Annonce
Læserbrev

Drop centralisering - vi skal den anden vej

Man kan jo også overveje, om udbytteskandalen havde fået det omfang, hvis ansøgninger om refusion af udbytteskat var blevet behandlet i de kommuner, hvor de pågældende aktieselskaber var hjemmehørende. Der er i hvert fald evidens for, at skatteadministrationen er blevet væsentlig forringet ved at centralisere den bort fra kommunerne.

Læserbrev: Verden er fyldt med centralisering og distance. Men kunne vi ikke gøre tingene bare lidt bedre ved at vende det hele om, så beslutningerne træffes tættere på borgerne?

Lad os tage nogle eksempler:

EU vil bestemme, hvor mange ladestandere til elbiler, der skal opstilles i Danmark. Men helt ærligt, er det overhovedet noget, som EU skal blande sig i?

EU vil også bestemme regler for barsel til mænd. De vil også bestemme over arbejdsgivernes ret til at sige nej til ansattes bijobs.

Hidtil har arbejdsmarkedets parter forhandlet sig frem til gældende regler. Det er sket gennem "den danske model". Skal den model nu skrottes til fordel for en centralisering i EU?

På den anden side blander Folketinget sig i sygefraværet på landets gymnasier. Men hvorfor det?

Alle gymnasier har kompetente rektorer og bestyrelser, der er meget tættere på de enkelte elever. Bør de, der er tættest på, ikke være de bedste til at håndtere noget så banalt som sygefravær? Skal det virkelig være et folketingsanliggende?

Vi har også set Folketinget beslutte en såkaldt forenkling af erhvervsfremmesystemet. Men reelt er der blot tale om, at staten gafler de opgaver til sig, som tidligere blev varetaget på udmærket vis af kommuner og regioner.

På beskæftigelsesområdet er Folketingets krav om centralisering og detailstyring løbet helt ud i det ekstreme. 20-30.000 siders lovstof taler for sig selv.

Mon ikke kommunerne kunne håndtere denne opgave både mere borgertilpasset og i hvert fald mindre bureaukratisk?

Man kan jo også overveje, om udbytteskandalen havde fået det omfang, hvis ansøgninger om refusion af udbytteskat var blevet behandlet i de kommuner, hvor de pågældende aktieselskaber var hjemmehørende.

Der er i hvert fald evidens for, at skatteadministrationen er blevet væsentlig forringet ved at centralisere den bort fra kommunerne.

Ovennævnte er blot enkelte eksempler på, at tingene mere og mere fjernes fra nærdemokratiet. Men er det den rigtige udvikling? Bør de store beslutninger i virkeligheden ikke tages tættere på borgerne?

Jeg synes, det må være bedre, at beslutninger træffes i nærområdet af interesserede og dedikerede borgere end af en lille gruppe elitepolitikere langt væk.

Torben Busk. Arkivfoto
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Hvis det er naturen, man kerer sig om, hvordan kan man så lade en tom pengekasse have ansvaret for naturen?

Læserbrev: Ingen har sagt, at skovejerne i Trelde Skov ikke har passet på deres skov og natur; skoven er endda blevet kanoniseret. Ved en fredning påhviler det Fredericia Kommune at være plejemyndighed og tilsynsførende. Det er muligt, at skovejerne efter en fredning efter det forslag, der er sendt til Fredningsnævnet, stadig har lov at færdes med en sav i dele af skoven, men dér skal de største træer være urørte, have lov at brede sig, skygge, være urørte efter fald, og på sigt vil det dominere skoven. Med det for skovbrug værste scenarie vil det tage incitamentet for at drive skoven med 100 pct. indleven og interesse. Der er ingen til at betale for den tid, man bruger på at pleje en uproduktiv skov. Danmarks Naturfredningsforening stiller heller ikke med frivillige til at passe alt det, de så gerne vil passe på. Hvis det er naturen, man kerer sig om, hvordan kan man så lade en tom pengekasse have ansvaret for naturen? Når Fredericia Kommune ikke har råd til at skifte rørene i et springvand, var det så ikke bedre at lade skoven blive passet som hidtil. Det, kan man være lidt mere sikker på, virker. Der er andre end Danmarks Naturfredningsforening, der kan passe på natur!

Erhverv

Virksomheder og studerende mødte Google i Fredericia: Danske Medier er kritiske over for Googles bustur

Annonce