalt er skovejere og naturfredningsforening uenige om, hvorvidt Treldeskovene skal fredes.

Men når det er sagt, så vurderer formand for DN i Fredericia Karsten Enggaard, at dialogen med skovejerne peger mod, at man kan blive enige om en stor del af det indhold, fredningsforslaget ender med.

- Vi er med på, at skovejerne skal kunne drive deres skov som i dag som pluk-hugst. Vi er også klar til at finde en grænse for, hvor langt ind fra kysten der skal lægges en zone med urørt skov, siger Karsten Enggaard.

I oplægget til fredningen er der indlagt en zone på 300 meter fra kysten og ind i skoven. Den zone er for bred, mener skovejerne, og Karsten Enggaard er klar til at forhandle om grænsen.

- Der er også et problem med den del af skoven, der hedder Selvejerskoven. Her er matriklerne så små, at flere vil ende med at blive rent urørt skov. Der arbejder vi på at kunne undtage de små parceller, siger Karsten Enggaard.

Vi kan blive enige om rigtig meget, men formålet med dialogen er ikke at blive totalt enige. Det gør vi aldrig.

Formand for DN i Fredericia Karsten Enggaard

Forskelligt udgangspunkt

I næste uge mødes DN med Fredericia Kommune og skovejerne, og formålet er ikke at blive fuldstændigt enige.

- Det kan vi næppe, for vi har grundlæggende ikke samme holdning til, hvordan vi mener, at skoven ser bedst ud. Deres holdning er, at der skal være pænt og ryddeligt, mens vi foretrækker at nedfaldne grene får lov at ligge, siger Karsten Enggaard.

Han ærgrer sig over, at man i øjeblikket har så travlt med at fælde, som tilfældet er.

- Skovejerne får jo fuld erstatning for det træ, der ikke kan fældes, hvis der bliver tale om urørt skov. Nu fjerner de selv en del af værdierne, og så bliver erstatningen bare det mindre. Men det viser for mig, at det er rettidig omhu, at vi arbejder for fredning, siger Karsten Enggaard.

Han ærgrer sig over, at tonen på det seneste er blevet skarp i forhold til træfældningen.

- Vi har haft en dialog i god tone med skovejerne, og det håber jeg og tror jeg, at vi kan holde fortsat, siger Karsten Enggaard.

Nej til stiforløb

Set fra både DN's og flere andre naturorganisationers side byder fredningsoplægget på en udfordring omkring de stier, som Fredericia Kommune ønsker at anlægge i skoven.

- Vi kan godt være med til, at trampestien langs kysten bliver udbedret, men den skal ikke kunne bruges til mountainbike. Det kan vi måske løse ved at lave nogle særlige stiovergange, siger Karsten Enggaard.

Til gengæld mener både DN, foreningen Verdens Skove, Dansk Ornitologisk Forening med flere, at et helt nyt stiforløb i skoven vil være skidt for naturen. Det fremgår af de høringssvar, som organisationerne har afleveret til fredningsoplægget.

- Så det håber vi at få taget ud af det endelige fredningsforslag, siger Karsten Enggaard.

Følger reglerne

At skovejerne mener, at man krænker deres ejendomsret ved at foreslå en fredning, kan Karsten Enggaard måske godt følge, men påpeger, at det ikke er DN, der har vedtaget de regler.

- Det er Folketinget, som har besluttet, at der kan rejses fredningssager. Hvis man er uenig i det, så må man anklage politikerne. Vi følger de regler, der er udstukket, og når vi mener, at det vil være en god ide at frede skovene, så har vi ret til at foreslå det. Om det sker er ikke op til os, men til fredningsnævnet, siger Karsten Enggaard.

Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Regeringen: En pakke cigaretter skal koste en 50'er

Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

Annonce