Annonce
Fredericia

Efter år med lukkethed: Spildevandsbestyrelse åbner måske døren lidt på klem

Fredericia Spildevand og Energi A/S blev etableret i 2010. Det ejes fuldt og helt af Fredericia Kommune og i spidsen står en bestyrelse, hvor byrådet er repræsenteret med fem medlemmer. Selskabet budgetterer med en indtægt på 130 mio. kroner i 2019, driftsudgifter på 52 mio. kroner og på grund af et stort anlægsprogram et underskud på 35 mio. kroner. Arkivfoto: Michael Svenningsen
I snart to år har Fredericia Dagblad forsøgt at få Fredericia Spildevand og Energi A/S til at give offentligheden adgang til dagsordener og referater fra bestyrelsesarbejdet i selskabet. Døren er åbnet lidt på klem, men i Vejle har borgerne større adgang til åbne sager. Bestyrelsen skal høres.
Annonce

Fredericia: I november 2017 forsøgte Fredericia Dagblad at få adgang til referater fra bestyrelsesarbejdet i det kommunalt ejede Fredericia Spildevand og Energi A/S, og efter afslaget bad Fredericia Dagblad i april 2018 igen om adgang med henvisning til at andre spildevandselskaber - bl.a. Vejle Spildevand - offentliggør dagsordener og referater fra selskabets bestyrelsesmøder.

Men anmodningen er hidtil blevet afvist og senest i forbindelse med den verserende sag om gravearbejdet i Vesterbrogade.

Argumentet fra spildevandselskabet er, at der i bestyrelsesmøderne kan forekomme fortrolige oplysninger, som hverken bestyrelsen eller direktør ifølge selskabsloven har ret til at videregive.

Til gengæld har bestyrelsen, siden Fredericia Dagblad rejste anmodningen i 2018, lagt en ganske kort beskrivelse på selskabets hjemmeside om aktuelle sager. Det er imidlertid ganske kort, og det er ikke muligt at se, hvad bestyrelsen har haft på dagsordenen på møderne.

Spildevand som aktieselskab

Fredericia Spildevand og Energi A/S blev stiftet på den stiftende generalforsamling den 17. december 2009 og trådte i kraft den 1. januar 2010. Selskabet blev stiftet på baggrund af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Selskabet er 100 pct. ejet af Fredericia Kommune og i spidsen står en bestyrelse, der er udpeget af politikere fra Fredericia Byråd samt tre medarbejderrepræsentanter og et forbrugervalgt medlem.

De fem politisk udpegede er formand Lars Ejby Pedersen (S), næstformand Søren Larsen (S), menige medlemmer Lisa Nielsson (S), Kenny Bruun Olsen (V) og Marianne Thomsen (SF).

Forbrugervalgt er Bent Klindt Andersen.

Medarbejderne repræsenteres af Bruno Berndsen, Per Tandrup Dejgaard og Bettina Madsen.

Bestyrelsesarbejdet udløser vederlag på 75.000 kroner til formanden, 50.000 kroner til næstformanden og knap 15.000 kroner til bestyrelsesmedlemmerne.

Landets øvrige kommuner er ligeledes pålagt at udskille spildevand-aktiviteterne i særskilte enheder. Selskaberne er underlagt Lov om offentlighed i forvaltningen.

Indtil videre har Fredericia Spildevand og Energi A/S besluttet kun at lægge små referater af bestyrelsens aktiviteter ud på selskabets hjemmeside. I Vejle har offentligheden adgang til dagsordener og referater på https://www.vejlespildevand.dk/hvem-er-vi/bestyrelse/bestyrelsesmoeder-dagsorden-og-referat.

Annonce

Åbne dagsordner i Vejle

Fredericia Dagblad har opfordret til, at modellen fra Vejle anvendes i Fredericia.

- Jeg kan se, at man i Vejle også har lukkede punkter, men fundet en form, hvor dagsordenerne kan lægges ud. Jeg vil gå videre til bestyrelsen med avisens forslag om en dagsordensform, som ligner Vejles, hvor vi i stedet lukker alle de punkter, hvor der er behov for fortrolighed, lyder det i et skriftligt svar fra Søren Hjortsø Kristensen.

Vejle Spildevand har siden april 2018 lagt en dagsorden og referater ud på selskabets hjemmeside. I sager, som kræver fortrolighed i forhold til selskabsloven, er punkterne lukkede. Praksis blev ændret efter forslag fra Venstres bestyrelsesmedlem i selskabet.

- Det vedtagne forslag går på, at vi fremadrettet kører med åbne dagsordner og referater, der dog i sagens natur vil have lukkede punkter, som man også kender det fra politiske udvalg. Vi forsøger kort sagt at gøre det så åbent som muligt, uden at det går ud over virksomhedens drift eller konkurrencedygtighed, fastslog direktør for Vejle Spildevand Mikael Schultz i forbindelse med beslutningen sidste år.

Samme praksis gælder også i det nordsjællandske vand- og spildevandsselskab Novafos, som dækker ni nordsjællandske kommuner.

Annonce

Selvstændig enhed

Fredericia Spildevand og Energi blev etableret, da kommunerne fik pålæg fra Folketinget om at udskille spildevandsaktiviteterne i selvstændige enheder. Selskabet er et aktieselskab oprettet efter Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

- Fredericia Spildevand er en selvstændig juridisk enhed, men 100 pct. ejet af Fredericia Kommune. Fredericia Spildevand er omfattet af offentlighedsloven, oplyser jurist i Fredericia Kommune Birgitte Simonsen til Fredericia Dagblad.

Fredericia Kommune er ligeledes medejer af det fælleskommunale selskab TVIS, som også offentliggør dagsordener og bestyrelsesreferater på selskabets hjemmeside. Selskabet adskiller sig dog fra spildevandselskabet ved at være et såkaldt paragraf 60-selskab, som er underlagt helt samme regler som en kommune, hvor der er adgang til at følge med i dagsordener og referater.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Alarm 112

Kan du hjælpe?: Muligt vidne til røveri og oplysninger om gerningsmænd efterlyses

CORONAVIRUS

Live: Det er for tidligt at glæde sig over smittetal, mener Mølbak

Fredericia

Har du også fået et uklart svar på coronatest?: Småting kan afgøre, om test er ugyldig

Annonce