Annonce
Fredericia

Erritsø Bæk forurenet med gødning efter brand: Døde dyr og småfisk fundet i vandet

500 store sække med tørret fiskeolie stod inde i den lagerhal på Bundgårdsvej, hvor der i slutningen af maj var brand. Slukningsvandet, der indeholdt kvælstof, løb i et regnvandsbassin og videre til Erritsø Bæk. Bækken blev forurenet, og der er ikke meget liv tilbage. Forventningen er dog, at miljøtilstanden vender tilbage til den tidligere i løbet af det næste år. Arkivfoto: Klaus Madsen
Det brandslukningsvand, der drev mod Erritsø Bæk i forbindelse med branden på Bundgårdsvej den 24. maj, har forurenet bækken. Forventningen er, at vandløbet genvinder dets tidligere miljøtilstand.
Annonce

Fredericia: Natten til den 24. maj måtte TrekantBrand bruge omkring ni timer på at få slukket en brand på adressen Bundgårdsvej 32C, der startede i en båd, der lå op ad en rundbuehal. I hallen stod tørret fiskeolie, der blandt andet også indeholdt urea og kvælstof, opbevaret.

Brandslukningsvandet indeholdt i sagens natur derfor både fiskeolie og gødning, og det løb videre via et regnvandsafløb til regnvandsbassinet, der ligger ved Erritsø Bæk.

Efterfølgende er det blevet konstateret, at bækken blev forurenet. Det oplyser leder af natur og miljø i Fredericia Kommune, Inger Pabst, i et skriftligt svar til Fredericia Dagblad.

- Der er sket en forurening af tilløbet til Erritsø Bæk og der er også kommet noget ud i selve Erritsø Bæk. Tilløbet til Erritsø Bæk er i sagens natur hårdest ramt, og idet der er fortaget oprensning af forurenet sediment, er der på nuværende tidspunkt ikke meget liv tilbage.

Der hvor tilløbet til bækken møder selve Erritsø Bæk og 1200 meter ned mod havet, er der blevet observeret døde smådyr og fisk.

Annonce

Forurenet vand på hjul

Under selve brandslukningsarbejdet, blev et spjæld ved afløbet fra regnvandsbassinet lukket af Fredericia Spildevand. Dette blev gjort, for at undgå, at vandet med gødning og fiskeolie løb videre ud i Erritsø Bæk. Efterfølgende viste det sig, at det spjæld ikke havde været helt tæt. Derfor var der alligevel løbet forurenet vand ud i bækken.

- For at hindre, at der løb mere ud i bækken, skulle der fortages en oprensning ved ejendommen, i kloakafløbet fra ejendommen, i regnvandsbassinet og den strækning af tilløbet til Erritsø Bæk, der var forurenet, forklarer Inger Pabst.

Til at starte med, forsøgte Fredericia Spildevand at pumpe vandet fra regnvandsbassinet til renseanlægget, via kloaksystemet.


Tilløbet til Erritsø Bæk er i sagens natur hårdest ramt, og idet der er fortaget oprensning af forurenet sediment, er der på nuværende tidspunkt ikke meget liv tilbage.

Inger Pabst, leder af natur og miljø, Fredericia Kommune


Men på grund af den kraftige forurening, kunne anlægget ikke håndtere vandet direkte. Derfor skulle vandet transporteres med tankbiler ned til renseanlægget, hvor det så blev fyldt i en buffertank.

- Herfra kunne det forurenede vand ledes til renseanlægget med en hastighed, hvor renseanlægget kunne følge med til at rense vandet, skriver Inger Pabst.

Annonce

500 meter oprenset

Efterfølgende blev der fjernet sediment – som er bunden af bækken eller tilløbet – for at sikre, at nyt regnvand ikke blev forurenet med gødningen, der var i det forurenede sediment.

De store udfordringer i forbindelse med forureningsarbejdet har, ifølge lederen af miljø og natur i Fredericia Kommune været, at få tømt regnvandsbassinet, ”da der løbende løb vand til bassinet via dræn og tilløb”.

Oprensningen var færdig i løbet af en uge, og selvom der altså skete en forurening af bækken i forbindelse med brandslukningen af rundbuehallen på Bundgårdsvej, forventer natur og miljø i Fredericia Kommune, at ”vandløbet i løbet af det næste år vil opnå den samme miljøtilstand som tidligere”.

Regnvandsafløbet fra adressen på Bundgårdsvej er spulet og vandet derfra er kørt til renseanlægget. Derudover er regnvandsbassinet og en delstrækning på cirka en halv kilometer af tilløbet til Erritsø Bæk blevet renset op.

- Dermed er det sikret, at der ikke på ny tilføres forurenet vand til regnvandsbassin og Erritsø Bæk, lyder det fra Inger Pabst.

Det er det stykke, hvor tilløbet møder selve bækken og cirka 1200 meter ud mod højre, at der er konstateret døde fisk og smådyr efter forureningen, der skete i forbindelse med slukningen af en brand på Bundgårdsvej. Kort: Fredericia Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Debat: Yemen - et enkelt valg

Fredericia

Bøvl med rundspørge om kommunal rengøring: Uklar kommunikation dumper Fredericia i stort tjek

Fredericia

Frivillige søger videre efter Jørgen: Helikopter sættes ind i eftersøgning

Fredericia

Se video fra Østerstrand: Borgmester fortæller om den lokale corona-situation

Annonce