Annonce
Fredericia

Ewii: 240 millioner til at sikre strøm til industri og vand til fynboer

Der er gang i Danmark C, og derfor investerer Ewii i116 millioner kroner i at udvide forsyningsnettet i Taulov. Arkivfoto

To nye 60 kV-stationer i Danmark C i Taulov og en ny vandforsyning til Middelfart står på investeringslisten i 2018 hos Trefor-selskaberne i Ewii.

Trekantområdet: Stigende aktiviteter i Danmark C i Taulov betyder, at Trefor El-net budgetterer med at investere 116 mio. kr. i at opføre to nye 60 kV-stationer i Danmark C i 2018.

- Man kunne tro, at vi var færdig med at udbygge den infrastruktur, men øget aktivitet i industrien stiller nye krav, som vi skal kunne leve op till, sagde konst. direktør i Ewii, Jens Chr. Sørensen, under fremlæggelsen af næste års budgetter for Trefor El-net, Trefor Vand og Trefor Varme.

I Trefor Vand er der budgetteret med 124 mio. kr. til blandt andet sikring af vandforsyningen i Middelfart.

- Vi skal vurdere, om vi skal lave en ekstra vandledning fra Jylland til Fyn, eller vi kan finde nye vandforsyninger ved Middelfart, sagde Jens Chr. Sørensen.

Middelfarts vandforsyning er presset af, at man har været nødt til at lukke et vandværk i Staurby.

Annonce

Priser holdes i ro

I 2018 vil det koste en husstand 590 kr. i nettarif til Trefor. Prisen er beregnet på et forbrug på 4000 kwh om året.Husstanden skal betale 1780 kr for at kunne åbne for vandhanen. Det er en fastfrysning af den nuværende pris på 6 kr. per kubikmeter.

Også varmeprisen holdes på 2017-niveau eller lavere. Som priserne ligger nu, vil en gennemsnitshusstand skulle betale godt 10.000 kr. for at få varme fra Trefor.

I budgettet er også lagt investeringer, som samlet beløber sig til 290 mio. kr. i 2018. Det er 18 mio. kr. mere end i 2017.

Priser i ro

Forbrugerne kan i 2018 se frem til regninger på vand, lys og varme på samme niveau som i dag. Priserne hos Ewiis forsyningsselskaber holdes i ro.

- Vi vælger igen i 2018 at tilbageføre 73 mio. kr. til el-kunderne, så vi kan fastholde landets laveste nettarif. Hvis vi pålagde samme tarif som vores naboselskab i Sydjylland SE, så skulle vores kunder betale 250 mio. kr. mere, end de gør i dag, sagde Jens Chr. Sørensen.

At Trefors kunder får den rabat, mente John Folmer Thomsen fra Kolding burde markeres tydeligere.

- Hvis jeg spurgte ti af mine bekendte, om de vidste, at vi giver den rabat, så tror jeg ikke, en eneste ville vide det. Det er da ærgerligt, sagde han.

Annonce
Forsiden netop nu
112

Brand i skorsten: Ejer slukkede fyret

Læserbrev

Et kup i Sanddal

Læserbrev: Selv om der efterhånden er gået en rum tid, er der stadig mange beboere i Sanddal, der ikke kan glemme, hvad der skete på den ordinære generalforsamling i Sanddal Haveforening af 1930 tilbage i slutningen af marts. Her blev de vidne til ikke mindre end et regulært kup. Haveforeningen tager sig af pleje og vedligeholdelse af stier, skrænt og strandareal. De 52 medlemmer er fordelt på Carl Roses Vej, Kampmannsvej, Sauersvej, Sanddalvej, Fredericiavej og den lille Sanddal Strandsti. Nogle få beboere på strandstien har i flere år forsøgt at få lov at fælde træer på fællesarealet, fordi de generede deres havudsigt. Hver gang er forslaget blevet nedstemt på generalforsamlingen. Et af husene fældede for tre år siden et par træer i den tro, at de stod på deres areal. De gjorde de ikke. Sagen endte i retten, og grundejeren måtte betale en erstatning til foreningen på ca. 100.000 kr. Andre træer på fællesarealet er der blevet hamret søm i, ligesom tre træer med en motorsav fik skåret en ring rundt om barken for at få dem til at visne. Godt tre uger før generalforsamlingen i marts blev dagsorden udsendt, og heraf fremgik det, at der ikke var indkommet forslag. Ingen tænkte nærmere over, at vedtægterne tillader, at forslag først kan indsendes kun otte dage før. Den mulighed udnyttede et par af beboerne på Sanddal Strandsti. De udarbejdede et forslag om at fjerne de sidste træer på skråningen, og det blev personligt lagt i formandens postkasse præcis otte dage før. Formanden nåede kun at alarmere et par medlemmer. I forvejen har generalforsamlinger aldrig været noget tilløbsstykke i foreningen, så kun en snes medlemmer mødte op i Erritsø Hallen. Dirigenten indledte mødet med at fortælle, at der efter udsendelsen af dagsorden lovligt var indkommet et forslag om træfældning. Medlemmerne skulle altså stemme om et forslag, som de ikke havde set på skrift. Normalt ville forslaget blive nedstemt, som det var sket så ofte før. Magtforholdet var da 15 mod 4 i træernes favør. Men ved afstemningen chokerede forslagsstilleren forsamlingen, da han lagde ikke færre end 18 fuldmagter på bordet. Fuldmagterne var blevet indhentet i dagene før hos medlemmer, der var ligeglade eller var tilhænger af træfældning. Forslagsstilleren forsvarede sig med, at der i vedtægterne intet står om fuldmagter, og når det ikke er ulovligt, må det altså være lovligt! Dermed var kuppet en realitet. Forslaget blev vedtaget med 22 mod 15 stemmer. Et par medlemmer forlod generalforsamlingen i vrede – og efterfølgende nedlagde alle fem bestyrelsesmedlemmer deres poster. Der blev valgt en ny bestyrelse med beboere fra forslags-gruppen. Til ny formand blev valgt advokat Mads Thejl Hansen, der også er kendt som klummeskribent i Fredericia Dagblad. Kuppet blev ført ud i livet allerede næste morgen, hvor anlægsgartnerfirmaet Tefax mødte frem med motorsave. Nogle få dage efter generalforsamlingen indsendte en beboer et læserbrev til Fredericia Dagblad om, hvad der var sket, men læserbrevet kom af uransagelige grunde aldrig i avisen. Jeg blev i sommer bekendt med sagen under et middagsselskab i Sanddal. Jeg og flere medlemmer fra den afgående bestyrelse, har i flere måneder forsøgt at få avisen til at skrive om denne helt usædvanlige historie. Men det er ikke lykkedes.

Fredericia

Borgere får besked om skift af privat hjemmehjælp: Men kommunen afventer endelig underskrift

Annonce