Annonce
Erhverv

Var for aggressiv: Finanstilsyn har løftet pegefingeren over for sparekasse

Der strømmer garanter til, når Middelfart Sparekasse indbyder til de årlige garantmøder med spisning og underholdning, som her i 2017 i Fredericia Idrætscenter. Onsdag aften blev årets sidste garantmøde afviklet i Vejle. Garantmøderne er sparekassens generalforsamling, hvor garanterne indbydes i lighed med aktionærer. Middelfart Sparekasse får af finanstilsynet kritik for at have gennemført en garantkampagne med risiko for, at der blev tænkt mere på sparekassens interesse end kundernes. Arkivfoto: Mette Mørk
En salgskampagne for garantbeviser i Middelfart Sparekasses har været gennemført, så der var risiko for, at salget var været mere i sparekassens interesse end kundens, lyder en kritik fra Finanstilsynet efter anonym anmeldelse. Sparekassen har rettet ind, så man kan dokumentere, at det ikke er tilfældet.

Fredericia: En anonym klage førte i marts 2018 til, at finanstilsynet satte fokus på Middelfart Sparekasses markedsføring og salg af garantbeviser. Tilsynet har nu afgjort sagen, og vurderer, at sparekassens kampagne har været gennemført på en måde, der har medført en øget risiko for, at sparekassens interesse i at sælge garantbeviser har overskygget hensynet til kundernes interesse.

Tilsynet har givet sparekassen en påtale omkring procedurerne ved salg af garantbeviser, og sparekassen er i fuld gang med at implementere ny fremgangsmåde, som skal sikre, at kunderne får den korrekte rådgivning, før de investerer.

Sparekassen har afvist, at man har udvist aggressiv adfærd, men indfører nu yderligere sikring af, at kunderne får den rette rådgivning.

- Vi har ikke været gode nok til at dokumentere den rådgivning, vi har ydet. For at sikre, at det sker fremover, har vi indført et rådgivningsskema, som skal bruges, hver gang en kunde ønsker at tegne garantkapital, lyder det i en skriftlig kommentar fra Middelfart Sparekasse til Fredericia Dagblad.

Annonce

Tilsynet vurderer, at sparekassens kampagne har været gennemført på en måde, der har medført en øget risiko for, at sparekassens interesse i at sælge garantbeviser har overskygget hensynet til kundernes interesse.

Finanstilsynets afgørelse

Garanter sikrer kapital

Garantbeviserne udgør sparekassens garantkapital. Garanten får rente og har medbestemmelse på generalforsamlingen, beviset kan omsættes, men vanskeligere end eksempelvis aktier, og finanskrisen viste, at garantbeviserne ikke var så sikre papirer, som man troede. Krakkede sparekasser under krisen kostede garanterne dyrt.

Den anonyme klager påtalte, at Middelfart Sparekasse efter hans vurdering var for aggressiv i forhold til at få ham til at tegne garantbevis. Han blev først kontaktet via brev, og da han ikke reagerede, blev han ringet op. Det var baggrunden for, at Finanstilsynet indledte en undersøgelse af sparekassens kampagne og efterfølgende har givet et påbud, som sparekassen nu er i gang med at efterleve.

En nærmere granskning af salg af garantbeviser på op til 100.000 kroner viste, at der i en række tilfælde ikke var blevet rådgivet tilstrækkeligt om risikoen ved at investere i garantbeviser.

25 kundemapper blev udtaget til en stikprøvekontrol. Kunderne havde tegnet garantbeviser for mellem 50.000 og 100.000 kroner. For ingen af de 25 kunder kunne Middelfart Sparekasse dokumentere, at sparekassen havde indsamlet eller opdateret oplysninger om nogen af kundernes investeringsformål, risikovillighed og kendskab til og erfaring med garantbeviser, inden der blev investeret.

Garanter fremfor aktieejere

Middelfart Sparekasse er ikke børsnoteret, så der kan ikke investeres i aktier i sparekassen. Til gengæld kan der købes garantbeviser, hvor kunderne indskyder fra 1000 kroner og op til i de aktuelle tilfælde 100.000 kroner.

Middelfart Sparekasse har oplyst over for Finanstilsynet, at man i februar 2018 indledte markedsføringskampagnen med det formål at øge instituttets garantkapital fra cirka 542 millioner kroner til 575 millioner kroner inden den 1. april 2018.

Det overordnede salgsmål blev kommunikeret ud, og hver filialdirektør blev bedt om at fastlægge et salgsmål for sin filial for kampagneperioden. Målet blev sat i samarbejde med filialledelserne og de relevante medarbejdere, men der var ifølge sparekassen ikke tale om konsekvenser, hvis målene ikke blev opfyldt.

Selve markedsføringen foregik ved, at der blev udsendt markedsføringsbreve til både eksisterende garanter og kunder med over 10.000 kroner på kontoen, men uden garantbeviser. Målet var at komme i kontakt med 650 af 10.000 mulige emner inden for de to måneder.

Middelfart Sparekasse har i dag en garantkapital på 591 millioner kroner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce