Annonce
Fredericia

Eksperter: Sådan bliver de nye, spektakulære broer på volden

Kongens Port i Fredericia i dag. Med kontrolposten Kongens Portvagt. Et hul i volden. Men der var engang en bro over, og det vindende forslag i en netop afgjort arkitektkonkurrence om skarpere optegning af det historiske fæstningsanlæg for millioner af kroner de kommende år opererer med en ny bro. Foto: Martin Ravn

Kommende overgange ved Prangervej og Kongens Port sikrer forbindelse hele vejen rundt på fæstningen. Er en af vinderens kongstanker i arkitektkonkurrence.

Annonce

Fredericia: I det omfang, fredningsmyndighederne og byrådet vil tillade det, ændrer Fredericia Vold udseende de kommende år.

For 32,5 millioner kroner doneret af A.P. Møller Fonden og for yderligere summer skaffet af Fredericia Kommune.

Erik Brandt Dam Arkitekter, København, vandt i sidste måned en stor konkurrence og har fået voldens fornyelse lagt i sine linealer og layout.

Nu skal tegnestuens forslag til en omfattende revitalisering af voldens indretning og en bedre formidling af historien - samt ikke mindst en arkitektonisk opstramning af den 330.000 kvadratmeter store bypark - realiseres de kommende år.

Særligt stål bruges

Det såkaldte cortenstål, der foreslås anvendt til nye broer, sidevægge og spunse på Fredericia Vold, ruster - men kun langsomt - og er vejrbestandigt.Amerikanske US Steel Co. bragte cortenstål på markedet i 1964. Ordet kommer af corrosion resistant high tensile steel.

Når stålet udsættes for regn, sol og vind, dannes der hurtigt et mørkebrunt rustlag, som nedsætter korrosionshastigheden (rusthastigheden) fire til otte gange i forhold til blødt stål.

Kilde: Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi

Sidevægge og overføring af såkaldt cortenstål, der ruster, men kun gør det langsomt. Sådan forestiller arkitekterne sig en ny bro ved Kongens Port. Nærmest et snit i en mørk jordfarve i Fredericia Vold, der vidner om, at det i nyere tid var nødvendigt at skære sig ud af den indre by af transport- og forsyningshensyn. Broen gør det muligt at gå hele vejen rundt på det enorme voldanlæg. Illustration: Team Erik Brandt Dam Arkitekter
Annonce

Sår heles med stål

Som tidligere omtalt i Fredericia Dagblad er to nye broer over hullerne ved Prangervej og Kongens Port ved Nørre Voldgade og Øster Voldgade de mest iøjnefaldende nyskabelser.

Broerne og sidevæggene udføres som snit i volden og laves af såkaldt cortenstål. Det er mørkt og ligner på en måde et glat hug ind i jorden i voldens indre. Broerne er desuden meget moderne - men nærmest nøgne - i deres fremtræden.

- Snit, port og bro anerkender historiens gang, men tydeliggør indgrebene og viser tilbage til den tabte helhed og frem på mulighederne i den kommende udvikling af volden, skriver Erik Brandt Dam Arkitekter.

Beskriver med andre ord, at tiderne gjorde det nødvendigt at anlægge veje til biler ud gennem Fredericia Vold. Alternativt peger arkitekterne på sidevægge og broer af svært egetømmer.

København har det sidste ord

Nu skal det sejrende arkitektfirma forhandle videre om et endeligt projekt med Fredericia Kommune og med A.P. Møller Fonden, som realiseres på 1600-tals fæstningsanlægget de kommende år.Det er det største og bedst bevarede af sin art i Nordeuropa, men blev nedlagt rent militært i de første år af 1900-tallet. Senere fredet og købt af kommunen. I dag et rekreativt område og et fredet fortidsminde.

Derfor er mulighederne for forandringer ikke ubegrænsede. Statens slots- og kulturstyrelse er med i forløbet og har reelt det sidste ord.

På samme måde et hul i volden ved Prangervej. Foto: Martin Ravn
Annonce

Café ved volden

Ved Kongens Port har der tidligere gået en bro over vejen, mens volden blot blev gennembrudt ved Prangervej i 1918 i forbindelse med Sjællandsgades forlængelse.

Ved Kongens Port er der i dag ingen direkte forbindelse fra Kongens Bastion over til Danmarks Bastion, hvor mindesmærket over oberst Lunding fra Udfaldet fra Fredericia 1849 står. Tegnestuen foreslår med broens komme denne bastion ryddet for bevoksning, der hindrer et svimlende syn over Lillebælt.

Ved Prangervej må man ligeledes ned på vejen for at komme fra Slesvigs Bastion til Holstens Bastion - de to mindst besøgte på volden. På Holstens Bastion henligger DSB's mindelund for faldne banearbejdere af samme grund i nærmest daglig glemsel.

I forbindelse med den nye bro ved Kongens Port foreslås det i øvrigt også, at det gule historiske hus, Kongens Portvagt, bliver hjemsted for informationer om Fredericia Vold og for et nyt serveringssted - Portvagtens Have.

Nye ramper

Udover broer opererer det vindende forslag til udvikling af Fredericia Vold også med mange andre nyskabelser.Særligt kan nævnes nye ramper op på volden og mere ensartede mål på stierne på anlægget. Samt en skarpere optegning af voldens fod indadtil. Altså overgangen fra volden til voldgaderne, hvor parkeringsmuligheder forsvinder til fordel for en promenadesti hele vejen rundt.

Også her foreslår arkitekterne bro og vægge i moderne stil. Illustration: Team Erik Brandt Dam Arkitekter
Annonce

Enorm spunse

Det anbefalede cortenstål skal ifølge tegnestuen tillige anvendes som enorme spunse, der nedbankes i siderne på de nyere kørebaner på jorddæmninger, som i dag fører ind gennem volden til centrum ved den gule Danmarks Port og den røde Nørre Port.

Disse stålvægge vil signalere en bro uden dog at være det, påpeger Erik Brandt Dam Arkitekter, der har Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter, Cornelius + Vöge Arkitekter ApS, MOE A/S Rådgivende Ingeniører og Martin Zerlang, professor, som underrådgivere.

Kære naboer: Så hvidtjørn

Mange steder på volden bør træer fældes, og det foreslås at tænke mere overordnet over hvilke træer, der plantes. Sorter og antal.Særligt hvidtjørn, som under krige var et krat, fjenden havde svært ved at trænge igennem, vil arkitekterne gerne se udbredt. De opfordrer desuden voldens naboer til at plante hvidtjørn i deres haver.

Nye skilte, nye borde og bænke, ny belysning og måske mulighed for at sejle i robåde i voldgraven er ligeledes på bordet. Sammen med steder at fiske fra, hvis der udsættes nye bestande.

Nyere jorddæmninger ved Danmarks Port (billedet) og Nørre Port gav biler, cykler og gående bedre muligheder for at komme in og ud af centrum. Foto: Martin Ravn
Ved de to centrale porte foreslår det vindende arkitekthold, at der nedbankes spunse i cortenstål, så jorddæmningerne får præg af broer. Illustration: Team Erik Brandt Dam Arkitekter
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce