Annonce
Fredericia

FC Fredericia og FHK ligestilles i markedsføringsaftaler: Stribe krav til klubberne udgår

FC Fredericia og FHK skal fremover leve op til samme aftale med kommunen om at give byen reklameværdi for 750.000 kroner. Arkivfoto: Michael Svenningsen
En tidligere fyldig aftale med de professionelle sportsklubber om støtte på 750.000 kroner bliver nu afløst af en langt løsere. Krav om evaluering, samarbejde med Fredericia Eliteidræt med mere var allerede fjernet fra aftale med FHK - nu bliver det også fjernet fra FC Fredericia.
Annonce

Fredericia: Der stilles i realiteten fremover kun et krav til de professionelle klubber i Fredericia for at de årligt modtager hver 750.000 kroner i sportsmarkedsføringsbidrag. Udover at klubberne skal garantere, at der ikke udbetales udbytte til aktionærer eller sker anden udlodning, skal de være levende reklamesøjler for byen.

Den aftale gælder i dag for Fredericia Håndboldklub (FHK) og vil fremover også gælde fodboldklubben FC Fredericia, hvis politikerne i økonomiudvalget følger indstilling fra forvaltningen.

- I de seneste år har aftalerne været håndteret lidt forskelligt, og der er nu et behov for, at aftalerne ensrettes, og der sker en entydig organisatorisk placering af ansvaret for aftalerne, lyder det i sagsbeskrivelsen fra forvaltningen.


I de seneste år har aftalerne været håndteret lidt forskelligt, og der er nu et behov for, at aftalerne ensrettes, og der sker en entydig organisatorisk placering af ansvaret for aftalerne.

Sagsbeskrivelsen til politikerne i ØK


Annonce

Væk fra kultur- og idrætsområdet

I de senere år har udarbejdelsen af aftalerne været forankret under Kultur og Idræt, men oplægget er, at aftalerne fremover skal placeres i økonomiafdelingen. Begrundelsen er, at de 1,5 mio. støttekroner er en del af økonomiudvalgets brandingsbudget for Danmark C.

- Økonomi og Personale vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at der er enslydende aftaler med begge klubber, og at der sikres en entydig organisatorisk forankring af aftalerne, således, at budget og ansvar for aftalerne fra og med 2021 placeres i Økonomi og Personale, Fællessekretariatet, lyder indstillingen.

I praksis betyder det, at FC Fredericia fremover kan se frem til en aftale, der er langt mindre restriktiv end den nuværende.

Annonce

FC klar til ny aftale

I dag omfatter aftalen med FC Fredericia 14 punkter, som blandt andet sikrer, at kommunens værdi af pengeoverførslen bliver evalueret. Det har FC Fredericia levet op til hvert år, mens der ikke foreligger skriftlige evalueringer af samarbejdet med FHK.

- Jeg har ikke set den nye aftale, men vi er klar til at drøfte de aftaler, kommunen stiller op. Vi har haft en ukompliceret samarbejde om det med kommunen, og vi har lavet evalueringer sammen med forvaltningen. Hvis politikerne ønsker, at vi skal have en ny aftale og forhandle aftalerne med andre end i dag, så gør vi det, siger direktør for FC Fredericia Stig Pedersen.

Juraprofessor Karsten Naundrup Olesen har for Fredericia Dagblad vurderet de forskellige markedsføringsaftaler og undret sig over forskelligheden. Han beskrev således aftalen med FHK som løs. Han pointerede, at aftalen med professionel idræt er i orden, hvis kommunens kan dokumentere, at de får værdi for de penge, de støtter med.

Både borgmester Jacob Bjerregaard og Venstres næstformand i kultur- og idrætsudvalget Christian Jørgensen har slået fast, at kommunen efter deres vurdering får fuld valuta for bidraget.

Aftalen med FHK

Fredericia Kommune betaler i 2020 et kontant sportsmarkedsføringsbidrag til klubben på 750.000 kr. ekskl. moms.

Klubben skal bidrage med engagement og sikre en synlig og væsentlig eksponering af Fredericia Kommune på tøj, i hal, i elektroniske og trykte medier mv. på et niveau, som det udbetalte sportsmarkedsføringsbidrag berettiger til i f.t. andre sponsorer.

Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden (2020). Dansk rets almindelige misligeholdelsesregler er gældende.

Klubben skal i hele aftaleperioden opretholde en bestemmelse i vedtægten, der sikrer, at der ikke kan udbetales overskud eller udloddes udbytte af nogen art til investorer i klubben jf. i det hele princippet i Lov om eliteidræt § 7.

Nærværende aftale skal ophæves, opsiges eller ændres ensidigt af Fredericia Kommune, såfremt der fra tilsyns- eller konkurrencemyndigheder m.v. træffes afgørelse herom.

Ophævelse, opsigelse eller ændringer i aftalen kan alene ske i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde en afgørelse og medfører ingen misligeholdelsesbeføjelser for klubben.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Live: Partier afviser regeringens forslag om øget brug af mundbind

Annonce