Annonce
Middelfart

Få overblikket: Støjsag og planlovgivning trækker Sixtus' byggesag i langdrag

Støjpåbuddet pålægger også hotellet, at gæsterne i mindre grad må færdes på den øverste terrasse om aftenen og om natten.  Foto: Peter Leth-Larsen
Kommunen starter sagen på ny for at sikre sig mod klagesag i Planklagenævnet.
Annonce

Sinatur-kæden henvendte sig til Middelfart Kommune i 2015 med henblik på at få sin ønskede udvidelse lokalplangodkendt.

Økonomiudvalget godkendte den 26. september 2016 første gang at igangsætte planlægningen for Hotel Sixtus' udvidelse. Da Hotel Sixtus ligger inden for et område, der i kommuneplanen er udlagt til boligområde, blev der som det første indkaldt til idéer og forslag forud for ændring af kommuneplanrammen jævnfør Planlovens § 23c.

Indkaldelsen af idéer og forslag skete i perioden den 2.- 17. november 2016 og blev foretaget i forhold til Kommuneplan 2013. Den er senere blevet afløst af Kommuneplan 2017.

Annonce

Stoppede op på grund af støjklager

Planarbejdet blev imidlertid stillet i bero, inden der forelå et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg til politisk stillingtagen på grund af støjklager fra blandt andet nærmeste nabo på Teglgårdsvej 83 og beboerforeningen Teglgårds Venner.

Og Middelfart Kommune varslede i maj 2019 et påbud om støjdæmpning blandt andet i form af en 14 meter støjskærm ind mod nærmeste nabo.

Hotel Sixtus har i 2019 opfyldt deres påbud for at reducere støjen.

Annonce

Genoptaget dette forår

I foråret 2020 er plansagen for udvidelse af Hotel Sixtus derfor genoptaget.

- Det er nu 3,5 år siden, sagen blev forelagt Økonomiudvalget første gang. Da indkaldelsen af ideer og forslag samtidig blev foretaget efter den forrige kommuneplan, har forvaltningen vurderet, at der vil være behov for en ny beslutning om igangsætning af planlægningen, ligesom der bør indkaldes ideer og forslag på ny, jf. planlovens § 23c, forklarer Kirsten Brrun Plougmand fra kommunens tekniske forvaltning.

Derfor blev sagen forelagt Økonomiudvalget den 25. juni 2020, hvor politikerne besluttede at igangsætte planarbejdet og indkalde idéer og forslag på ny.

- Spørgsmålet om behovet for fornyet indkaldelse af ideer og forslag eller ej vil være et spørgsmål, der vil kunne påklages til Planklagenævnet. Såfremt Planklagenævnet i en eventuel klagesag træffer afgørelse om, at der skal indkaldes idéer og forslag jævnfør planlovens § 23c, og vi ikke har gjort det, vil det som udgangspunkt betyde, at planerne vil blive erklæret ugyldige og hele processen skal gå om, fortæller Kirsten Bruun Plougmand.

I henhold til tidsplanen - som der arbejdes efter nu, hvor der på ny indkaldes ideer og forslag - forventer Kirsten Bruun Plougmand, at et forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg kan forelægges til politisk behandling i november eller december 2020, hvorefter forslagene kan sendes i otte ugers offentlig høring. Alt andet lige, kan der så ske endelig vedtagelse i Byrådet af planerne til april 2021.

Annonce

Tidsplan uden klager

En vedtagelse til april forudsætter dog, at der i høringsfaserne ikke indkommer bemærkninger, som kræver yderligere sagsbehandling eller får politikerne i Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget eller Byrådet til at tage nye skridt.

Såfremt sagen ikke var blevet forelagt Økonomiudvalget på ny, og der heller ikke var blevet indkaldt idéer og forslag igen, ville processen alene være forkortet med en måned. Det vil sige, at planerne, alt andet lige, ville kunne være blevet vedtaget endeligt af Byrådet marts 2021, oplyser Kirsten Bruun Plougmand.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Debat: Messerschmidts kristendom

Fredericia For abonnenter

Derfor bliver Fredericia Teater et spillested: En sikker trumf i en usikker tid

Annonce