Annonce
Erhverv

Energibestyrelser koster forbrugerne dyrt

Steen Dahlstrøm modtog knap 200.000 kr. i formandsvederlag de seneste syv år som formand for daværende Trefor og siden Ewii A/S. Oven i det fik han i gennemsnit 175.000 kr. årligt i diæter. Repræsentantskabet valgte at formandshonoraret delvist skulle afspejle den indsats formanden ydede, lyder begrundelsen i dag fra konstitueret direktør Jens Chr. Sørensen og nuværende formand Jørn Limann. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Bestyrelsesformænd har fået bevilget større og større vederlag i energiselskaber. I Ewii blev vederlag suppleret med diæter for at nå i mål. Nu holdes vederlaget i ro frem til næste valg.

Honorarer: Vederlagene til formænd og bestyrelser i energiselskaberne er steget markant de seneste år. Det viser regnskabstallene hos de store forsyningsselskaber Ewii A/S, SE Energi og Dong Energy.

Det gav dønninger, da det i august kom frem, at formandshonoraret hos Ewii rummede diæter for knap 200.000 kr. Mødediæterne er på 3000 kr. så det svarede til godt og vel et møde om ugen mellem bestyrelsesformanden og direktionen.

Det skete på bagkant af, at repræsentantskabet i 2010 sagde nej til at hæve formandsvederlaget med 200.000 kr.

Annonce

Formænd af forskellig karat

Formandshonorar for daværende formand for Ewii A/S har de seneste fem år været i gennemsnit 345.000 kr. 2012: 357.793 kr.

2013: 305.579 kr.

2014: 299.266 kr.

2015: 397.280 kr.

2016: 369.658 kr.

Grundbeløbet er knap 200.000. Resten af honoraret udgøres af diæter.

Dong Energy:

Bestyrelsens formand DKK 960.000

Bestyrelsens næstformand DKK 640.000

Bestyrelsens øvrige medlemmer DKK 320.000

Formand for vederlagskomitéen DKK 128.000

Øvrige medlemmer af vederlagskomitéen DKK 80.000

Formand for revisions- og risikokomitéen DKK 192.000

Øvrige medlemmer af revisions- og risikokomitéen DKK 96.000

SE Energi:

Vederlag til bestyrelsen i 2016 er 4.369.000 kr. og i 2015 er det 2.851.000 kr.

SEAS/NVE:

Vederlag til bestyrelse, formand og direktion udgjorde i 2016 9,5 mio. kr. og i 2015 8,1 mio. kr.

Vederlag holdt fast

Den store udbetaling af diæter var dermed en direkte konsekvens af repræsentantskabets afvisning af det forhøjede vederlag.

- Man valgte, at der skulle være en lavere fast betaling og så en lidt højere betaling pr. møde. Der skulle med andre ord arbejdes for honoraret, forklarer konstitueret direktør for Ewii A/S Jens Chr. Sørensen.

Den praksis bliver fastholdt indtil videre.

- Vi har ikke diskuteret vederlagene endnu, men de nuværende passer meget godt til markedsniveauet, siger Jørn Limann, der også mener, at det er fornuftigt, at man indlagde betingelsen om, at der skulle arbejdes for formandslønnen.

Bestyrelses og formandslønninger bliver først taget op igen senere, så niveauet er kendt ved opstillingen af nye kandidater til efteråret næste år.

Steg 96 pct.

Ewii A/S har åbenhed om formandsvederlaget, og det samme har selskabets store kollega i forsyningsmarkedet Dong Energy nu Ørsted. Her betød børsnoteringen af selskabet markante stigninger til både formandsløn og bestyrelseslønninger.

Fra 2015 til 2016 steg honoraret fra 500.000 til 960.000. En stigning på 96 pct. Honoraret på en halv mio. kr. var til det tidspunkt ikke blevet reguleret siden 2008. Formand Thomas Thune Andersen fastslog på selskabets seneste generalforsamling, at niveauet er passende og fastholdes i 2017.

Hemmelige honorarer

Hos Ewii A/S nærmeste konkurrent Syd Energi er det ikke muligt at få oplyst, hvilket honorar formanden for selskabet modtager.

Det fremgår af SE's årsrapport for 2016 fremgår, at vederlagene til bestyrelsen i 2016 er på 4.369.000 kr. imod 2.851.000 kr. i 2015.

- Kan det lade sig gøre at få oplyst formandshonoratets størrelse og udvikling de seneste fem år?

- Nej vi opgiver bestyrelsens honorar samlet, oplyser selskabets kommunikationsafdeling på vegne af adm. direktør Niels Duedahl.

Årsagen er ifølge selskabet, at SU i 2016 fusionerede med selskabet Nyfors og derfor er der nu er en udvidet fusionsbestyrelse.

Bestyrelsens størrelse varierer fra 14 til 26 medlemmer, men hvorvidt det er formandshonoraret, der er vokset markant eller bestyrelseslønninger eller diæter, der er steget henstår i det uvisse.

Heller ikke hos Energi Fyn eller det sjællandske energiselskab SEAS A/S er det muligt at få udskilt formandshonorarerne fra de samlede bestyrelsesudgifter.

Selskaberne henviser til årsregnskabsloven som giver mulighed for at samle formandshonorar, vederlag til repræsentantskabsmedlemmer, direktionsløn under et.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce