Annonce
Fredericia

Ekspropriation til lokalplan: Kommune og ejer har mødtes om betingelserne

Hans Sandager bor på Sønderbygård på Vejlevej 130B. Han ejer jorden langs Vejlevej mellem Tantes Have og Skovkrogen. Arealet har byrådet udlagt til boligområde i lokalplan 343. Hans Sandager har ikke ønsket at sælge arealerne, og mandag blev der derfor afviklet åstedsforretning i sagen, hvor Hans Sandager mødtes med ekspropriationsudvalget. En mulig løsning kan være, at Hans Sandager selv realiserer lokalplanen med udstykning af grunde til åben-lav bebyggelse. Foto: Peter Leth-Larsen
Fredericia Kommunes repræsentanter og ejeren af landbrugsjorden mellem Vejlevej og Fuglsang Skov mødtes mandag for at drøfte en ekspropriation af arealerne, som skal gøre det muligt at realisere lokalplanen for mere tæt-lav bebyggelse i området. Ejeren har de kommende fire uger til at overveje sin stilling til kommunens udspil.

Fredericia: Formand for ekspropriationsudvalget Steen Wrist Ørts (S) var i spidsen for en kommunal delegation og landmåler, da der mandag formiddag var indkaldt til åstedsforretning ved Stoustrup Skovvej. Baggrunden var byrådets ønske om at gennemføre lokalplan 343 for Fuglsang Vest - en lokalplan der skal gøre det muligt at udstykke grunde til ny åben-lav bebyggelse på den eksisterende landbrugsjord.

- Byrådet har vedtaget lokalplanen, og vi skal med åstedsforretningen tage skridt til, at den kan gennemføres. Det er ikke sikkert, at det er os, der skal gøre det, for ejeren har i forbindelse med åstedsforretningen også mulighed for at sige, at han selv ønsker at gennemføre det byudviklingsprojekt, som lokalplanen indeholder, siger Steen Wrist Ørts.

Fredericia Dagblad ville gerne have deltaget i åstedsforretningen, som er et delvist offentligt arrangement. Det foregår imidlertid på anden mands jord, så derfor er det altid op til ejeren eller ejerne at afgøre, hvorvidt mødet skal være offentligt. Det ønskede ejeren Hans Sandager ikke i dette tilfælde.

- Derfor kan jeg ikke sige meget andet end, at vi gennemførte åstedsforretningen som planlagt, siger Steen Wrist Ørts.

Annonce

Åstedsforretning

Når kommunen ønsker at anlægge en vej, en sti, et boligområde eller et erhvervsområde giver byrådet bemyndigelse til at afvikle en såkaldt åstedsforretning.

Ekspropriationsudvalget repræsenterer kommunen. Udvalget består af en byrådspolitiker, en administrativ medarbejder, en sagkyndig samt en landinspektør.

Åstedsforretningen afvikles i marken, for at forklare ejeren eller ejerne, hvilken betydning ekspropriationen vil få for ejendommen.

Kommunen vil nogle dage forud for åstedsforretningen have afmærket projektet med træpæle.

Ejeren og andre kan ved åstedsforretningen komme med bemærkninger til projektet og foreslå ændringer samt fremføre synspunkter, som kan have betydning for erstatningsberegningen.

Bemærkninger, synspunkter mv. kan også sendes til kommunen indenfor en frist på fire uger fra åstedsforretningen.

Kommunen udbetaler erstatning for de arealer, der eksproprieres. Det meddeles ved en forligsforretning.

Her kan ejeren enten tiltræde tilbuddet eller få mulighed for at overveje tilbuddet nærmere.

Tilbuddet afgives under forbehold af, at byrådet godkender de tilbudte erstatninger og træffer ekspropriationsbeslutning.

Ekspropriationserstatning betragtes som skattefri indkomst, mens der skal betales skat af salg af landbrugsjord.

Hvis tilbudet ikke kan godkendes, så indbringer kommunen erstatningsspørgsmålet for taksationskommissionen.

Erstatningsspørgsmålet kan yderligere blive vurderet af overtaksationskommissionen, hvis én af parterne ikke kan acceptere taksationskommissionens kendelse.

Kommunen betaler taksations- og overtaksationskommissions omkostninger.

Hvis heller ikke den afgørelse kan accepteres, så kan der rejses en sag ved domstolene.

Afventer svar

Hans Sandager har tidligere i Fredericia Dagblad forklaret, at han ikke har haft et ønske om at sælge sin jord, men arealerne har i årevis indgået som del af kommuneplanen for områder, hvor der kunne ske byudvikling.

- Byrådet har nu vedtaget den lokalplan, som handler om det område, der er udlagt i kommuneplanen til boliger. Der har været forhandlinger med ejeren, men da de ikke har ført til noget, så gennemfører vi åstedsforretningen. Men det betyder ikke, at det behøves at ende med ekspropriation. Hvis ejeren vil overtage projektet og gennemføre det, så er det fuldt ud hans ret, understreger Steen Wrist Ørts.

Han ønsker ikke at kommentere på, om det var en mulighed, der blev drøftet nærmere under den lukkede åstedsforretning.

- Ejeren har fire uger til at vende tilbage til kommunen med svar på, hvad der videre skal ske, siger Steen Wrist Ørts.

Hvis kommunen eksproprierer sker det ud fra markedspriser og vurdering. Hvis ejeren ikke er tilfreds med prisen, kan der klages til taksationskommissionen, videre til overtaksationsnævnet og slutteligt til domstolene.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

I stedet for en ny bro skal der anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro

Læserbrev: Det er helt forkerte betragtninger, der ligger til grund, når der lægges op til en ny Ny Lillebæltsbro og dermed til yderligere at lægge beslag på naturværdier til fordel for gigantiske bro- og vejprojekter på bekostning af reel livskvalitet. Hvor bliver klimaudfordringerne af i denne debat? Der går desværre fortsat alt for megen monumentalisme og "se-mig-her-projekter" i politikerne: "Se JEG har været. De bygger et monument for mig". Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der i stedet sættes fokus på kvalitet frem for kvantitet - livskvalitet frem for vækst. Og det ud fra den simple betragtning, at det er vi nødt til, hvis menneskeheden skal overleve blot et par generationer endnu. "Det er", med Steen Hildebrandts ord (professor emeritus og adjungeret professor, red.), "ikke længere nok med en retningsændring. Det er nødvendigt med en total reorganisering af det samfund, den vestlige verden har indrettet sig på." Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der tænkes mere i mindre, simplere og nærværende projekter. Vi bliver nødt til at skære ned på vores forbrug, slagte den hellige ko "vækst", fjerne pseudoarbejde, nedsætte arbejdstiden og fordele arbejdet på alle ressourcekompetencer som et skridt i en ny retning og tankegang. Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der som led i en ny strategi i stedet for overvejelser om en ny broforbindelse anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro, vel vidende at den ikke væsentligt vil kunne aflaste fremtidens forventede trafikstigning. Det skal den heller ikke: Den trafikstigning skal vi helt undgå at skabe. Giv dig tid. Brug din cykel, gå, benyt toget og nyd samvær med nye mennesker og vær med til at højne fysisk og psykisk folkesundhed.

112

Politiet har sikret overvågning efter røveri i lokal brugs: - Vi vil gerne høre fra borgerne

Annonce