Annonce
Fredericia

Endelig afklaring tre år efter tankkollaps: Dan Gødning betaler del af midterrabat

Mirakuløst kom ingen til skade, da den kæmpestore gødningstank kollapsede den 3. februar 2016 om aftenen. Efterforskningen viste, at tanken var overfyldt og der var svage svejsninger, men selskabet kunne ikke stilles strafferetligt til ansvar. Strandvejen og midterrabatten fik skader, og det er vurderet, at genopretningen koster knap 700.000 kroner. Dan Gødning A/S har tilbudt at betale 450.000 kroner til genopretningen af midterrabatten og kantsten, men det sker som ren kulance og uden om selskabets forsikringsselskab. Arkivfoto: Mads Hansen

Det er lykkedes Fredericia Kommunes jurister at få Dan Gødning til at betale 450.000 kroner af de knap 700.000 kroner, det koster at genoprette midterrabatten på Strandvejen efter en tank kollapsede ud over vejen i februar 2016. Byrådet har godkendt forliget, men Enhedslisten sagde nej.

Annonce

Fredericia: Dan Gødning A/S betaler Fredericia Kommune 450.000 kroner til erstatning for ødelagt cykelsti, vejbane og midterrabat i forbindelse med storbranden 3. februar 2016. Et flertal uden om Enhedslisten godkendte på det lukkede byrådsmødet forligstilbuddet.

Erstatningen er ikke udtryk for, at Dan Gødning anerkender, at det er deres ansvar, at der skete ødelæggelser, men skal ses som ren kulance, fremgår det af forligsteksten, som Fredericia Dagblad har fået aktindsigt i.

Enhedslistens Cecilie Roed Schultz afviste at godkende forliget, men var omvendt ikke indstillet på at lade sagen ende ved domstolene.

- Men jeg synes, at det er værd at sende et signal om, at det ikke er rimeligt, at Dan Gødning kun betaler en del af de udgifter, vi er blevet påført. Den regning ender hos skatteyderne, og det er ikke fair, mener hun.

Fredericia Kommune havde oprindeligt krævet knap 700.000 kroner til dækning af skaderne. Dan Gødning spillede ud med at ville betale 200.000 kroner, men det er lykkedes at få beløbet til at ende på 450.000 kroner.

- Det vurderes at være udelukket at få dem til at rykke sig yderligere, lyder det i indstillingen.

Forlig med betingelser

Dan Gødning A/S har tilbudt et forlig, hvor selskabet betaler 450.000 kroner til dækning af skader på Strandvejen.100.000 kroner til cykelsti, 150.000 kroner til helleanlægget og 200.000 kroner til oprensning.

Forligstilbuddet er imidlertid betinget af:

Betaling sker pr. kulance og uden anerkendelse af nogen form for ansvar eller pligt til at betale og således uden præjudice for andre krav.

Betaling sker direkte fra Dan Gødning og uden involvering af Dan Gødnings ansvarsforsikringsselskab.

Betaling sker under forudsætning af iagttagelse af videst mulige tavshed.

Fredericia Kommune skal senest 10. marts meddele om man kan acceptere forligstilbuddet.

Annonce

Ønske om samlet aftale

Trods udsigten til en regning til skatteyderne er Cecilie Roed Schultz tilfreds med, at der nu endelig kan ske en udbedring af midterrabatten i Strandvejen.

- Det har ligget som et åbent sår i over tre år, og jeg forstår ikke, at man ikke langt tidligere fra virksomhedens side har valgt at få sluttet den sag, men set i forhold til alle de andre ting, der skete i forbindelse med sagen, så er det selvfølgelig småting, siger Cecilie Roed Schultz med tanke på de store mængder kvælstof, som endte dels i jorden, dels i Lillebælt.

Selve forureningssagen er imidlertid undtaget den aktuelle forligssag. Der er tale om de skader, der er sket på Strandvejen, samt udgifter til oprensning, og som Dan Gødning A/S nu betaler for uden om selskabets forsikringsselskab.

Forliget med Fredericia Kommune følger forlig med Trekantområdets Brandvæsen og Middelfart Kommune. Dan Gødning A/S har ønsket at opnå en samlet aftale for de tre involverede offentlige myndigheder.

Annonce

Ramme til forlig

Det har ikke været muligt at få oplyst hvor stort beløb Dan Gødning A/S tilbyder Trekantområdets Brandvæsen i forlig. Beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen er på ferie, men formand for beredskabskommissionen Ib Kristensen, borgmester i Billund Kommune, konstaterer, at politikerne har udstukket en ramme, som direktøren kan forhandle ud fra.

- Jeg har ikke fået en endelig tilbagemelding, men vi har givet direktøren beføjelse til at få en aftale på plads, siger Ib Kristensen.

Trekantområdets Brandvæsen har tidligere oplyst, at man har rejst et krav på 2,7 mio. kroner for ødelagt udstyr.

Også Middelfart Kommune har modtaget et forligstilbud. Det fremgår endnu ikke hvor stort.

Annonce

Midterrabat og kantsten

Byrådet har valgt at følge indstillingen fra kommunens jurister om at acceptere betingelserne, som selskabet har stillet. Forureningssagen er som nævnt trukket ud af forligssagen, da det endnu er uvist, om der skal stilles krav i forbindelse med den sag.

Udgifter til en del af de skader, der har været i forbindelse med Dan Gødnings uheld er allerede blevet finansieret i forbindelse med etablering af supercykelstien. Der mangler stadig at få udbedret midterrabatten samt nogle kantsten.

Forligstilbuddet er betinget af en række forbehold omkring betalingen, som byrådet efter råd fra embedsmændene har valgt at acceptere. Hvis forliget ikke blev godkendt ville det udløse en retssag, som dels ville trække ud, dels ville koste et sted mellem 200.000 - 300.000 kroner i advokatomkostninger, hvor kun en mindre del vil blive dækket, hvis Fredericia Kommune skulle få fuldt ud medhold.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark For abonnenter

Kampagne bakker op om Baltic Pipe-aktivister: - Det er glædeligt, at nogen råber op

Annonce